Läs om hur du aktiverar eller inaktiverar Adobe-program.

Vad innebär aktivering?

Aktivering validerar din programvara för att förhindra bedrägeri och missbruk av Adobes produkter och tjänster. Aktiveringsprocessen skickar information till Adobe vid olika tidpunkter, t.ex. vid hämtning, installation, avinstallation, serialisering, start samt under uppdateringskontroller för Adobe-programvara. Adobe kan eventuellt använda informationen för att ge dig alternativ för licensförnyelse och hjälpa oss att förstå hur du använder våra produkter.

Obs!

Aktivering lagrar information om din licens i kodad form på systemets hårddisk på datorn. Programversioner före Creative Cloud 2019 lagrar informationen i en delad Adobe-katalog. Programversion Creative Cloud 2019 eller senare lagrar den här informationen i säker OS-lagring med användarnamn vars namn börjar med Adobe på följande platser:

 • macOS: Nyckelhanteraren-inloggning
 • Windows: Autensieringshanteraren

Vad är inaktivering?

Inaktiveringen kopplar bort ett program från en giltig användarlicens. Du kan aktivera ett inaktiverat program när som helst, om du vill. Du behöver inte avinstallera ett program från datorn för att inaktivera det. Avinstallation av ett program innebär inte att dess licens inaktiveras.

Med en enda licens för programvara från Adobe kan du installera programmen på två datorer – t. ex. en hemma och en på jobbet. Om du vill installera programmet på en tredje dator måste du först inaktivera en installation av programmet. Gör så här.

Obs!

Avaktiveringen tar bort information om din licens ( se ovan ) som är lagrad på datorn.

Så här inaktiverar eller inaktiverar du en app

 1. Kontrollera att din dator är ansluten till internet.
 2. Öppna programmet som du vill aktivera eller inaktivera. 
 3. Hitta programmet eller programsviten i tabellen nedan och använd sedan Hjälpmenykommandot som medföljer för att aktivera eller inaktivera ditt program.

Obs!

Du kan också inaktivera ditt konto på Adobe.com.

Product Hjälpmenykommando för att aktivera Hjälpmenykommando för att inaktivera Anteckningar
Creative Cloud-programversioner Creative Cloud 2019 och senare Hjälp > Logga in Hjälp > Logga ut  ditt Adobe ID)

För anvisningar, se Aktivera och inaktivera Creative Cloud-appar.

För problem, se Licensfel | Creative Cloud 2019.

Creative Cloud-programversioner Creative Cloud 2018 och tidigare

Hjälp > Logga in Hjälp > Logga ut (ditt Adobe ID)

För anvisningar, se Aktivera och inaktivera Creative Cloud-appar.

Om du har problem, se Felsök Creative Cloud-aktiveringsfel.

Acrobat DC Hjälp > Logga in Hjälp > Logga ut(ditt Adobe ID) För anvisningar, se Aktivera och inaktivera Creative Cloud-appar.
Om du har problem, se Felsök Creative Cloud-aktiveringsfel.
Acrobat XI/X Hjälp > Aktivera Hjälp > Inaktivera* Adobe Acrobat XI och X aktiveras automatiskt så snart programmet känner av en internetanslutning. Använd kommandot Aktivera för att aktivera Acrobat manuellt.Om du har problem, se Felsökning av aktivering och inaktivering.
Creative Suite 6 Hjälp > Aktivera Hjälp > Inaktivera* Aktivera programvaran inom de första sju dagarna du använder den.Om du har problem, se Felsökning av aktivering och inaktivering.
Creative Suite 5 Hjälp > Aktivera Hjälp > Inaktivera* Aktivering av Creative Suite 5-appar sker automatiskt så snart programmet känner av en internetanslutning, annars kommer programmet uppmana dig att aktivera den under installationen. Om du har problem, se Felsökning av aktivering och inaktivering.

Creative Suite 2 och 3
Acrobat 7, 8 och 3D
Audition 3

 

E/T E/T Det var dags att pensionera våra äldre aktiveringsservrar för tidigare versioner av Acrobat- och Creative Suite-program. Utan aktiveringsservrarna visar dessa program ett aktiverings- eller anslutningsfel vid försök att verifiera en licens. För att installera en version som inte kräver aktivering, se antingen Fel: Aktiveringsservern är inte tillgänglig | CS2, Acrobat 7, Audition 3 eller Aktiverings- eller anslutningsfel | CS3, Acrobat 8.
FrameMaker RoboHelp
TCS
Hjälp > Logga in Hjälp > Logga ut Produkten aktiveras när du startar det för första gången efter att ha angett serienumret. För hjälp med att hitta serienumret, se Hitta ditt serienummer eller din inlösenkod.
Photoshop Elements
Premiere Elements
Hjälp > Logga in Hjälp > Logga ut Produkten aktiveras när du startar det för första gången efter att ha angett serienumret. För hjälp med att hitta serienumret, se Hitta ditt serienummer eller din inlösenkod.
Flash Player
Acrobat Reader
Shockwave Player
E/T E/T Du behöver inte aktivera dessa produkter. 

* Välj ett av följande alternativ för att inaktivera Acrobat XI, X, Creative Suite 6 och Creative Suite 5:

 • Inaktivera eller Avbryt Aktivering: Dessa alternativ inaktiverar programmet men behåller licensieringsinformation på din dator. Välj ett av dessa alternativ om du vill inaktivera programvaran temporärt och planerar att aktivera den på den här datorn igen.
 • Inaktivera permanent: Detta alternativ inaktiverar programmet och tar bort licensinformationen från din dator. Om du vill använda programvaran på datorn igen, skriver du in serienumret på nytt.

Hitta ditt serienummer eller lös in din inlösenkod

Vissa produkter kräver att du ska ange ditt serienummer innan du kan börja använda produkten. Om du fick en inlösenkod med din produkt ska du använda den för att erhålla ditt serienummer.

Obs!

Creative Cloud-program kräver inte serienummer. Ett fel har inträffat om du ombeds att ange ett serienummer vid start av ett Creative Cloud-program. Se Felsöka när Creative Cloud-appar måste ange serienummer för att få information om hur du löser problemet.

Aktivera ett program på en ny dator

Du kan installera och aktivera ditt individuella program på högst två datorer eller enheter, men du kan bara använda det på en i taget. Se På hur många datorer kan jag använda min prenumeration eller app?

Om du vill installera din produkt på en ny dator måste du först inaktivera det på en av dina tidigare datorer. När du har inaktiverat kan du installera produkten på din nya dator.

Är datorn inte längre tillgänglig?

Om datorn som du installerade produkten på inte längre är tillgänglig, kontakta oss för att uppdatera aktiveringsinformationen i systemet. När informationen har tagits bort kan du installera produkten på en ny dator.

Dyker det upp ett problem?Se Felsök Creative Cloud-aktiveringsfel.

VANLIGA FRÅGOR

Vilken information skickas till Adobe vid aktivering?

Följande typer av information kan skickas till Adobe vid aktivering:

Identifierare (ID)

 • Unika ID (genererade av Adobe) som är specifika för din dator och den licens som du har för programvaran. Dessa ID kan inte användas för att hitta din dator eller för att identifiera dig personligen.
 • Ditt Adobe ID om du har loggat in till Adobe som en del av en installation, uppdatering eller användning av Adobe-programmet. Adobe ID identifierar dig och kopplas till all information som du har lämnat till Adobe när du skapat eller använt ditt Adobe-konto. Om du eller ditt företag använder en administratör eller annan godkänd part för denne kan vi även erhålla Adobe ID för den parten.

Information om installerade Adobe-produkter

 • Serienummer som är associerade med installerade produktlicenser
 • Produktnamn och versionsnummer; vilken licenstyp som köpts
 • Version av licensavtal för slutanvändare kopplat till programvaran
 • Det antal gånger som du har öppnat ett Adobe-program sedan senaste aktivering för vart och ett av programmen som är associerade med produktlicensen

Information om operativsystem

 • Operativsystem och version
 • Lokalisering (språkdialekt och skrivsystem) som används
 • Tid på den lokala datorn (inklusive tidzon)
 • Datornamn
 • MAC-adress

IP-adress

Den IP-adress som tilldelats dig av din internetleverantör tas emot av Adobe som en del av processen med att skicka aktiveringsdata till Adobe.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy