Vad är RdrCEF.exe- och AcroCEF.exe-processer och kan jag inaktivera dem?

Fråga

När du startar Reader eller Acrobat listas följande ytterligare processer i Windows Aktivitetshanteraren – RdrCEF.exe och AcroCEF.exe. Vad gör dessa processer och är det möjligt att inaktivera dem?

AcroCEF- och RdrCEF-processer

Svar

AcroCEF.exe/RdrCEF.exe är ej urskiljbara processer i Acrobat/Reader. De hanterar flera integrerade aspekter av program som nätverksinteraktion och Document Cloud-tjänster (som Fyll i och signera, Skicka för signering, Dela för visning/granskning och så vidare). Processerna kan inte tas bort eller inaktiveras med några konfigurations- eller registerändringar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online