Följ länkarna nedan för att hämta och installera din version av Acrobat och lösa vanliga aktiverings- och installationsproblem.
 

Lös vanliga problem

Felsök installationsproblem

Hitta snabbt en specifik felkod eller ett meddelande: Använd webbläsarens Hitta-funktion för att snabba hitta felet i detta dokument – tryck på Ctrl+F (Windows) eller Cmd+F (Mac OS).
 

Fel Meddelande Lösning
Installationen misslyckades Installationsprogrammet påträffade ett fel som gjorde att installationen misslyckades. Kontakta programvarutillverkaren för hjälp. Se felmeddelandet ”Installation misslyckades” för Creative Cloud-datorprogram
Installationen fastnar på en slumpmässig procentandel Installationen fastnar på en slumpmässig procentandel Se Så här löser du fel med avbrutna installationer för Acrobat på Windows och 
Programinstallation hänger sig
Fel – OS stöds inte Operativsystem utan stöd Se Systemkrav för Adobe Acrobat | Pro DC, Standard DC
Oförenligt program vid installation av Acrobat Stäng följande program om du vill fortsätta:
<Applikationsnamn>
Se Stäng program eller processer som är oförenliga
Programmet kan inte nå eller ansluta till Adobes servrar Det går inte att nå Adobes servrar. Kontrollera brandväggsinställningarna, se till att tidsinställningarna på datorn är korrekta och försök igen. Se Det går inte att nå Adobes servrar
Fel 1722 Det uppstod ett problem med detta installationsprogram för Windows. Ett program som kördes som del av installationen avslutades inte som väntat. Kontakta supportpersonalen eller paketförsäljaren. Åtgärd InstallWebResources, plats: C:\Programfiler(x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\AcroCEF\AcroServicesUpdater.exe Se Fel 1722 under installationen/uppdateringen av Acrobat DC/Acrobat Reader DC i Windows
Avslutningskod 7 Se specifika felmeddelanden nedan när du felsöker. Till exempel FEL: DW003, DW006 ... Gå till Avslutningskod 6 eller avslutningskod 7 Installationsfel
Fel 1603 Allvarligt fel under installation. Se Fel 1603: Ett allvarligt fel inträffade under installationen
Fel 201, P201 Vi har stött på följande problem:
Det tycks vara ett problem med hämtningsprocessen. För felsökningstips, besök vår kundsupportsida.
Detta inträffar när hämtningen stoppas eller när uppkopplingen till servern är dålig. Se Nätverks- och anslutningsproblem
Fel 28000 Installationen av Acrobat-licenseringsmodul misslyckades. För att potentiellt kringgå problemet gå till http://www.adobe.com/go/acrobat_installation_rollback Se Hur du förhindrar att Acrobat-installationen på 64-bitars Windows återtas
Fel 1923 Adobe Acrobat-uppdateringstjänst (AdobeARMService) kunde inte installeras.
Kontrollera att du har tillräckliga behörigheter för att installera systemtjänster.
Se Fel 1923 inträffar när du försöker uppdatera Acrobat DC eller Acrobat Reader DC
Fel 136, C136 Det går inte att installera produkten Klicka på Försök igen för att hämta och installera Acrobat igen
Fel 1328 Felet Applicerar korrigering till fil C:\Config.Msi\PT74ID.tmp. Den har troligen uppdaterats på annat sätt och kan inte längre modifieras med denna korrigering. Kontakta korrigeringsfilens leverantör för mer information. Se Fel 1328: Det gick inte att tillämpa en korrigering på filen
Fel 1406 Kunde inte skriva värde {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} till nyckel \PROGRAMVARA\Microsoft\InternetExplorer\Verktygsfält. Kontrollera att du har tillräcklig åtkomst till nyckeln eller kontakta supporten. Se Fel 1402 eller fel 1406 vid installation av Acrobat eller Reader
Fel 19 Returkoden från Adobe-installationsprocessen är (19). Stoppar installationsprocessen.
Misslyckades i Acrobat [Paketsökväg till Acrobat] driftsättning (3145775). Stoppar installationsprocessen
Se Installationen av Acrobat misslyckas med felkod 19
Fel 1935 Ett fel inträffade under installationen av sammansättningskomponent {9718BF1D-6A9F-3406-A992-630F7EF2F164} HRESULT: 0x80070308
Se Acrobat-installationen misslyckas och felkod 1935 visas i Windows
Fel 1, P1 Installationen misslyckades.
Ett okänt fel har inträffat.
Se Lös installationsproblem | Adobe Creative Cloud-datorprogram
Fel 205, P205 Det tycks vara ett problem med den hämtade filen/filerna. För felsökningstips, besök vår kundsupportsida. Detta händer när det finns ett problem med den hämtade filen/filerna. Se Nätverks- och anslutningsproblem
Fel 206, P206 Försök installera igen.
Vi kan inte att nå Adobes servrar. Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna och klicka på Försök igen.
Detta händer när en nätverksanslutning inte är tillgänglig eller om servern inte kan nås. Se Nätverks- och anslutningsproblem
Fel P22 Installationen misslyckades
Installation på skiftlägeskänsliga volymer stöds inte. Välj en annan volym för installationen.
Se Skiftkänsliga enheter som inte stöds eller liknande installationsfel | Mac OS
Fel P81 Vi har stött på följande problem:
Ett annat installationsprogram körs för närvarande, som måste stängas innan produkten installeras. Stäng andra installationsprogram.
Se Fel P81 eller 81 uppstår när du installerar Acrobat DC
Fel – Disken är full Installationen har slutförts med fel på grund av lågt hårddiskutrymme
eller Installationen misslyckades på grund av lågt diskutrymme
Se Fel – Lågt diskutrymme
Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme. Kontrollera minimikraven och frigör diskutrymme för att försöka igen Se Avslutningskoderna 30 och 31 – felmeddelanden om lågt diskutrymme | Creative Suite