Buletin de securitate Adobe

Remediere rapidă de securitate disponibilă pentru RoboHelp Server | APSB21-87

ID buletin

Data publicării

Prioritatea

ASPB21-87

9 noiembrie 2021      

3

Sumar

Adobe a lansat o remediere rapidă de securitate pentru RoboHelp Server. Aceasta rezolvă o vulnerabilitate considerată critică. O exploatare reușită ar putea duce la executare de cod arbitrară în contextul utilizatorului curent. 

Versiunile afectate

Produs

Versiune afectată

Platformă

RoboHelp Server

RHS2020.0.1 și versiunile anterioare  

Windows

Soluție

Adobe clasifică aceste actualizări cu următoarea evaluare a priorității și recomandă utilizatorilor să-și actualizeze produsul instalat la cea mai nouă versiune:  

Produs

Versiunea

Platformă

Evaluare a priorității

Disponibilitate

 

RoboHelp Server

RHS2020.0.2 

 

Windows

 

3

Detalii privind vulnerabilitatea

Categoria de vulnerabilitate

Impactul vulnerabilității

Severitate

Scor de bază CVSS 

Numere CVE

Traversare de cale

(CWE-22)

Executare de cod arbitrară

Critică

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-42727
 

Mențiuni

Adobe dorește să-i mulțumească lui Dusan Stevanovic de la Trend Micro pentru raportarea acestei probleme și pentru colaborarea cu Adobe pentru a ajuta la protejarea clienților noștri.   


Pentru mai multe informații, vizitați https://helpx.adobe.com/ro/security.html sau trimiteți e-mail la PSIRT@adobe.com.

Sigla Adobe

Conectați-vă la cont