Aktuella medlemmar

Kolla in våra aktuella AATL-medlemmar.

Vad är det?

Programmet Adobe Approved Trust List möjliggör för miljoner användare över hela världen att skapa elektroniska underskrifter som är tillförlitliga när det undertecknade dokumentet öppnas i Adobe® Acrobat® eller Reader® . I princip har både Acrobat och Reader programmerats för att regelbundet kontakta en webbsida för att hämta en lista över tillförlitliga elektroniska ”rot”-certifikat. Alla elektroniska underskrifter som skapats med autentiseringar som kan spåra en relation (”kedja”) tillbaka till högförsäkrade, trovärdiga certifikat i listan är betrodda i Acrobat och Reader.

Hur fungerar det?

Certifikatutfärdare (CA) (enheter som tillhandahåller elektroniska underteckningsautentiseringar till andra organisationer och användare) samt även regeringar och företag som förser sina medborgare och anställda med certifikat, kan ansöka hos Adobe för att gå med i AATL-programmet genom att skicka ansökningsmaterial och rotcertifikat (eller ett annat kvalificerande certifikat). När du har bekräftat att den sökandes tjänster och autentiseringar uppfyller försäkringsnivåerna som åläggs av AATL:s tekniska krav, läggs certifikatet till i listan (Trust List), det undertecknas elektroniskt med ett Adobe-företags elektroniska ID som är länkat till Adobes rotcertifikat inbäddat i Adobes produkter och överför sedan listan till en webbplats som hanteras av Adobe.

När en användare sedan tar emot ett elektroniskt undertecknat dokument från en undertecknare vars elektroniska certifikat kan spåra sin härstamning (kedja) tillbaka till ett certifikat på AATL kommer den underskriften automatiskt att vara tillförlitlig.

Varför är den här funktionen viktig?

När du tar emot ett elektroniskt undertecknat dokument ställer både Reader och Acrobat tre viktiga frågor för att validera signaturen:

  1. Är det elektroniska certifikat som undertecknade dokumentet fortfarande giltigt? Har det upphört att gälla eller återkallats?
  2. Har dokumentet ändrats efter att det undertecknades? Har dokumentets integritet påverkats? Om det finns ändringar, är dessa tillåtna ändringar eller inte?
  3. Och till sist, binds det här certifikatet samman med ett certifikat som finns på Trusted Identity-listan? Om så är fallet är underskriften automatiskt tillförlitlig.

Svaren på de två första frågorna hanteras av Acrobat och Reader baserat på en analys av den information som ingår i certifikatet och det underskrivna dokumentet. Det är emellertid svaret på den tredje frågan som alltid har varit en utmaning för den elektroniska underskriftsmarknaden. Hur vet du om du kan lita på en elektronisk underskrift? Vilka aspekter av undertecknarens elektroniska certifikat/autentisering bör du beakta? Hur viktigt är det att undertecknarens identitet verifieras och hur allvarlig är lagringen av själva underskriftsnyckeln?

Adobe förstår att den förlitande parten måste vara fri att göra sitt eget förtroendebeslut baserat på sina unika omständigheter. Adobe har emellertid också tittat på sätt att hjälpa förlitande parter att ta det här beslutet och i och med det göra processen att använda elektroniska underskrifter så mycket enklare. Adobe Approved Trust List är helt enkelt det senaste inom detta område.

Hur mäter sig det här programmet jämfört med CDS-programmet?

År 2005 lanserade Adobe tjänsten Certified Document Services (CDS) som automatiskt litar på nya digitala ID som tillhör (är en del av familjen) det Adobe-rotcertifikat som har bäddats in i Adobe-produkter. CDS, föregångaren till AATL, har fem certifikatutfärdare som erbjuder certifikat. Fastän de högklassiga fördelarna med Adobe-programmet Approved Trust List är likartade, kan befintliga certifikatsgemenskaper, som t.ex. myndigheters elektroniska ID-program, ansluta sig till Trust List, eftersom en koppling till Adobes rotcertifikat inte krävs.

Varför ska min organisation ansluta sig?

Om du representerar en organisation eller en myndighet som redan har avsevärda investeringar i elektroniska certifikat (d.v.s. hundratusentals användare) och dessa certifikat används för att underteckna PDF-dokument vet du redan värdet av förtroende och hur missförstånd över en elektronisk underskrift kan leda till supportsamtal, frågor och allmän oro över att använda en elektronisk underskrift. AATL-programmet förser alla dina certifikatsinnehavare med ett enkelt och säkert sätt att elektroniskt underteckna dokument, förutsatt att de uppfyller de tekniska kraven, med vetskapen att mottagarna inte bara gör kostnadsbesparingar och erhåller en slutlig ”grön” förmån om de använder sig av ett elektroniskt dokument, utan också får en integritetskontroll och den tillförlitliga gröna kontrollmarkeringen när de öppnar dokumentet.

Hur gör jag för att få en AATL-aktiverad autentisering för underskrifter?

Adobe säljer inte dessa autentiseringsuppgifter utan hanterar programmet som är betrott av dessa autentiseringsuppgifter. Kontakta någon av medlemmarna om du vill köpa AATL-aktiverade certifikat. Kontrollera även listan för att se om din organisation kanske redan är medlem i AATL.

Hur gör jag för att konfigurera funktionen för företagsdistributioner?

För mer information om företagskonfiguration, gå till Inställningar autentisering . Alternativen omfattar: 

  • Inaktivera funktionen.
  • Aktivera tyst import av certifikat så att slutanvändarna inte kan se importdialogrutan.

AATL tekniska krav

Det här är den officiella förvaringsplatsen av de AATL tekniska kraven. Den senaste specifikationen som publicerades här gäller för närvarande.

Hämta

Gå med nu!

Om din organisation är intresserad av att ansluta sig till AATL-programmet, granska först de tekniska kraven. Om du uppfyller kraven, kontakta då AATL-teamet på Adobe för att få mer information genom att klicka på länken nedan: