Användarhandbok Avbryt

Arbetsytans grunder | Acrobat

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering
Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner om Acrobat. Se Arbetsytans grunder | Acrobat 2017, Acrobat Classic (2015) om du använder Acrobat 2017 eller Acrobat Classic (2015).

Arbetsyta – översikt

Användargränssnittet i Adobe Acrobat har tre vyer – Hem, Verktyg och Dokument.

Dokumentvyn kan ha ett av två gränssnitt, enkel dokumentvy (visar ett dokument i taget) eller multipel dokumentvy (gränssnitt med flikar när du vill visa flera PDF-filer).

Hem

Detta är gatewayen eller landningssidan när du inte har en PDF-fil öppen i Acrobat.

Verktyg

Detta är gå till platsen att upptäcka verktygen som är tillgängliga i Acrobat. Alla Acrobat-verktyg visas i den här vyn.

Dokument

Det här är standardvyn när ett dokument är öppet i Acrobat. När du öppnar flera dokument öppnas varje dokument som en flik i samma programfönster.

Hemvyn

Detta är gatewayen eller landningssidan när du inte har en PDF-fil öppen i Acrobat. Hemvyn ger dig snabb åtkomst till senast använda filer, mest använda verktyg, att göra-uppgifter och lagringskonton.

Enhetlig hemvy

A. Senast använda filer B. Stjärnmärkta kort C. Komma igång-kort D. Sök efter filer E. Meddelanden F. Snabbmeny G. Filer som du och andra har delat H. Avtal som delats för signering 

Detta är en enhetlig lista över filer som delats med dig eller som du har delat för visning, granskning eller signering tillsammans med filerna som öppnats för visning på din dator, Document Cloud-lagring eller tredjepartslagring som OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint och Google Drive. Filerna märks som delade av dig, ej delade eller delade av andra beroende på åtgärden som vidtagits på filen. En kommentarsikon () bredvid namnet på en delad fil visar att det är en granskningsfil. Om det inte finns en kommentarsikon () bredvid en delad fil har filen endast delats för visning.

En informationspanel visas till höger för en markerad fil där du kan se en förhandsvisning av filen och en lista över verktyg som används ofta. Med alternativet Ta bort från senast använda på panelen kan du välja vilka filer du vill ta bort från listan över senast använda filer. När du loggar ut från Acrobat raderas listan över de senaste filerna.

 

Obs!

I mobilappen Acrobat Reader visas inte avtal som du har skickat för underskrift i listan Senaste filer. Du kan dock se meddelanden och Att göra-kort för avtal som väntar på att slutföras av dig.

Visar dina stjärnmärkta filer som kort för enkel åtkomst. Om du vill visa alla stjärnmärkta filer klickar du på fliken Stjärnmärkta i den vänstra rutan. När du stjärnmärker en fil markerar du den som viktig så att du kan komma åt den senare på olika enheter. Stjärnmärkta filer kopieras till Document Cloud. Om du vill dölja de stjärnmärkta filkorten på Adobe-startsidan väljer du Redigera > Inställningar. På fliken Allmänt avmarkerar du alternativet Visa stjärnmärkta filer på fliken Senaste.

Mer information finns i Stjärnmärka viktiga filer och komma åt dem på olika enheter.

Det här området innehåller en lista över de mest använda verktygen i Acrobat, till exempel Skapa PDF, Ordna sidor, Kombinera filer med mera. Det tillhandahåller dessutom ett alternativ för att ange Acrobat som standardprogram för PDF:er. Om du vill dölja snabbverktyg från alternativmenyn () väljer du Minimera alla.

Med den enhetliga sökrutan längst upp i mitten kan du söka efter alla dina senaste filer, Document Cloud-filer och filer som du själv och andra har delat.

Sök efter filer

Aviseringsklockan meddelar dig om statusändringar för de delade dokumenten. Den visar aviseringar om alla inkommande och utgående förfrågningar för dokument som delats för visning, granskning och signering.

Se Document Cloud-aviseringar för mer information.

Den hjälper dig vidta åtgärder för filer i alla hemvysflikar med sammanhangsberoende menyer. En informationspanel visas till höger för en markerad fil där du kan se en förhandsvisning av filen och en lista över verktyg som används ofta. Välj ett verktyg för att utföra åtgärden för filen.

I avsnittet Delat kan du spåra och hantera delade filer. Alla delade filer grupperas efter arbetsflöde för enkel åtkomst. Filer som du har delat listas i Delat av dig och filer som andra delat med dig listas i Delat av andra. De tillgängliga alternativen visas på den högra panelen när du väljer en fil.

Obs!

I mobilappen Acrobat Reader visas inte avtal som du har skickat för underskrift i listan Senaste filer. Du kan dock se meddelanden och Att göra-kort för avtal som väntar på att slutföras av dig.

För mer information om delade filer för visning, granskning eller signering, se:

Detta är en enhetlig lista över avtal som du själv och andra har delat för signering. Du kan spåra vilka avtal som skickats för signering, som har signerats eller som väntar på din signatur.

Lagringskonto online

Lagring visar offline- och onlineplatser där du kan få tillgång till filer. Förutom filer på den lokala datorn kan du komma åt:

 • Filer som lagras säkert i Adobe Document Cloud via länken Document Cloud i den vänstra rutan.
 • Från onlinekonton såsom Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive och Microsoft SharePoint. Du kan lägga till konton via länken Lägg till konto i den vänstra rutan. Mer information finns i Arbeta med online-konton.

Verktygscenter

Hit kan du gå när du vill bläddra och upptäcka verktyg i Acrobat eller Reader. Alla verktyg listas efter kategorier. När du väljer ett verktyg visas de verktygsspecifika kommandona eller verktygsfältet i dokumentvyn om en fil är öppen.

Du kan också öppna vissa verktyg utan att öppna ett dokument. Om verktyget kräver att ett dokument är öppet, får du när du väljer ett verktyg ett meddelande om att du måste välja ett dokument.

Verktygscenter i Acrobat
I verktygscentrat visas alla verktyg efter kategorier. Kortkommandon för verktygen visas i den högra rutan.

Lägg till eller ta bort kortkommandon för verktyg i den högra rutan

Klicka på knappen Lägg till under verktygsnamnet för att lägga till ett kortkommando för verktyget i den högra rutan. 

Lägg till i den högra rutan

Du kan även dra verktyget till rätt ruta för att lägga till det.

Klicka på nedpilen bredvid Öppna under verktygsnamnet och välj sedan Ta bort genväg för att ta bort kortkommandot för ett verktyg från den högra rutan.

Ta bort genväg från den högra rutan.

Du kan även ta bort kortkommandot genom att klicka på kryssknappen för kortkommandot i den högra rutan.

Genvägen Kombinera filer

Dokumentvy

Som standard används flikgränssnittet när du visar flera PDF-filer. När du öppnar flera PDF-filer öppnas varje PDF som en flik i samma programfönster. Du kan växla mellan flikarna och namnet på filen som är öppen visas på fliken. Du kan navigera bland dokumentflikarna med knapparna Föregående och Nästa som visas till höger om det finns så många dokument att de inte får plats.

Menyraden och verktygsfält visas längst upp på arbetsytan. Arbetsytan för det fristående programmet omfattar ett dokumentfönster i mitten, en navigeringsruta till vänster och verktyg eller åtgärdsruta till höger. Dokumentrutan visar PDF-filer. Navigeringsrutan till vänster hjälper dig att bläddra i PDF-filen och genomföra andra åtgärder för PDF-filer. Upptill i varje fönster finns det verktygsfält som ger dig tillgång till funktioner för att arbeta med PDF-filer.

Dokumentvy med flikar för visning av flera PDF-filer
Dokumentvy med flikar för visning av flera PDF-filer

Obs!

Om du vill stänga av flikvyn och gå tillbaka till att visa enstaka dokument ska du gå till Redigera > Inställningar > Allmänt och avmarkera kryssrutan för inställningen Öppna dokument som nya flikar i samma fönster (kräver omstart). Starta om Acrobat.

Skärmteman i Acrobat

Du kan ändra det övergripande utseendet och känslan på Acrobat genom att konfigurera skärmteman. För att välja tema går du till Visa > Skärmtema och väljer sedan något av nedanstående teman:

 • Systemtema - När du väljer Systemtema ändrar Acrobat användargränssnittet enligt OS-temat. Om OS-temat ändras medan Acrobat körs, uppdateras även Acrobat-temat.
 • Ljusgrå - Standardtemat som Acrobat använder är Ljusgrå. Alla användargränssnittselement och dokumentets bakgrund visas i ljusgrått.
 • Mörkgrå – Om du ställer in temat på Mörkgrå kan det förbättra den visuella ergonomin genom att minska ögonbelastningen och underlätta skärmanvändning i mörka miljöer samtidigt som det sparar på batterianvändning. Det mörka temat har nu utökas till att inkludera övermenyn, snabbmenyn på sidan, rullningslisten och kommentarsrutan.
Skärmteman

Det är oftast en bra idé att låta Acrobat-menyerna vara synliga, så att de alltid finns tillgängliga när du arbetar. Om du vill dölja dem använder du Visa > Visa/Dölj > Menyrad. Du kan dock bara visa och använda dem igen genom att trycka på F9 (Windows) eller Skift+Kommando+M (Mac OS).

Till skillnad från menyerna som visas längst upp på skärmen visar de sammanhangsberoende snabbmenyerna kommandon som är kopplade till det aktiva verktyget eller den aktiva markeringen. Du använder snabbmenyer för flera av de vanligaste kommandona. Om du t ex högerklickar i verktygsfältsområdet visas en snabbmeny som innehåller samma kommandon som Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt.

 1. Placera pekaren över dokumentet, objektet eller panelen.

 2. Högerklicka.

Obs!

(Mac OS) Om du inte har en mus med två knappar kan du visa en snabbmeny genom att Ctrl-klicka.

Verktygsfält

Du ser till att börja med olika verktyg i verktygsfältet. Du kan lägga till verktyg till verktygsfälten så att de blir lätta att hitta.

Om du vill lägga till verktyg i verktygsfältet, högerklickar du på ett tomt utrymme i verktygsfältet och väljer sedan verktygen som du vill visa i verktygsfältet.

Välj verktygen som du vill visa

Snabbverktyg

Du kan lägga till verktyg som du använder ofta med Verktyg på verktygsfältet Snabbverktyg.

 1. Högerklicka på en tom plats i verktygsfältet och välj Anpassa snabbverktyg.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Anpassa snabbverktyg:

  • Om du vill lägga till ett verktyg markerar du det i den vänstra rutan och klickar sedan på ikonen med uppilen .

  • Om du vill ta bort ett verktyg markerar du dess ikon och klickar på ikonen Ta bort .

  • Om du vill ändra ett verktygs placering i verktygsfältet väljer du dess ikon och klickar antingen på eller .

  • Om du vill lägga till en lodrät linje för att skilja olika grupper av verktyg åt i verktygsfältet klickar du på .

Justera läget för gruppen med snabbverktyg

Dra och släpp snabbverktygsgruppen när du vill ändra dess läge i verktygsfältet. Håll muspekaren över verktygsgruppen tills dra- och släpp-pilen visas (pilar i fyra riktningar). Klicka och dra för att flytta snabbverktygsgruppen åt vänster i verktygsfältet. Snabbverktygsgruppens läge sparas mellan sessionerna.

Hovra över snabbverktygsgruppen tills dra- och släpp-pilen visas
Snabbverktygsgruppen till höger i snabbverktygsfältet

Snabbverktygsgruppen har flyttats till vänster i snabbverktygsfältet
Snabbverktygsgruppen har flyttats till vänster i snabbverktygsfältet

Vanliga verktyg

Du kan lägga till verktyg till verktygsfältet för vanliga verktyg.

 1. Högerklicka på en tom plats i verktygsfältet.

 2. Markera ett verktyg på menyn.

 3. Om du vill ta bort ett verktyg från verktygsfältet högerklickar du på verktyget och avmarkerar det på menyn.

Visa och dölja verktygsfält

När du inte behöver verktygen i ett verktygsfält kan du stänga det och frigöra mer utrymme på arbetsytan. Om du har flera PDF-filer öppna kan du anpassa verktygsfälten för varje enskild PDF. De olika anpassade tillstånden bibehålls när du växlar mellan PDF-filer.

 • Om du vill dölja alla verktygsfält väljer du Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Dölj verktygsfält.
 • Om du vill återställa verktygsfälten till deras standardkonfiguration väljer du Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Återställ verktygsfält.
Obs!

Om du har dolt alla verktygsfält kan du visa dem igen genom att trycka på F8.

Välja ett verktyg

Som standard är markeringsverktyget aktivt när du öppnar Acrobat, eftersom det är det mest flexibla verktyget.

 1. Gör något av följande:
  • Välj ett verktyg i ett verktygsfält.

  • Välj Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > [namn på verktygsfält] > [verktyg].

Skapa anpassade verktyg

Du kan skapa en anpassad uppsättning av Acrobat-funktioner, spara den och dela den med andra. Du kan snabbt komma åt verktyg och kommandon som du använder ofta.  

 1. Välj Verktyg > Skapa anpassat verktyg.

 2. Gör något av följande om du vill anpassa verktygsfältet:

  • Om du vill lägga till ett verktyg i verktygsfältet klickar du på rutan till vänster och väljer verktyget. Klicka sedan på ikonen Lägg till i verktygsfältet .

  • Om du vill ta bort ett verktyg från verktygsuppsättningen markerar du dess ikon och klickar på ikonen Ta bort .

  • Om du vill ändra ett verktygs position i verktygsfältet markerar du dess ikon och klickar på ikonen Flytta åt vänster  eller Flytta åt höger .

  • Om du vill lägga till en lodrät linje för att skilja olika grupper av verktyg åt i verktygsfältet klickar du på ikonen för att lägga till lodrät linje .

  Dialogrutan Skapa anpassat verktyg
  Dialogrutan Skapa anpassat verktyg

  A. Ordna om eller ta bort verktyg i verktygets verktygsfält B. Lägg till anpassade paneler, instruktioner eller avdelarlinjer mellan verktyg C. Byt namn, ordna om eller ta bort verktyg D. Lägg till i verktygets verktygsfält ovan eller den anpassade verktygsuppsättningen till höger 

 3. Gör något av följande om du vill anpassa verktyg i den anpassade uppsättningen:

  • Du kan lägga till ett verktyg i den anpassade uppsättningen genom att klicka på rutan till vänster och sedan på ikonen Lägg till i anpassad uppsättning .

  • Skapa en egen panel genom att klicka på ikonen Lägg till avsnitt till höger. Ge panelen ett namn och klicka sedan på Spara.

  • Lägg till ett verktyg på panelen genom att välja panelen till höger och verktyget till vänster. Klicka sedan på ikonen Lägg till i anpassad uppsättning .

  • Om du vill ta bort ett verktyg från uppsättningen markerar du dess ikon och klickar på ikonen Ta bort .

  • Ändra positionen för ett verktyg genom att välja det till höger och sedan klicka på upp- eller nedpilarna ( resp. ).

  • Om du vill lägga till en vågrät linje för att skilja olika grupper av verktyg åt klickar du på ikonen Lägg till avdelare .

  • Redigera instruktioner eller avsnittsnamn genom att markera dem och sedan klicka på redigeringsikonen .

 4. Klicka på Spara, skriv namnet och klicka på Spara igen när verktygsuppsättningen är klar.

  Det anpassade verktyget läggs till i verktygscentrat. Välj Verktyg > [den anpassade verktygsnamnet] när du vill öppna verktyget.

Redigera, ta bort, byta namn på eller dela ett anpassat verktyg

Du kan redigera, byta namn på, kopiera, ta bort, ordna om och dela verktygsuppsättningar. Du kan ange i vilken ordning som verktygsuppsättningarna ska visas på menyn Anpassa genom att flytta dem uppåt eller nedåt i listan. Med alternativen Importera och Exportera kan du dela verktygsuppsättningar med din arbetsgrupp.

 • Välj Verktyg > [det anpassade verktygsnamnet] > klicka på nedpilen och välj sedan lämpligt alternativ.
Alternativ för att hantera anpassade verktyg
Alternativ för att hantera anpassade verktyg

Navigeringsrutan är ett område på arbetsytan där olika navigeringspaneler kan visas. Olika funktionsverktyg kan visas i navigeringsrutan. Panelen Sidminiatyrer innehåller t ex en miniatyrbild av varje sida. Om du klickar på miniatyren visas motsvarande sida i dokumentet.

När du öppnar en PDF-fil är navigeringsrutan som standard stängd, men knapparna längs den vänstra kanten av arbetsytan ger dig ändå möjlighet att visa de olika panelerna. Det finns till exempel en knapp för panelen Sidminiatyrer  och en knapp för panelen Bokmärken . När Acrobat är igång, men inget dokument är öppet, är navigationspanelen inte tillgänglig.

Visa eller dölja navigeringsrutan

 1. Gör något av följande om du vill öppna navigeringsrutan:

  • Klicka på en panelknapp till vänster på arbetsytan för att öppna den panelen.

  • Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Visa navigeringsruta.

 2. Gör något av följande om du vill stänga navigeringsrutan:

  • Klicka på knappen för den panel som är öppen i navigeringsrutan.

  • Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Dölj navigeringsruta.

Obs!

Den som har skapat PDF-filen kan styra innehållet på vissa navigeringspaneler och kan ibland göra så att panelerna är tomma.

Ändra visningsområdet för navigeringspaneler

Alla navigeringspaneler, till exempel panelen Bokmärken, visas i en kolumn till vänster på arbetsytan.

 • Om du vill ändra bredden på navigeringsrutan drar du i dess högra ram.

 • Om du vill visa en annan panel markerar du panelens knapp till vänster i navigeringsrutan.

Alternativ på navigeringspaneler

Alla navigeringspaneler har en Alternativ-meny i det övre vänstra hörnet. Vilka kommandon som finns på menyn varierar.

En del paneler kan även innehålla andra knappar som påverkar objekt på panelen. Återigen kan dessa knappar skilja sig mellan olika paneler. Vissa paneler har ingen av dessa knappar.

Ange inställningar

Flera programinställningar görs i dialogrutan Inställningar, bland annat inställningar för visning, verktyg, konvertering, undertecknande och prestanda. När du väl har angett inställningarna är de i kraft till dess att du ändrar dem.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Adobe Acrobat Reader > Inställningar (Mac OS).

 2. Ange under Kategorier vilken typ av inställningar du vill ändra.

Återställa (återskapa) inställningar

Återställa mappen Acrobat-inställningar (Windows)

Återställ mappen Acrobat-inställningar om du vill lösa problem som beror på skadade inställningar. De flesta inställningsproblem orsakas av dessa filbaserade inställningar. De flesta Acrobat-inställningar lagras emellertid i registret.

Obs!

Den här lösningen tar bort anpassade inställningar för samarbete, JavaScript, skydd, stämplar, färghantering, automatisk komplettering, Web Capture och Updater.

 1. Avsluta Acrobat.

 2. Öppna mappen Inställningar i Utforskaren i Windows:

  • (Windows 10, 8 och 7) C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[version]

  Obs!

  Om du inte kan se mappen AppData i Windows 10 eller 8, ska du klicka på menyn Visa på menyfliksområdet i Utforskaren och markera kryssrutan Dolda objekt under Visa/Dölj.

 3. Flytta mappen Inställningar till en annan plats (t ex C:\Temp).

 4. Starta om Acrobat.

Om problemet återkommer efter att mappen Acrobat-inställningar har återställts är det inte relaterat till mappen Inställningar. Dra tillbaka den mapp som du flyttade i steg 2 till den ursprungliga platsen för att återställa de anpassade inställningarna. Klicka sedan på Ja till alla för att ersätta den nya mappen Inställningar.

Återställa Acrobats inställningsfiler (Mac OS)

Återställ Acrobats inställningsfiler för att eliminera problem som beror på en skadad inställningsfil.

Obs!

Genom att Acrobats inställningsfiler återskapas återställs inställningarna till standardvärdena.

 1. Avsluta Acrobat.

 2. Dra följande filer från mappen Users/[användarnamn]/Library/Preferences till skrivbordet:

  • Cookies för Acrobat WebCapture

  • com.adobe.Acrobat.Pro.plist eller com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist

  • Acrobat Distiller Prefs och com.adobe.Acrobat.Pro.plist (om du håller på att felsöka ett problem med Distiller)

  • Acrobat-mappen som innehåller inställningar för formulär (MRUFormsList), samarbete (OfflineDocs) och färginställningar (AcrobatColor Settings.csf)

 3. Starta om Acrobat

Om problemet återkommer efter att Acrobats inställningsfiler har återställts är det inte relaterat till inställningsfilerna. Dra tillbaka de filer som flyttades under steg 2 till deras ursprungliga plats för att återställa de anpassade inställningarna. Klicka sedan på OK på varningen ”En nyare fil med namnet '[filnamn]' finns redan på den här platsen. Vill du ersätta den med den här äldre filen?”

Ange under Kategorier vilken typ av inställningar du vill ändra.

Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Adobe Acrobat Reader > Inställningar (Mac OS).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto