Acrobat kraschar i en installation med dubbla skärmar på Windows

Acrobat kraschar intermittent efter installation av maj 2020-uppdateringen. En av orsakerna till kraschen är att du använder en installation med dubbla skärmar.

Påverkade versioner

Produkt

Version

Acrobat

2020.009.20063

Så här går det till:

 1. Anslut en sekundär skärm till datorn för en installation med dubbla skärmar.

 2. Öppna några PDF-filer på den sekundära skärmen.

 3. Sätt datorn i viloläge.

 4. Koppla bort den sekundära skärmen och väck datorn. Acrobat kraschar.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet.

Kringgå problem: Inaktivera funktionen för hopslagen titelrad om den är aktiverad med registernyckeln bMergeMenuBar

 1. Avsluta Acrobat-applikationen om den redan körs.

 2. I Starta > Sök, skriv RegEdit och tryck på Enter. Registreringsredigeraren visas.

 3. Bläddra till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\(version)\FeatureLockdown\

  Vägen för Acrobat är till exempel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureLockdown\

 4. Under FeatureLockdown skapar du en nyckel av typen DWORD och ger den namnet bMergeMenuBar. Nyckeln finns eventuellt inte som standard. Ställ in värdet för nyckeln bMergeMenuBar på 0 (noll):

  Nyckel: bMergeMenuBar

  Datatyp: REG_DWORD

  Värde: 0

 5. Stäng registerredigeraren.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online