Från och med juli-versionen 2015 av Acrobat går det att styra verktygspanelens beteende via en inställning.

Stänga panelen Verktyg permanent:

  1. Gå till Redigera > Preferenser > Dokument.

    Inställningar för att inaktivera panelen Verktyg
  2. Avmarkera kryssrutan Öppna panelen Verktyg för varje dokument.

  3. Klicka på OK.

Obs! Du kan få Acrobat-uppdateringen genom att välja Hjälp > Leta efter uppdateringar eller genom att hämta installationsprogrammet