Användarhandbok Avbryt

Adobe Approved Trust List

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Aktuella medlemmar

Kolla in våra aktuella AATL-medlemmar.

Vad är det?

Programmet Adobe Approved Trust List möjliggör för miljoner användare över hela världen att skapa elektroniska underskrifter som är tillförlitliga när det undertecknade dokumentet öppnas i Adobe® Acrobat® eller Reader® . I princip har både Acrobat och Reader programmerats för att regelbundet kontakta en webbsida för att hämta en lista över tillförlitliga elektroniska ”rot”-certifikat. Alla elektroniska underskrifter som skapats med autentiseringar som kan spåra en relation (”kedja”) tillbaka till högförsäkrade, trovärdiga certifikat i listan är betrodda i Acrobat och Reader.

Hur fungerar det?

Certifikatutfärdare (CA) (enheter som tillhandahåller elektroniska underteckningsautentiseringar till andra organisationer och användare) samt även regeringar och företag som förser sina medborgare och anställda med certifikat, kan ansöka hos Adobe för att gå med i AATL-programmet genom att skicka ansökningsmaterial och rotcertifikat (eller ett annat kvalificerande certifikat). När du har bekräftat att den sökandes tjänster och autentiseringar uppfyller försäkringsnivåerna som åläggs av AATL:s tekniska krav, läggs certifikatet till i listan (Trust List), det undertecknas elektroniskt med ett Adobe-företags elektroniska ID som är länkat till Adobes rotcertifikat inbäddat i Adobes produkter och överför sedan listan till en webbplats som hanteras av Adobe.

När en användare sedan tar emot ett elektroniskt undertecknat dokument från en undertecknare vars elektroniska certifikat kan spåra sin härstamning (kedja) tillbaka till ett certifikat på AATL kommer den underskriften automatiskt att vara tillförlitlig.

Varför är den här funktionen viktig?

När du tar emot ett elektroniskt undertecknat dokument ställer både Reader och Acrobat tre viktiga frågor för att validera signaturen:

 1. Är det elektroniska certifikat som undertecknade dokumentet fortfarande giltigt? Har det upphört att gälla eller återkallats?
 2. Har dokumentet ändrats efter att det undertecknades? Har dokumentets integritet påverkats? Om det finns ändringar, är dessa tillåtna ändringar eller inte?
 3. Och till sist, binds det här certifikatet samman med ett certifikat som finns på Trusted Identity-listan? Om så är fallet är underskriften automatiskt tillförlitlig.

Svaren på de två första frågorna hanteras av Acrobat och Reader baserat på en analys av den information som ingår i certifikatet och det underskrivna dokumentet. Det är emellertid svaret på den tredje frågan som alltid har varit en utmaning för den elektroniska underskriftsmarknaden. Hur vet du om du kan lita på en elektronisk underskrift? Vilka aspekter av undertecknarens elektroniska certifikat/autentisering bör du beakta? Hur viktigt är det att undertecknarens identitet verifieras och hur allvarlig är lagringen av själva underskriftsnyckeln?

Adobe förstår att den förlitande parten måste vara fri att göra sitt eget förtroendebeslut baserat på sina unika omständigheter. Adobe har emellertid också tittat på sätt att hjälpa förlitande parter att ta det här beslutet och i och med det göra processen att använda elektroniska underskrifter så mycket enklare. Adobe Approved Trust List är helt enkelt det senaste inom detta område.

Hur mäter sig det här programmet jämfört med CDS-programmet?

År 2005 lanserade Adobe tjänsten Certified Document Services (CDS) som automatiskt litar på nya digitala ID som tillhör (är en del av familjen) det Adobe-rotcertifikat som har bäddats in i Adobe-produkter. CDS, föregångaren till AATL, har fem certifikatutfärdare som erbjuder certifikat. Fastän de högklassiga fördelarna med Adobe-programmet Approved Trust List är likartade, kan befintliga certifikatsgemenskaper, som t.ex. myndigheters elektroniska ID-program, ansluta sig till Trust List, eftersom en koppling till Adobes rotcertifikat inte krävs.

Varför ska min organisation ansluta sig?

Om du representerar en organisation eller en myndighet som redan har avsevärda investeringar i elektroniska certifikat (d.v.s. hundratusentals användare) och dessa certifikat används för att underteckna PDF-dokument vet du redan värdet av förtroende och hur missförstånd över en elektronisk underskrift kan leda till supportsamtal, frågor och allmän oro över att använda en elektronisk underskrift. AATL-programmet förser alla dina certifikatsinnehavare med ett enkelt och säkert sätt att elektroniskt underteckna dokument, förutsatt att de uppfyller de tekniska kraven, med vetskapen att mottagarna inte bara gör kostnadsbesparingar och erhåller en slutlig ”grön” förmån om de använder sig av ett elektroniskt dokument, utan också får en integritetskontroll och den tillförlitliga gröna kontrollmarkeringen när de öppnar dokumentet.

Hur gör jag för att få en AATL-aktiverad autentisering för underskrifter?

Adobe säljer inte dessa autentiseringsuppgifter utan hanterar programmet som är betrott av dessa autentiseringsuppgifter. Kontakta någon av medlemmarna om du vill köpa AATL-aktiverade certifikat. Kontrollera även listan för att se om din organisation kanske redan är medlem i AATL.

Hur gör jag för att konfigurera funktionen för företagsdistributioner?

För mer information om företagskonfiguration, gå till Inställningar autentisering . Alternativen omfattar: 

 • Inaktivera funktionen.
 • Aktivera tyst import av certifikat så att slutanvändarna inte kan se importdialogrutan.

AATL tekniska krav

Det här är den officiella förvaringsplatsen av de AATL tekniska kraven. Den senaste specifikationen som publicerades här gäller för närvarande.

Hämta

Gå med nu!

Om din organisation är intresserad av att ansluta sig till AATL-programmet, granska först de tekniska kraven. Om du uppfyller kraven, kontakta då AATL-teamet på Adobe för att få mer information genom att klicka på länken nedan:

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto