Mac-paketcertifikatet har upphört att gälla för Acrobat eller Reader

Mac-paketcertifikatet har upphört att gälla

Det certifikatet som användas för att signera Acrobat- och Reader Mac-installationsprogram och uppdateringspaket upphörde att gälla den 21 februari 2017. Eftersom certifikatet har upphört att gälla har macOS börjat flagga många av installationsprogrammen och korrigeringarna till Acrobat och Reader som ej signerade eller ogiltiga.

Följande fullständiga installationsprogram och korrigeringar påverkas:

  • Acrobat Continuous-paket före 15.016.20041
  • Acrobat Reader Continuous-paket före 15.016.20039
  • Acrobat 2015-paket före 15.006.30173
  • Acrobat Reader 2015-paket före 15.006.30172
  • Acrobat och Reader XI-paket före 11.0.17

Om du försöker installera något av de paket som berörs visas följande varningsmeddelande:

Certifikatet har upphört att gälla för installationspaketet

Om du försöker installera dessa paket via kommandoraden blockerar Mac Os installationen och den kan inte genomföras.

Lösning: Hämta den senaste versionen eller korrigeringen

Fullständiga installationsprogram

De senaste fullständiga installationsprogrammen påverkas inte av det här problemet. Om du ett fullständigt installationspaket för Acrobat/Reader som visar en varning hämtar du den senaste versionen.

Installationsprogrampaketen på den här platsen har uppdaterats, och du bör inte ha några problem när du installerar från de senaste paketen. 

Korrigeringar

De senaste korrigeringarna för alla spår har inte det här problemet. Adobe rekommenderar att du installerar de senaste uppdateringarna:

Observera att för alla dessa paket visas inga varningar och de kan installeras utan problem. Men om du explicit hämtar certifikatskedjan som används för att signera paketet genom att klicka på låsikonen kommer ett meddelande om att certifikatet har upphört att gälla att visas. Så här ser det ut:

Felmeddelande om att certifikatet har upphört att gälla

Däremot är paketsignaturen giltig och operativsystemet blockerar inte installationen på något sätt, vilket du kan kontrollera med hjälp av kommandot pkgutil: 

pkgutil --kontrollera-signatur <sökväg till paketfilen>

Exempel på slutliga utdata för 11.0.19 Acrobat-paketet visas nedan, och anger att paketet signeras med ett certifikat som är betrott av operativsystemet: 

Kommandot pkgutil

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto