Lös problemet med den avsaknade eller oklickbara Godkänner-knappen i LICENSAVTALET (EULA)

När du installerar Adobe Acrobat eller Adobe Reader kan du inte klicka på Godkänner eller Avvisar i dialogrutan för programlicensavtalet. (Dialogrutan kallas ibland slutanvändaravtalet eller EULA.)

Följande symptom kan visas:

 • Acrobat visar ett fel – Det går inte att acceptera användningsvillkoren. Försök logga in senare.
 • Godkänner- och Godkänner inte-knapparna är inte synliga.
 • Om du flyttar markören över knapparna Godkänner eller Godkänner inte, ändrar den utseende från en pil till ett I-streck, som om du redigerar text.
 • Om du klickar någon annanstans i dialogrutan för programvarans licensavtal försvinner alternativen Godkänner och Godkänner inte.
 • Ingenting händer när du klickar på Godkänner.
 • Licensavtalet för programvaran är förvrängt. Visa Ytterligare information.
EULA-fel

Lösningar

Prova en eller flera av följande lösningar:

Lösning 1: Tryck på Tabb + Retur.

Tryck på Tabb och tryck sedan på Returtangenten för att flytta fokus till Godkänner-knappen. (Trycker du endast på Retur-tangenten är standardinställningen densamma som om du klickat på Godkänner inte-knappen.)  

Lösning 2: Ändra skärmupplösningen till 1 024 x 768.

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Bildskärmsinställningar.

 2. Välj Bildskärm i den vänstra rutan och markera sedan Upplösning i avsnittet Skala och layout.

 3. Om skärmupplösningen är mindre än 1 024 x 768 pixlar klickar du på listrutan Upplösning och väljer upplösningen 1 024 x 768 pixlar.

  Ändra upplösningen till 1 024 x 768

 4. Klicka på Tillämpa och klicka sedan på Behåll ändringar.

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning.

 2. Om skärmupplösningen är mindre än 1 024 x 768 pixlar ska du dra reglaget för skärmupplösningen till höger tills skärmupplösningen är på 1 024 x 768 pixlar.

 3. Klicka på OK och sedan på Ja.

Lösning 3: Ställ in DPI och teckensnittsstorlek på normal/standard för videodrivrutinens bildskärm.

Ställ in teckensnittsstorleken och DPI-inställningarna i dialogrutan Bildskärmsegenskaper på normal/standard innan du installerar Adobe-programmet.

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Bildskärmsinställningar.

 2. Välj Bildskärm i den vänstra rutan. Klicka på listrutan Ändra storlek på text, program och andra objekt och välj önskad skalning %.

  Skalning av typsnitt och DPI

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
 2. Öppna panelen för DPI-skalningskontroll genom att välja Justera teckensnittsstorlek (DPI).
 3. Välj Standardskala (96 DPI).
 4. Klicka på Tillämpa och sedan på OK.

Avancerade lösningar

Gör något av följande:

Viktigt:

Lösningarna 2 och 3 nedan inbegriper ändring av Windows-registret. Adobe erbjuder inte support för problem som orsakats av felaktiga ändringar i registret. Registret innehåller ytterst viktig information om datorns maskinvara och programvara. Innan du gör några ändringar av registret bör du skapa en säkerhetskopia. Mer information om registret finns i Windows-dokumentationen. Alternativt kan du kontakta Microsoft.

Lösning 1: Kör Acrobat som administratör. < >

Högerklicka på Acrobat och välj Kör som administratör. Ange användarnamn och lösenord för systemet om du uppmanas till det.

Lösning 2: Registrera jscript.dll-filen manuellt.

Gäller endast för Windows 10, Windows 7 och Windows Vista

Börja med att fastställa om Windows-systemet är 32-bitars eller 64-bitars:

 1. Klicka på Starta.
 2. Gör något av följande baserat på vilket operativsystem du använder:

  • Windows 10 – Klicka på ikonen för Inställningar () och klicka sedan på Om i den vänstra rutan.
  • Windows 8/7 – Högerklicka på Dator och välj Egenskaper.
 3. I Systemtyp tittar du efter information om 32-bitars eller 64-bitars.

Följ sedan instruktionerna i avsnittet nedan för din systemtyp.

I 32-bitars Windows

 1. Gör följande baserat på vilket operativsystem du använder:

  • Windows 10 – Klicka på Start och skriv sedan cmd.
  • Windows 8/7 – Välj Start > Alla program > Tillbehör.
 2. Högerklicka på Kommandotolken, välj Kör som administratör och autentisera.
 3. Om det står C:\Windows\System32> i prompten fortsätter du till steg 4. I annat fall skriver du följande kommando, som det visas nedan, inklusive citattecknen och trycker sedan på Retur:
  cd "%systemroot%\System32"

 4. Vid prompten skriver du regsvr32 /u jscript.dll och trycker på Retur.

 5. Vid prompten skriver du regsvr32 jscript.dll och trycker på Retur.

 6. När en dialogruta med meddelandet ”DllRegisterServer i jscript.dll slutfört” visas klickar du på OK.

I 64-bitars Windows

 1. Gör följande baserat på vilket operativsystem du använder:

  • Windows 10 – Klicka på Start och skriv sedan cmd.
  • Windows 8/7 – Välj Start > Alla program > Tillbehör.
 2. Högerklicka på Kommandotolken, välj Kör som administratör och autentisera.
 3. Om det står C:\Windows\SysWow64> i prompten fortsätter du till steg 4. I annat fall skriver du följande kommando, som det visas nedan, inklusive citattecknen och trycker sedan på Retur:
  cd "%systemroot%\SysWow64"

 4. Vid prompten skriver du regsvr32 /u jscript.dll och trycker på Retur.

 5. Vid prompten skriver du regsvr32 jscript.dll och trycker på Retur. 

 6. När en dialogruta med meddelandet ”DllRegisterServer i jscript.dll slutfört” visas klickar du på OK.

Lösning 3: Acceptera licensavtalet genom att redigera i Windows-registret 

 1. Stäng Acrobat.
 2. Klicka på Start för att öppna Registerredigeraren. Skriv in regedit i rutan Starta sökning och tryck sedan på Retur.

 3. I den vänstra panelen i registerredigeraren går du till lämplig mapp:
  • Windows 10/8/7 (32-bitars) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\produktversion\AdobeViewer
  • Windows 10/8/7 (64-bitars) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\AdobeViewer      
 4. I den vänstra panelen i Registerredigeraren öppnar du mappen <aktuell version>. Gör sedan något av följande:

  • Om det finns en AdobeViewer-nyckel, välj AdobeViewer.
  • Om det inte finns en AdobeViewer-nyckel, högerklicka på <aktuell version>, välj Ny > Nyckel, ange ett namn på den nya AdobeViewer-nyckeln och välj AdobeViewer.
 5. I den högra panelen i registereditorn gör du något av följande:
  • Om EULA-posten finns, högerklickar du på EULA och väljer Ändra. Ändra värdedata till 1. Lämna basen som hexadecimala tal. Klicka på OK.
  • Om EULA-posten inte finns, då högerklickar du på AdobeViewer och väljer Nytt > DWORD-värde. Döp det nya objektet till EULA. Högerklicka på EULA och välj Ändra. Ändra värdedata till 1. Lämna basen som hexadecimala tal. Klicka på OK.
 6. Stäng registerredigeraren.   

Ytterligare information

Minimikravet för bildskärmsupplösning för Acrobat-produkter är 1 024 x 768. För ytterligare systemkrav se Systemkrav | Produktfamiljen Acrobat.

Dialogrutan för programlicensavtalet kan vara förvrängd om något av följande har inträffat:

 • Skärmupplösningen är inställd på mindre än 1 024 x 768.
 • Stora teckensnitt och Extra stora teckensnitt är markerade i dialogrutan för skärmegenskaper.
 • Skärmupplösningen för videodrivrutinen är inställd på en annan storlek än standardvärdet 96 DPI.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online