Support upphör för PostScript Type 1-typsnitt

Adobe inaktiverar support för skapande med Type 1-typsnitt i januari 2023

Översikt

Type 1-typsnitt (som även kallas PostScript, PS1, T1, Adobe Type 1, Multiple Master eller MM) är ett föråldrat format inom typsnittsindustrin som har ersatts av de större glyfuppsättningar och mer robusta tekniska möjligheter som typsnitt i OpenType-format innebär.

Type 1-typsnitt lanserades av Adobe 1984 för användning med sidbeskrivningsspråket PostScript och blev allmänt använt med spridningen av desktop publishing-programvara och skrivare som kunde använda PostScript. Under 1996 började Adobe-produkter och typsnittsutveckling att fokusera på mer mångsidiga OpenType-typsnitt i stället för Type 1.

Även om användningen av Type 1-typsnitt fortfarande stöds av vissa operativsystem, stöds det inte i många miljöer som är avgörande för moderna plattformar, inklusive webbläsare och mobila operativsystem. Bristen på stöd för Unicode-information i Type 1-typsnitt begränsar också deras förmåga att stödja utökade teckenuppsättningar.

Användare kommer inte längre att kunna skapa innehåll med hjälp av Type 1-typsnitt från och med januari 2023. Fram till dess kommer användarna att kunna arbeta med Type 1-typsnitten utan förändringar.

Vissa produkter, inklusive Document Cloud-program, fortsätter att visa och arbeta med Type 1-typsnitt precis som förut.

Obs!

Photoshop kommer att upphöra med support för typ 1-typsnitt 2021, såsom meddelats 2019. Se Photoshop tillkännagivande för mer information.

Adobe-program kommer inte att känna igen Type 1-typsnitten, även om du har Type 1-typsnitt installerade på det stationära operativsystemet:

1. Type 1-typsnitt visas inte i menyn Typsnitt.

2. Det finns inte något sätt att använda tidigare installerade Type 1-typsnitt.

3. Befintliga Type 1-typsnitt visas som ”Saknade typsnitt” i dokumentet.

Type 1-data som är inbäddade i filtyper som EPS och PDF påverkas inte av den här förändringen så länge de placeras som grafiska element för visning eller utskrift. Om filerna öppnas för redigering i program som Illustrator eller Photoshop, kommer de att utlösa felet ”Saknade typsnitt”.

Många typsnitt som tidigare har publicerats av Adobe Type (t.ex. Adobe Originals) är tillgängliga från tjänsten Adobe Fonts utan kostnad med Creative Cloud-prenumerationen. Permanenta licenser för dessa och andra typsnitt i OpenType-format som har publicerats av Adobe finns att köpa från vår partner Fontspring.

Användare som har köpt Type 1-typsnitt som inte ägs av Adobe bör kontakta typsnittstillverkaren som publicerade typsnittet för att få reda på om det finns en uppgraderingssökväg till OpenType-formatet.

Det går att konvertera typ 1-typsnitt till OpenType-format men det ger undermåliga resultat. Dessutom kan det, enligt typsnittstillverkarens licensavtal för slutanvändare, vara förbjudet att konvertera filerna. Se licensavtalet eller kontakta typsnittstillverkaren direkt för mer information.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto