Buletin de securitate Adobe

Actualizări de securitate disponibile pentru Adobe Illustrator | APSB22-02

ID buletin

Data publicării

Prioritatea

ASPB22-02

11 ianuarie  2022     

3

Sumar

Adobe a lansat o actualizare pentru Adobe Illustrator 2021. Această actualizare rezolvă o vulnerabilitate importantă și moderată care ar putea duce la escaladarea privilegiilor.    
             

Versiunile afectate

Produs

Versiunea

Platformă

Illustrator 2022

26.0.1  și versiunile anterioare 
 

Windows și macOS

Illustrator 2021

25.4.2  și versiunile anterioare 

Windows și macOS

Soluție

Adobe clasifică aceste actualizări ca având următoarele evaluări de prioritate și recomandă ca utilizatorii să-și actualizeze instalarea la cea mai nouă versiune, prin mecanismul de actualizare al aplicației desktop Creative Cloud.  Pentru mai multe informații, consultați această pagină de ajutor.

Produs

Versiunea

Platformă

Prioritatea

Disponibilitate

Illustrator 2022    

26.0.2

Windows și macOS

3

Illustrator 2021    

25.4.3

Windows și macOS

3

Detalii privind vulnerabilitatea

Categoria de vulnerabilitate

Impactul vulnerabilității

Severitate

Scor de bază CVSS 

Numere CVE

Citire în afara limitelor (CWE-125

Escaladarea privilegiilor

Moderată

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-43752

Citire în afara limitelor (CWE-125)

Escaladarea privilegiilor

Importantă

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44700

Mențiuni

Adobe dorește să mulțumească următorului cercetător pentru raportarea acestor probleme și pentru colaborarea cu Adobe în scopul protejării clienților noștri:   

  • Mat Powell de la inițiativa Zero Day de la Trend Micro --CVE-2021-43752, CVE-2021-44700


 


Pentru mai multe informații, vizitați https://helpx.adobe.com/ro/security.html sau trimiteți e-mail la PSIRT@adobe.com

Sigla Adobe

Conectați-vă la cont