Konvertering till PDF misslyckades på grund av restriktioner i Apple Event | macOS Mojave 10.14

Problem: Konvertering till PDF misslyckades på grund av Apple Event-restriktioner i macOS Mojave 10.14

När Acrobat försöker komma åt andra program på macOS Mojave 10.14, visas en behörighetsdialogruta som ber användare att tillåta åtkomst eller kontroll till programmet.

Ge tillgång för att kontrollera programmet

På liknande sätt, när ett program försöker använda Acrobat, visas en behörighetsdialogrutan som ber användare att tillåta kontroll över Acrobat.

Ge tillgång för att kontrollera Acrobat

Funktioner eller arbetsflöden som är relaterade till konverteringen av Microsoft Office-filer (Word, Excel, PowerPoint) till PDF från Acrobat visar behörighetsdialogen i den första instansen:

 • Skapa PDF från menyn Filer
 • Skapa PDF-verktyg (skapa en PDF eller flera PDF-filer)
 • Kombinera PDF-filer som involverar Microsoft Office-filer*
 • Skapa PDF med hjälp av guideverktyget
 • Skapa ett PDF-formulär med verktyget Förbered formulär
 • Konvertera Microsoft Office-filer i PDF-portföljen från Acrobat-programmet
 • Skapa PDF från Adobe Acrobat-tillägget för Firefox

*Miniatyrbilderna av filer genereras inte i dialogrutan Kombinera.

Lösning

I dialogrutan för behörighet, välj OK för att tillåta kontroll eller åtkomst. Dialogrutan visas inte för samma app nästa gång.

Om du väljer Tillåt inte eller Inte nu misslyckas funktionen eller arbetsflödet och alla framtida konverteringar misslyckas om inte den motsvarande säkerhetsinställningen ändras.

Så här ändrar du säkerhetsinställningarna:

 1. Gå till Systeminställningar > Säkerhet och integritet, välj sedan Automatisering i fliken Integritet

  Säkerhetsinställningar för åtkomst eller kontroll

 2. Markera kryssrutorna för de program som du vill tillåta åtkomst eller kontroll till i den högra panelen under Adobe Acrobat.

 3. Om du använder Firefox för att konvertera webbsidor till PDF-filer, markerar du kryssrutan Adobe Acrobat under Firefox.

 4. Starta om Acrobat och använd sedan arbetsflödet Skapa PDF.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?