När du installerar Adobe Acrobat eller Adobe Reader kan du inte klicka på Godkänner eller Avvisar i dialogrutan för programlicensavtalet. (Dialogrutan kallas ibland slutanvändaravtalet eller EULA.)

Följande symptom kan visas:

 • Godkänner- och Godkänner inte-knapparna är inte synliga.
 • Om du flyttar markören över knapparna Godkänner eller Godkänner inte, ändrar den utseende från en pil till ett I-streck, som om du redigerar text.
 • Om du klickar någon annanstans i dialogrutan för programvarans licensavtal försvinner alternativen Godkänner och Godkänner inte.
 • Ingenting händer när du klickar på Godkänner.
 • Licensavtalet för programvaran är förvrängt. Visa Ytterligare information.

Lösningar

Prova en eller flera av följande lösningar:

Lösning 1: Tryck på Tabb + Retur.

Tryck på Tabb och tryck sedan på Returtangenten för att flytta fokus till Godkänner-knappen. (Trycker du endast på Retur-tangenten är standardinställningen densamma som om du klickat på Godkänner inte-knappen.)  

Lösning 2: Ändra skärmupplösningen till 1 024 x 768.

Windows 7/Vista

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
 2. Välj Bildskärmsinställningar
 3. Om skärmupplösningen är mindre än 1 024 x 768 pixlar ska du dra reglaget för skärmupplösningen till höger tills skärmupplösningen är på 1 024 x 768 pixlar.
 4. Klicka på Använd och sedan OK.

Windows XP

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Egenskaper.
 2. I dialogrutan Bildskärmsegenskaper klickar du på fliken Inställningar.
 3. Om skärmupplösningen är mindre än 1 024 x 768 pixlar ska du dra reglaget för skärmupplösningen till höger tills skärmupplösningen är på 1 024 x 768 pixlar.
 4. Klicka på Använd och sedan OK.

Lösning 3: Ställ in DPI och teckensnittsstorlek på normal/standard för videodrivrutinens bildskärm.

Ställ in teckensnittsstorleken och DPI-inställningarna i dialogrutan Bildskärmsegenskaper på normal/standard innan du installerar Adobe-programmet.

Windows 7/Vista

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.
 2. Öppna panelen för DPI-skalningskontroll genom att välja Justera teckensnittsstorlek (DPI).
 3. Välj Standardskala (96 DPI).
 4. Klicka på Använd och sedan OK.

Windows XP

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Egenskaper.
 2. I dialogrutan Bildskärmsegenskaper klickar du på fliken Utseende.
 3. Välj Normal i menyn Teckensnittsstorlek.
 4. Klicka på Använd.
 5. I dialogrutan Bildskärmsegenskaper klickar du på fliken Inställningar.
 6. Klicka på Avancerat.
 7. Välj Normal storlek (96 DPI) från menyn DPI-inställning.
 8. Klicka på Använd och sedan OK.

Avancerade lösningar

Prova en eller flera av följande lösningar.

Friskrivning: Lösningar 2 och 3 innebär att du ändrar i Windows-registret. Adobe erbjuder inte support för problem som orsakats av felaktiga ändringar i registret. Registret innehåller ytterst viktig information om datorns maskinvara och programvara. Innan du gör några ändringar av registret bör du skapa en säkerhetskopia. Mer information om registret finns i Windows-dokumentationen. Alternativt kan du kontakta Microsoft.

Lösning 1: Kör Acrobat som administratör. <>

Gör något av följande:

Lösning 2 (Endast Windows 7/Vista): Registrera jscript.dll-filen manuellt.

Börja med att fastställa om ditt Windows 7/Vista-system är 32 bitar eller 64 bitar:

 1. Klicka på Start.
 2. Högerklicka på Dator och välj Egenskaper.
 3. Sök efter ”32-bitar” eller ”64-bitar” bredvid systemtyp i fönstret Se information om datorn. 

Följ sedan instruktionerna i avsnittet nedan för din systemtyp.

Windows 7/Vista/XP (32-bitars)

 1. Välj Start > Alla program > Tillbehör.
 2. Högerklicka på Kommandotolken, välj Kör som administratör och autentisera.
 3. Om det står C:\\windows\\System32> i promptern fortsätter du till steg 4. I annat fall skriver du följande kommando, som det visas nedan, inklusive citattecknen och trycker sedan på Retur:

  cd "%systemroot%\System32"
 4. Vid prompten skriver du regsvr32 /u jscript.dll.
 5. Vid prompten skriver du regsvr32 jscript.dll och trycker Retur.
 6. När en dialogruta med meddelandet ”DllRegisterServer i jscript.dll lyckades” visas klickar du på ok.

Windows 7/Vista (64-bitars)

 1. Välj Start > Alla program > Tillbehör.
 2. Högerklicka på Kommandotolken, välj Kör som administratör och autentisera.
 3. Om det står C:\\windows\\syswow64> i prompten fortsätter du till steg 4. I annat fall skriver du följande kommando, som det visas nedan, inklusive citattecknen och trycker sedan på Retur:

  cd "%systemroot%\SysWow64"
 4. Vid prompten skriver du regsvr32 jscript.dll och trycker Retur.
 5. När en dialogruta med meddelandet ”DllRegisterServer i jscript.dll lyckades” visas klickar du på ok.

Lösning 3: Acceptera licensavtalet genom att redigera i Windows-registret 

 1. Stäng Acrobat.
 2. Öppna registereditorn genom att göra något av följande:
  • Windows XP: Välj Start > Kör. Skriv regedit i den öppnade rutan och tryck sedan på Retur.
  • Windows 7/Vista: klicka på Start. Skriv regedit i sökrutan på startmenyn och tryck sedan Retur.
 3. I den vänstra panelen i registereditorn navigerar du till lämplig mapp:
 • Windows 7/Vista/XP (32-bitars) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\product_version\AdobeViewer
 • Windows 7/Vista (64-bitars) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<version>\AdobeViewer      
 1. I den vänstra panelen i Registereditorn öppnar du mappen <aktuell version>. Gör sedan något av följande:
  • Om det finns en AdobeViewer-nyckel, välj AdobeViewer.
  • Om det inte finns en AdobeViewer-nyckel, högerklicka på <aktuell version>, välj Ny > Nyckel, ange ett namn på den nya AdobeViewer-nyckeln och välj AdobeViewer.
 2. I den högra panelen i registereditorn gör du något av följande:
  • Om EULA-posten finns, högerklickar du på EULA och väljer Ändra. Ändra värdedata till 1. Lämna basen som hexadecimala tal. Klicka på OK.
  • Om EULA-posten inte finns, då högerklickar du på AdobeViewer och väljer Nytt > DWORD-värde. Döp det nya objektet till EULA. Högerklicka på EULA och välj Ändra. Ändra värdedata till 1. Lämna basen som hexadecimala tal. Klicka på OK.
 3. Stäng Registereditorn.   

Ytterligare information

Minimikravet för bildskärmsupplösning för Acrobat-produkter är 1 024 x 768. För ytterligare systemkrav se Systemkrav | Produktfamiljen Acrobat.

Dialogrutan för programlicensavtalet kan vara förvrängd om något av följande har inträffat:

 • Skärmupplösningen är inställd på mindre än 1 024 x 768.
 • Stora teckensnitt och Extra stora teckensnitt är markerade i dialogrutan för skärmegenskaper.
 • Skärmupplösningen för videodrivrutinen är inställd på en annan storlek än standardvärdet 96 DPI.

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy