Beskrivning

När Adobe Acrobat och Reader öppnar PDF-dokument som signerats eller certifierats med certifikat visas följande meddelande:

"En ny säkerhetsuppdatering från Adobe finns tillgänglig. Vill du installera den?"  Dialogrutan från Adobe är betrodd och avser uppdateringar för listan över rotcertifikat (AATL) i Acrobat och Reader.

Förklaring

Tack vare programmet Adobe Approved Trust List kan miljoner användare världen över skapa elektroniska signaturer. Dessa signaturer är tillförlitliga när det signerade dokumentet öppnas i Adobe Acrobat 9, Reader 9 och senare. Med jämna mellanrum uppdateras listan över betrodda certifikat eftersom vissa certifikat kan ha lagts till, förnyats eller löpt ut.

Dessa uppdateringar skiljer sig från standarduppdateringarna för Acrobat och Reader, som kan aktiveras genom att gå till Hjälp > Leta efter uppdateringar.

Certifikatuppdateringar hittar du genom att gå till Redigera > Inställningar > Trust Manager > Uppdatera nu, under avsnittet Automatiska uppdateringar. Samma uppdateringsruta öppnas. Genom att välja detta alternativ läses certifikatuppdateringarna in från en betrodd server.

Automatisk sökning efter uppdateringar aktiverar du med Redigera > Inställningar > Trust Manager > Läs in betrodda rotcertifikat från en Adobe-server. Om du inte vill att ett meddelande visas innan sökningen avmarkerar du Fråga före installation.  

Menyn för Inställningar

Med den automatiska sökningen aktiverad utförs certifikatuppdateringarna under följande villkor:

  1. Du har öppnat en fil som har en digital signatur.
  2. Du har aldrig sökt efter uppdateringar.
  3. Du har sökt efter uppdateringar,
    1. men 28 dagar har förflutit
    2. och en ny uppdatering finns tillgänglig.

Genom att välja Ja uppdateras den betrodda certifikatlistan i Acrobat och Reader. Om du vill se den betrodda listan väljer du Öppna Adobe Reader > Dokument> Hantera betrodda identiteter. I fönstret som öppnas väljer du Visa > Certifikat. Nu visas den aktuella och fullständiga listan över Betrodda certifikat i Reader.

Driftsättning

Om du arbetar i en datormiljö och vill anpassa dessa inställningar för driftsättning kan du använda anpassningsguiden för att aktivera och inaktivera dessa alternativ.

Anpassningsguide

Ytterligare information