Skapa PDF fungerar inte, resulterar i fel | Firefox, Chrome

Skapa PDF-funktionen leder till ett fel

Skapa PDF från Firefox eller Chrome fungerar inte alltid och resulterar i ett fel:

  • Firefox: ”Acrobats konvertering till PDF ledde till ett fel”
  • Chrome: Konverteringen hänger sig med statusen ”Ladda ner för konvertering” efter att dialogrutan Spara som visats.

Lösning: Se till att Acrobat är aktiverat

Prova följande steg för att lösa problemet:

  1. Se till att Acrobat är aktiverat. För mer information, se Läs om hur du aktiverar eller inaktiverar Adobe-program.

  2. Öppna Acrobat, och skapa en PDF från vilken fil som helst (Word, Excel, PPT, HTML eller text).

  3. Försök igen om du vill konvertera en HTML-sida till PDF från Firefox eller Chrome.

Obs!

Lösningsstegen borde fungera. Men om du fortfarande stöter på problem kan du rapportera problemet till Adobe med hjälp av Formuläret för funktionsförfrågan/felrapport.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto