Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition är ett kommandoradsverktyg för plattformar som stöds och som gör det enklare att spåra och hantera serialiseringen av de Adobe®-produkter du har distribuerat med hjälp av Adobe Application Manager Enterprise Edition. Detta verktyg laddas ned som en del i Creative Cloud Packager-installationen.

Hämta Creative Cloud Packager:

 • Om du använder Creative Cloud for teams laddar du ned Adobe Creative Cloud Packager från Admin Console.
 • Om du använder Creative Cloud for enterprise hämtar du Adobe Creative Cloud Packager från Adobes licenswebbplats (LWS) eller Admin Console. Du hämtar även din licensnyckel för företagsanvändare från LWS.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition är en plattformsspecifik körbar fil: adobe_prtk.exe för Windows® eller adobe_prtk för Mac OS.

Öppna kommandotolken i Windows eller ett terminalfönster i Mac OS, gå till den mapp som du hämtade den körbara filen till och anropa kommandot enligt den syntax som beskrivs i följande avsnitt.

Syntax för APTEE-kommandon

Serialisera ett paket för företagsanvändare

Följande översiktliga steg ingår vid serialisering av ett paket i en företagsmiljö:

 1. Företagets administratör skapar en prov.xml-fil med relevant distributionsinformation. Anslut till internet för att skapa den här filen.
 2. Administratören kan använda den skapade prov.xml-filen för att serialisera och aktivera det distribuerade paketet på klientdatorerna med hjälp av kommandot för volymserialisering.

Genererar prov.xml

Om du vill generera filen prov.xml för produkter som inte använder Creative Cloud Packager för företagsdistribution kör du följande kommando i administratörsläge:

adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=<serialnum> [--leid=<LEID>] [--regsuppress=ss] [--eulasuppress]
[--locales=limited list of locales in xx_XX format or ALL>] [--provfile=<Absolute path to prov.xml>]

Den prov.xml-fil som skapas kan användas för att serialisera och aktivera paket som redan har distribuerats i utvärderingsläge.

Följande argument stöds av kommandot.

--serial serialNum Serienumret
--leid LEID Produktens licensidentifierare (se Produktidentifiering).
--regsuppress=ss Valfritt – inaktiverar registrering
--eulasuppress Valfritt – inaktiverar visningen av licensavtalsskärmen
--locales Valfritt – välj ett alternativ i den begränsade listan med språkkoder enligt formatet xx_XX eller välj ALL
--provfile Valfritt – sökvägen till mappen där prov.xml skapas. Om den här parametern inte anges skapas prov.xml i samma mapp som APTEE.

Några kommentarer och rekommendationer:

 • Du kan köra det här kommandot även om en produkt inte är installerad.
 • Se till att datorn du kör det här kommandot på är ansluten till internet.
 • Vid volymanvändning rekommenderar vi att du använder parametern --regsuppress=ss för att inaktivera registrering medan prov.xml skapas.

Volymserialisera paketet

Administratörer kan använda följande kommando för att serialisera och aktivera distribuerade paket på klientdatorer.

adobe_prtk --tool=VolumeSerialize [--provfile=<Absolute path to prov.xml>] [--stream]

Följande argument stöds av kommandot.

--provfile Valfritt – absolut sökväg för prov.xml. Om det här argumentet inte anges bör prov.xml finnas i samma mapp som APTEE.
--stream Valfritt – det här alternativet används av företag som använder avbildningsverktyg för att distribuera licensierade paket på olika datorer.

Några kommentarer och rekommendationer:

Starta en testversion för produkter som inte har något användargränssnitt

Vissa produkter har inget användargränssnitt. Använd följande kommando för att starta en testversion för dessa produkter:

adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=LEID

där LEID är produktens licensidentifierare (se Produktidentifiering).

Avserialisera ett paket

Använd följande kommando för att avserialisera ett paket:

adobe_prtk --tool=UnSerialize --leid=<LEID> [--locale=locale] [--deactivate] [--removeSWTag]

Följande argument stöds av kommandot.

--leid LEID Produktens licensidentifierare (se Produktidentifiering).
--locale locale Valfritt – en språkkod. För en lista med koder och motsvarande språkversioner, se Koder för språkversioner.
--deactivate Valfritt – inaktiverar motsvarande licens i systemet
--removeSWTag

Tar bort SWTag-filerna.

SWTag representerar universella identifieringstaggfiler för programvarutitlar som skapats enligt ISO/IEC-standarderna (ISO/IEC 19770-2). De här filerna möjliggör en korrekt, konsekvent och automatiserad metod för identifiering och hantering av programvaruresurser.

--force Valfritt, inaktiverar motsvarande licens från datorn

Några kommentarer och rekommendationer:

 • Alternativet --deactivate tar endast bort SWTag-filer implicit om systemet har en giltig licens.
 • Den senaste versionen av Adobe Application Manager krävs för det här kommandot. Du kan hämta den senaste versionen från http://www.adobe.com/go/applicationmanager_se/.

Loggning

Verktygen skriver information om förloppet och resultatet för varje kommando till licensloggen oobelib.log.

Filens placering:

 • %temp% i Windows
 • ~/Library/Logs på Mac OS

Felkoder

Följande felkoder kan rapporteras om serialiseringen misslyckas.

1 Argument som skickades via kommandoraden är ogiltiga
8 Felaktig konfigurationssökväg för AMT
9 Seriell uppgradering stöds inte
14 Okänt fel
19 provXML saknas
20 Det gick inte att läsa in en permanent aktiveringsfrist (på grund av XML med felaktigt format, skadade eller saknade Enigma-data eller något annat fel)
21 Det gick inte att uppdatera PCF/SLCache
22 Det gick inte att öppna en PCF/SLCache-session
23 Filen prov.xml innehåller ogiltiga tomma taggvärden
24 Enigma-data innehåller ett serienummer för ett annat språk än det språk som den installerade produkten har
25 Om det inte finns någon produkt installerad på måldatorn eller serienumret för enigma-data inte kunde avkodas
26 Det gick inte att hitta PCF-filen
27 Det gick inte att redigera prov.xml-filen
28 En ogiltig prov.xml-fil har angetts
29 Det gick inte att hitta en matchande licens
30 Åtgärden initierades inte av en admin-användare
31 Det angivna språket är ogiltigt
32 Den angivna SLConfig-sökvägen är ogiltig
33 Det gick inte att hitta ett LEID för serienumret
37 Det gick inte att avarkivera den här datorn
38 Det gick inte att göra aktiveringsanrop eftersom datorn är offline

Produkt-id

En serialiserad produkt som har installerats från ett distributionspaket identifieras unikt med hjälp av en licensidentifierare (LEID). Du kan använda en LEID för att identifiera de installerade produkter vars serienummer du vill söka efter eller ändra. Listan med LEIDs finns här.

Språkkoder

I den följande tabellen visas de språkkoder du kan använda med alternativet unserialize för att ta bort serialisering endast för den språkversionen.

da_DK Danska
de_DE Tyska
en_GB Engelska, internationell
en_US Engelska, USA
es_LA Spanska, Latinamerika
es_MX Spanska, Mexiko
es_NA Spanska, Nordamerika
fi_FI Finska
fr_CA Franska, Kanada
fr_FR Franska, Frankrike
hr_HR Kroatiska
hu_HU Ungerska
it_IT Italienska
ja_JP Japanska
ko_KR Koreanska
nb_NO Norsk
nl_NL Nederländska
pl_PL Polska
pt_BR Portugisiska, Brasilien
ro_RO Rumänska
ru_RU Ryska
sk_SK Slovakiska
sl_SI Slovenska
sv_SE Svenska
tr_TR Turkiska
uk_UA Ukrainska
zh_CN Förenklad kinesiska
zh_TW Traditionell kinesiska

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy