Förhindra att PDF-filstorleken ökar efter redigering

Om du sanerar en PDF-fil ökar filstorleken

När du sanerar ett PDF-dokument eller tar bort dold information kan du märka följande förändringar i dokumentet:

 • PDF-filen rastreras och du kan därför inte redigera PDF-filen.
 • PDF-dokumentets storlek ökar.

Dessa ändringar beror på att Acrobat tar bort det överlappande innehållet från dokumentet som standard. För att förhindra dessa ändringar måste du behålla det överlappande innehållet i PDF-filen medan du sanerar dokumentet. 

Aktivera inställningen att behålla överlappande innehåll när PDF:filen saneras (Acrobat DC och Acrobat 2020)

 1. I Acrobat, gå till Redigera > Preferenser (Windows), eller Acrobat > Preferenser (macOS). 

 2. Kategorier till vänster, välj Dokument

 3. I avsnittet Dold information väljer du Ta inte bort överlappande innehåll medan du sanerar dokument (detta kan lämna en del dold information) och klicka sedan på OK.

  Välj att inte ta bort överlappande innehåll när du sanerar dokumentet

Behåll överlappande innehåll samtidigt som dold information tas bort med hjälp av redigering i Acrobat 2020

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat 2020 och markera texten eller bilderna som du vill redigera på ett annat sätt och klicka sedan på Tillämpa.

  Markera den text eller de bilder som du vill redigera på ett annat sätt och klicka sedan på Tillämpa

 2. Acrobat frågar om du vill ta bort innehållet som är markerat för redigering permanent. Klicka på OK

  Om du vill ta bort det redigerade innehållet klickar du på OK

 3. Acrobat uppmanar dig att visa och ta bort ytterligare dold information. Klicka på Ja.

  Ta bort dold information

 4. I fönstret Ta bort dold information till vänster avmarkerar du alternativet Överlappande objekt och klickar sedan på Ta bort.

  Obs!

  Klicka på Sanera dokument i Acrobat DC. Välj sedan selektivt att ta bort dold information och avmarkera sedan alternativet Överlappande objekt.

  Avmarkera alternativet Ta bort överlappande objekt

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto