Hantering av teckensnitt i Acrobat Distiller när du skapar PDF-filer

Viktig påminnelse:

Adobe inaktiverar support för skapande med Type 1-typsnitt i januari 2023. Se hjälpartikeln om slut på support för Postscript typ 1 för mer information.

Vad som behandlas

Teckensnitten som används påverkar utskriften när dokument konverteras till PDF-format i Adobe Acrobat Distiller. (Acrobat Distiller är både en funktion i Adobe Acrobat och ett fristående program.) Teckensnitt (som till exempel TrueType och PostScript) påverkar det allmänna utseendet på PDF-filens text och om denna text kan sökas, redigeras och skrivas ut.

I detta dokument får du veta hur Acrobat Distiller hanterar teckensnitt och förbättrar dina PDF-utskrifter.

Om teckensnitt i Windows och på Mac OS

Acrobat Distiller identifierar alla Windows- och Mac OS-teckensnitt, men teckensnittet som används (till exempel TrueType) avgör hur Acrobat Distiller hanterar informationen för just det teckensnittet.

I Windows finns följande teckensnitt: Type 1 (eller PostScript), Type 3, Windows bitmapps- och vektorteckensnitt, TrueType och Open Type från Adobe (Windows 2000 och XP). På Mac OS finns följande teckensnitt: Type 1, Apple Truetype, TrueType och OpenType från Adobe.

Förutom teckensnittet använder Acrobat Distiller teckenuppsättningen för att avgöra vilken information om teckensnitten som ska ingå i PDF-filerna som skapas. Teckenuppsättningar för till exempel Type 1-teckensnitt kan omfatta en eller flera av teckenuppsättningarna ISO Latin 1, Expert, kapitäler och gemena siffror (SC och FOS), Symbolisk, Kyrilliska och Kanji:

– I teckenuppsättningen ISO Latin 1 (eller standardteckenuppsättningen Type 1) ingår engelska, franska, italienska och tyska standardbokstäver samt skiljetecken och siffror.

– I teckenuppsättningarna för Expert ingår bråktal och ligaturer för det engelska alfabetet.

– I teckenuppsättningarna för SC och FOS ingår specialutformade bokstäver och siffror för anpassning av dokumentets utseende.

– I symbolteckenuppsättningar ingår icke-texttecken i stället för alfabetets bokstäver.

– I teckenuppsättningarna Kyrilliska ingår bokstäver från bland annat de ryska och ukrainska alfabeten.

– I teckenuppsättningarna för Kanji (japanska) ingår dubbelbytecken. Se avsnittet om Kanji-teckensnitt i detta dokument för information om användning och visning av Kanji i PDF-filer.

Hur Acrobat Distiller använder teckensnitt

Eftersom dokumenten först konverteras till PostScript och sedan till PDF måste Acrobat Distiller referera varje teckensnitt i originaldokumentet genom nedanstående processer för att kunna konvertera dokument till PDF-dokument.

Sökning efter PostScript-namn

Acrobat Distiller söker efter ett PostScript-teckensnittsnamn och lägger till det i PDF-dokumentet. PostScript-teckensnittsnamn anges vanligtvis i teckensnittets namntabell (namntabellen lagrar information om teckensnitt, såsom namn, stil och upphovsrätt). Om en PostScript-namn inte är tillgängligt använder Acrobat Distiller systemets namn för teckensnittet. Saknas exempelvis TrueType i systemet och i originaldokumentet, härleder Acrobat Distiller basteckensnitt och teckensnittsnamn från teckensnittets namntabell.

Om teckensnittet är av Type 42 skapar Acrobat Distiller en namntabell för teckensnittet från ett matchande systemteckensnitt (Type 42 har i regel inga namntabeller). Mer information om Type 42 finns i TrueType, som du hittar på den här sidan i avsnittet Hur teckensnitt påverkar texten i PDF-filer.

Lägga till en beskrivning av teckensnitten

Till varje PDF-fil som skapas lägger Acrobat Distiller till en beskrivning av de Type 1-teckensnitt som använder teckenuppsättningen ISO Latin 1. Om du öppnar en PDF-fil på en dator som har dessa teckensnitt installerade, använder Acrobat de installerade teckensnitten för att visa och skriva ut PDF-filen. Om teckensnitten inte har installerats använder Acrobat teckensnittens beskrivningar för att skapa ersättningsteckensnitt som liknar de ursprungliga.

Bädda in teckensnitten

Om teckensnittsinbäddning är aktiverat bäddar Acrobat Distiller in Truetype och Type 3 samt Type 1 som inte använder ISO Latin 1 (t.ex. symbol- och experttecken). Acrobat Distiller 7.0 bäddar in OpenType-teckensnitt, men programmet som skapade det ursprungliga dokumentet avgör vilka OpenType-egenskaper som kan bäddas in. Om du bäddar in ett OpenType som är baserad på ett Type 1 bäddar Acrobat Distiller in det som ett CFF/Type 2. Acrobat Distiller bäddar in OpenType-baserade TrueType som TrueType-teckensnitt.

Ett teckensnitt som är inbäddat i en PDF-fil är alltid tillgängligt för visning och utskrift, oavsett om det är installerat på systemet eller inte. Du kan dock bara redigera text i PDF-filen om teckensnittet är installerat. Om du försöker redigera text som använder ett inbäddat men inte installerat teckensnitt, varnar Acrobat och använder i stället ett ersättningsteckensnitt.

Teckensnittsbehörigheter

Acrobat Distiller godkänner och behåller de ursprungliga teckensnittsbehörigheterna även om en PDF-fil omarbetas. Teckensnitt som har begränsad behörighet kan inte bäddas in och medför att Acrobat Distiller visar ett felmeddelande under omvandlingsprocessen. Det kan även hända om du försöker bädda in teckensnitt som inte använder ett teckenkodningsformat (t.ex. WinAnsi och MacRoman).

Konvertera teckensnitt

Om Acrobat Distiller inte kan tolka eller hitta nödvändig information om ett teckensnitt ersätter det teckensnittet. I sällsynta fall, konverterar Acrobat Distiller sådana teckensnitt till bitmappsbilder, vilket förhindrar att teckensnittet eftersöks, skalas och redigeras. Acrobat Distiller konverterar framför allt teckensnitten PCL och Windows Vector (Outline) till bitmappsbilder. Se det här dokumentets avsnitt Hur PostScript-skrivardrivrutiner hanterar TrueType-teckensnitt i Windows.

Beskrivning av teckensnitt

Acrobat Distiller bäddar in en beskrivning av alla teckensnitt som bäddas in. En beskrivning kan ha följande information:

Beskrivning Vad beskrivningen betyder
Stapel Den maximala höjden över baslinjen som teckensnittets tecken når (exklusive accenttecken).
Versalhöjd Y-koordinaten för den övre delen av raka versaler (till exempel E), mätt från baslinjen.
Fallande Det maximala djupet under baslinjen som teckensnittets tecken når.
Flaggor Teckensnittets attribut, inklusive fast bredd, serif, symbolisk, script, kursiv, kapitäler, versaler m.m.
FontBBox En markeringsram som är den minsta rektangeln kapabel att innehålla alla tecken i teckenuppsättningen om de skrivs ovanpå varandra.
ItalicAngle Vinkeln (vanligtvis negativ) hos dominerande, vertikala streck.
StemV Bredden av tecknens vertikala stammar.
AvgWidth (som tillval) Tecknens genomsnittliga bredd.
FontFile (som tillval) Teckensnittets fullständiga disposition. Finns endast när teckensnittet eller teckensnittets deluppsättning är inbäddat.
Leading (som tillval) Det önskade radavståndet mellan textrader.
MaxWidth (som tillval) Tecknens maximala bredd.
MissingWidth (som tillval) Bredden som ska användas med okodade tecken (de som inte ingår i teckenuppsättningen).
StemH (som tillval) Bredden av tecknens horisontala stammar.
XHeight (som tillval) Y-koordinaten för den övre delen av icke-stigande gemener (till exempel z), mätt från baslinjen.
FontFamily (som tillval) Familjen som teckensnittet tillhör (Times Bold Italic tillhör exempelvis teckensnittsfamiljen Times).
FontStretch (som tillval) En teckensnittsvariant som påverkar den horisontella dimensionen (t.ex. Ultra Condensed, SemiCondensed, Normal och Expanded).
FontWeight (som tillval) Teckensnittets vikt och tjocklek.

Hur teckensnitt påverkar texten i PDF-filer

Teckensnittstypen som används kan påverka hur text i PDF-filer visas och skrivs ut samt huruvida texten är sökbar och redigerbar

Bitmapp

Om en PDF-fil innehåller teckensnitt som har omvandlats till bitmappsbilder behandlar inte visningsprogrammen bilderna som teckensnitt. I stället visar och skriver de ut bilderna som vilken bitmappsbild som helst. Text som har konverteras till bitmappar men inte är sök- eller redigerbar.

dFonts (endast Mac OSX)

Dessa teckensnitt är inbyggda i Mac OS X-system och förutom att teckensnittsresurserna lagras i filens datagren är de identiska med Font Suitcase-standardfiler. Acrobat Distiller hanterar dFonts på samma sätt som andra TrueType-teckensnitt på Mac OS.

Kanji

Du kan skapa PDF-filer innehållande Kanji-teckensnitt med både Kanji-versioner och engelskspråkiga versioner av Acrobat Distiller (i engelskspråkiga versioner av Acrobat Distiller måste rätt teckensnittsstödpaket installeras.) Acrobat visar automatiskt asiatiska teckensnitt som är inbäddade i en PDF-fil. Om asiatiska teckensnitt inte är inbäddade kan Acrobat visa dem när du har installerat rätt teckensnittsstödpaket. Information om installation av supportpaket för teckensnitt finns i dokumentet Visa och skriva ut asiatiska teckensnitt i PDF-filer med romerska visningsprogram av Acrobat.

Multiple Master (MM)

Eftersom Multiple Master-teckensnitt (t.ex. Minion MM) skapar specifika förekomster av ett teckensnitt baserat på dokumentets egenskaper och var teckensnittet används, kan Acrobat Distiller inte bädda in dem. I stället lägger Acrobat Distiller till en deluppsättning av teckensnittet, vilken har ett unikt teckensnitts-ID. Eftersom MM genererar dessa förekomster dynamiskt går det inte att bädda in eller redigera teckensnitten i Acrobat. Adobes tekniska support rekommenderar att du inte använder MM om du vill redigera och bädda in teckensnitt i Acrobat. Mer information om MM finns i dokumentet 328600 , Allmän information om teckensnittet Multiple Master.

OpenType-teckensnitt från Adobe

OpenType-formatet är baserat på Type 1 och sammanfogar data om disposition, värden och bitmappar i en enda teckensnittsfil. OpenType-formatet innehåller avancerade typografiska funktioner som de flesta program ännu inte har dragit nytta av, vilket är anledningen till att dessa tillämpningar känner igen och behandlar OpenType-format som TrueType-teckensnitt. Denna behandling påverkar hur OpenType-teckensnitt från Adobe bäddas in i PDF-filer. Krav för inbäddning av Type 1-teckensnitt gäller för Type 1-baserade OpenType-teckensnitt från Adobe. Krav för inbäddning av TrueType-teckensnitt gäller för TrueType-baserade OpenType-teckensnitt.

Du kan bädda in OpenType från Adobe Acrobat Distiller 7.0 om du väljer PDF 1.6-kompatibilitet, men de specifika funktionerna för OpenType är endast tillgängliga i Acrobat 7.0. (välj Inställningar > Redigera Adobe PDF-inställningar, klicka på fliken Allmänt och välj Acrobat 7.0 (PDF 1.6) från popup-menyn Kompatibilitet).

Symbol

Eftersom alla Symbol-teckensnitt innehåller unika tecken och teckenuppsättningar bäddar alltid Acrobat Distiller in dessa teckensnitt så att de inte ersätts.

TrueType

TrueType-teckensnitt med installations- och redigeringsbehörigheter kan bäddas in i en PDF-fil via Acrobat Distiller. Om dessa behörigheter inte ingår i teckensnittet bäddar Acrobat Distiller bädda in ett teckensnitts deluppsättning (endast tecknen som används i dokumentet).

Obs!Acrobat Distiller rapporterar inte deluppsättningar av TrueType-teckensnitt i sin loggfil. Och trots att slutredigeringsverktyget i Acrobat listar teckensnitt som inbäddade i dialogrutan Textattribut går det inte att redigera teckensnittets deluppsättning med detta verktyg. Detta beror på att systemet inte känner igen dess unika teckensnitt-ID och mappar det till systemets ursprungliga TrueType-teckensnitt. Om du redigerar teckensnittets deluppsättning med slutredigeringsverktyget ersätter Acrobat teckensnittet med en sans serif eller ett som motsvarar serif.

När du använder Acrobat Distiller för att skapa PDF-filer kan det hända, beroende på hur teckensnittsinformationen angavs i PostScript-filen, att text som har formaterats med TrueType är osökbar. I dessa fall konverterar PostScript-skrivare TrueType som ett Type 42-teckensnitt, vilket bäst bevarar teckensnittets egenskaper (till exempel sökbarhet). Type 42-format finns främst för att PostScript-tolkar ska kunna hämta teckensnitt som inte är PostScript (TrueType). Type 42 består av en "PostScript-wrapper" runt ett TrueType-teckensnitt. Type 42 genereras vanligtvis av en skrivardrivrutin för hämtning av TrueType till en PostScript-skrivare som har en TrueType-rastrerare. Med denna metod identifieras TrueType direkt av Acrobat Distiller, vilket ger den mest exakta beskrivningen av det ursprungliga TrueType. Variabler som kan påverka denna teckensnittsinformation omfattar följande: programmet som skapade PostScript-filen, teckensnittet själv, PostScript-drivrutinen och filen PostScript Printer Description (PPD). Om text som har formaterats med TrueType är osökbara i en PDF-fil som skapats med Acrobat Distiller, ändrar du en eller flera av dessa variabler för att sedan återskapa PDF-filen.

Information skrivs in en PostScript-fil antingen via programmet som genererar PostScript-koden eller via PostScript-skrivardrivrutinen. Mer information finns i programmets dokumentation eller i Hur PostScript-skrivardrivrutiner hanterar TrueType-teckensnitt i Windows, som finns i detta dokument.

Type 1-teckensnitt

Type 1 har tillförlitlig konvertering till PDF för både utseende och sökbarhet. Eftersom Type 1 inte behöver konverteras till ett annat format när teckensnittet (eller en deluppsättning av teckensnittet) är inbäddat i en PostScript-fil, uppnås bästa resultat genom att använda Acrobat Distiller.

Följande villkor måste uppfyllas vid inbäddning av Type 1:

1. I dialogrutan Adobe PDF-inställningar visas teckensnittet på fliken Teckensnitt i listan Bädda alltid in, och Bädda in alla teckensnitt är inställt på True.

2. Inga symboler används (förutom symbolen för pi).

3. Teckenstorleken är inom ett lämpligt intervall (värdet för CharStrings dict leng är större än 115 men mindre än 229). Värdet för CharStrings dict leng kan kontrolleras i ett redigeringsprogram för teckensnitt.

Type 3-teckensnitt

Eftersom Type 3 använder hela datorspråket PostScript för att uttrycka ett teckensnitt kan det innehålla specifikationer som Type 1 inte kan (till exempel skuggning, färg och ifyllning). Men Type 3 är inte optimerat för storlek eller prestanda, så tecknen kan fetare än motsvarande tecken i Type 1.

Eftersom Type 3 alltid är inbäddat i PDF-filer finns det alltid tillgängligt i Acrobat och Adobe Reader (utom på Mac OS X, som saknar stöd för Type 3). Acrobat och Adobe Reader konverterar Type 3-tecken till bitmappsbilder för att sedan visa dem. När du skriver ut till en PostScript-skrivare använder Acrobat och Adobe Reader din PostScript-skrivardrivrutin för att hämta teckensnittet till skrivaren. Vid utskrift till icke-Postscript-skrivare skrivs bitmappsbilderna ut. Type 3-tecken i teckenuppsättningen ISO Latin 1 konverteras till sökbar text i PDF-filer, men inte Type 3-tecken i teckenuppsättningen Symbol. PDF-filer med inbäddade Type 3 har oftast större filstorlekar än de med inbäddade Type 1.

Hur PostScript-skrivardrivrutiner hanterar TrueType-teckensnitt i Windows

När TrueType skickas via skrivardrivrutinen Adobe PostScript som kodad Type 42 (Native TrueType i Windows 2000 och XP) eller CID (om det är dubbelbytetecken eller Unicode), tilldelar skrivardrivrutinen tecknen specifika teckensnitts-ID i stället för standardinformation om dessa teckensnitts-ID. Detta medför att Acrobat Distiller bäddar in en deluppsättning av teckensnittet i PostScript-filen.

Genom att inkludera en deluppsättning av ett teckensnitt minskar skrivardrivrutinen filstorleken, vilket i sin tur ökar hastigheten på PostScript-filkonvertering. Denna process sker oavsett om det konfigurerade alternativet är Bädda in alla teckensnitt.

För att bädda in hela teckensnittet vid utskrift till Adobe PDF-skrivaren måste du aktivera Skicka inte teckensnitt till Adobe PDF, som du hittar på fliken Teckensnitt i dialogrutan Inställningar för Adobe PDF-skrivaren.

Skicka typsnitt som-inställningarna i skrivardrivrutinen Adobe PostScript (Adobe PS), för Windows 98 och NT 4.0, styr hur TrueType skickas till en skrivare och inkluderas i en PostScript-fil. Skrivardrivrutinen Pscript5 (pscript5.dll) för Windows 2000 och senare har inställningar för Hämtning av TrueType som styr hur TrueType skickas till en skrivare eller inkluderas i en PostScript-fil. Inställningarna kan ändras i drivrutinens dialogruta för Egenskaper (Windows 98 och NT 4.0) eller i dess dialogruta för Avancerade alternativ (Windows 2000 och XP). Inställningarna varierar beroende på vilka funktioner som anges i skrivarens PPD-fil. Drivrutinen Microsoft PostScript för Windows 98 och NT 4.0 har färre inställningar för Skicka teckensnitt som än Adobe PS. Drivrutinen Microsoft PostScript inkluderar exempelvis inte alternativ för att skicka TrueType som Type 42 eller Outline.

Använd följande riktlinjer när du väljer inställningar för Skicka teckensnitt som:

Skicka teckensnitt som (Windows 98 och NT 4.0) och Hämtningsalternativ för TrueType (Windows 2000 och XP)

Resultat

Outline (Adobe PS för Windows 98 och NT, pscript5.dll för Windows 2000 och XP)

Detta alternativ innebär att skrivardrivrutinen använder teckensnittets dispositionsvärden för visning och utskrift. Med detta alternativ ser texten ut som ett teckensnitt, men den saknar dock information om teckensnittet. Detta alternativ används ofta när ett teckensnitt inte kan bäddas in på grund av licensieringsbegränsningar. Outline-teckensnitt är inte sökbara eller redigerbara.

Som Bitmappar (Adobe PS och skrivardrivrutinen Windows PostScript, pscript5.dll för Windows 2000 och XP)

Detta alternativ innebär att skrivardrivrutinen omvandlar TrueType-teckensnitt till Type 3-bitmappar. Om du inte använder eller kan använda alternativet Type 42 (inbyggd) simulerar detta alternativ med större noggrannhet i det ursprungliga TrueType. Till skillnad från de faktiska Type 3-teckensnitten är dock inte Type 3-bitmappar sökbara. Använd detta alternativ för text som är formaterad till högst 14 punkter och för utskrift till lågupplösta skrivare. Använd inte detta alternativ för bärbara filer (t.ex. EPS-filer) eftersom det kan öka filstorleken.

Native TrueType (Adobe PS och skrivardrivrutinen Windows PostScript)

När ett dokument med TrueType omvandlas känner inte Acrobat Distiller igen teckensnittets kodspråk (eftersom det inte är PostScript) och ersätter det med teckensnittet Type 1 PostScript. Genom att skicka TrueType som Type 42 bevaras utseendet och förhindrar att det ersätts med Type 1-teckensnitt. Detta är bästa alternativet för att bevara textens sökbarhet. Kom dock ihåg att andra variabler också påverkar sökbarhet.

Skicka inte (Adobe PS och skrivardrivrutinen Windows PostScript)

Detta alternativ innebär att skrivardrivrutinen inte inkluderar information om TrueType i PostScript-filen. Detta alternativ rekommenderas endast för skrivare och nätverksutskrift som tillhandahåller teckensnitt.

Gränsvärdesinställning för Bitmap/Outline (Adobe PS och skrivardruvrutinen Windows PostScript)

Med detta alternativ anges hur liten ett teckensnitts punktstorlek måste vara innan det skickas som bitmapp och inte som disposition. Ställs gränsvärdet in på 1 skickas inte teckensnitt som bitmappar.

Softfont och Device Font (Adobe PS för Windows NT och skrivardrivrutinen Windows PostScript för Windows NT)

Alternativet Softfont innebär att skrivardrivrutinen skickar information om teckensnittet. Med detta alternativ bevaras utseendet men inte sökbarheten. Väljer du alternativet Device Font kan du anpassa en teckenersättningstabell för att matcha varje installerat teckensnitt med skrivarens inbyggda teckensnitt. Det kan hända att detta alternativ behåller teckensnittets sökbarhet men inte dess exakta utseende.

Ytterligare information

Visa och skriva ut asiatiska teckensnitt i PDF-filer med romerska visningsprogram av Acrobat

328600 : Allmän information om Multiple Master-teckensnitt.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?