Gör om Acrobat-serialisering med verktyget Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE)

Att göra om Acrobat-serialisering med ett annat serienummer med verktyget Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE).

Relevanta produkter

 • Acrobat
 • Acrobat 2020
 • Acrobat 2017

Steg

Följ stegen nedan för att göra om Acrobat-serialisering med ett annat serienummer med verktyget APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition):

 1. Hämta APTEE-verktyget:

  Win
  Hämta zip-filen och extrahera filen Adobe_Provisioning_Toolkit_10_0_ALL.exe.

  Mac
  Hämta zip-filen och extrahera filen Adobe_Provisioning_Toolkit_10_0_ALL.dmg.

 2. Öppna kommandotolken (Win) eller Terminal (Mac) som Administratör och gå till platsen för PRTK-verktyget.

 3. Skapa en prov.xml-fil med den nya serienyckeln. Kör följande kommando med administrativa behörigheter i Kommandotolken (Windows) eller Terminal (Mac):

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=<new serial number> --leid=<Acrobat LEID> --regsuppress=ss --eulasuppress  [--provfile=<Absolute path to prov.xml>]

 4. Ta bort serialisering från befintlig serienyckel med följande kommando:
  adobe_prtk --tool=UnSerialize --leid=<LEID>  --deactivate --force [–removeSWTag]

  Obs!

  Returkoden för kommandot kan vara 0 eller 29.

  • Returkod 0  – Licensen är inaktiverad.
  • Returkod 29 – Licensen är redan inaktiverad på datorn. Om en användare startar Acrobat efter seriens utgångsdatum raderas serielicensen från datorn.
 5. Så här gör du om Acrobat-serialiseringen med den nyligt skapade prov.xml-filen. Ange följande kommando:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize  [--provfile=<Absolute path to prov.xml>] --stream

Acrobat-licensidentifierare (LEID:er)

Produkt

Win

Mac

Acrobat (seriell nyckel för ETLA) –
Används endast i kommandon utan serialisering

V7{}AcrobatETLA-12-Win-GM

V7{}AcrobatETLA-12-Mac-GM

Acrobat (seriell nyckel för ETLA)

V7{}AcrobatCont-12-Win-GM

V7{}AcrobatCont-12-Mac-GM

Acrobat Classic 2020

V7{}AcrobatESR-20-Win-GM

V7{}AcrobatESR-20-Mac-GM

Acrobat Classic 2017

V7{}AcrobatESR-17-Win-GM

V7{}AcrobatESR-17-Mac-GM

Acrobat Classic 2015

V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

V7{}AcrobatESR-12-Mac-GM

Mer information finns i licensidentifierare (LEID).

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?