Hämtnings- och installationshjälp för Acrobat

Följ länkarna nedan för att hämta och installera din version av Acrobat och lösa vanliga aktiverings- och installationsproblem.
 

Lös vanliga problem

Felsök installationsproblem

Hitta snabbt lösningar på vanliga installations- eller uppdateringsfel för Acrobat.

För en specifik felkod eller ett specifikt felnummer går du till Korrigera fel vid installation av Adobe-program och söker efter detaljerna för felet och vanliga lösningar på felet.

Se tabellen nedan för ett specifikt felmeddelande utan en felkod.
 

Fel

Meddelande

Lösning

Installationen misslyckades

Installationsprogrammet påträffade ett fel som gjorde att installationen misslyckades. Kontakta programvarutillverkaren för hjälp.

Installationen fastnar på en slumpmässig procentandel

Installationen fastnar på en slumpmässig procentandel

Fel – OS stöds inte

Operativsystem utan stöd

Oförenligt program vid installation av Acrobat

Stäng följande program om du vill fortsätta:
<Applikationsnamn>

Programmet kan inte nå eller ansluta till Adobes servrar

Det går inte att nå Adobes servrar. Kontrollera brandväggsinställningarna, se till att tidsinställningarna på datorn är korrekta och försök igen.

Fel – Disken är full

Installationen har slutförts med fel på grund av lågt hårddiskutrymme
eller Installationen misslyckades på grund av lågt diskutrymme

Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme

Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme. Kontrollera minimikraven och frigör diskutrymme för att försöka igen