Följ länkarna nedan för att hämta och installera din version av Acrobat och lösa vanliga aktiverings- och installationsproblem.
 

Lös vanliga problem

Felsök installationsproblem

För en specifik felkod eller ett specifikt felnummer går du till Korrigera fel vid installation av Adobe-program och söker efter detaljerna för felet och vanliga lösningar på felet.

Se tabellen nedan för ett specifikt felmeddelande utan en felkod.
 

Fel Meddelande Lösning
Installationen misslyckades Installationsprogrammet påträffade ett fel som gjorde att installationen misslyckades. Kontakta programvarutillverkaren för hjälp. Se felmeddelandet ”Installation misslyckades” för Creative Cloud-datorprogram
Installationen fastnar på en slumpmässig procentandel Installationen fastnar på en slumpmässig procentandel Se Så här löser du fel med avbrutna installationer för Acrobat på Windows och 
Programinstallation hänger sig
Fel – OS stöds inte Operativsystem utan stöd Se Systemkrav för Adobe Acrobat | Pro DC, Standard DC
Oförenligt program vid installation av Acrobat Stäng följande program om du vill fortsätta:
<Applikationsnamn>
Se Stäng program eller processer som är oförenliga
Programmet kan inte nå eller ansluta till Adobes servrar Det går inte att nå Adobes servrar. Kontrollera brandväggsinställningarna, se till att tidsinställningarna på datorn är korrekta och försök igen. Se Det går inte att nå Adobes servrar
Fel – Disken är full Installationen har slutförts med fel på grund av lågt hårddiskutrymme
eller Installationen misslyckades på grund av lågt diskutrymme
Se Fel – Lågt diskutrymme
Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme. Kontrollera minimikraven och frigör diskutrymme för att försöka igen Se Avslutningskoderna 30 och 31 – felmeddelanden om lågt diskutrymme | Creative Suite