Skriva ut kommentarer | Acrobat, Reader

Med Acrobat och Reader kan du skriva ut kommentarer i följande format:

På plats, som post it-lappar på en sida.

Som en lista eller sammanfattning (Inte tillgängligt i Reader 9.)

Skriv ut popup-kommentarer som de har placerats på sidan

Endast öppna popup-kommentarer skrivs ut. Överlappande popup-kommentarer överlappar varandra även på den utskrivna sidan.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat > Inställningar (Mac OS).
 2. Välj Kommentarer.

 3. Markera Skriv ut anteckningar och popup-fönster och avmarkera Dölj popup-fönster med kommentarer när kommentarlistan är öppen.

 4. Klicka på OK.
 5. Öppna popup-kommentarerna som du vill skriva ut. Anpassa deras placering på sidan så att de inte överlappar varandra eller hamnar utanför sidan. (Popup-fönstren utanför sidgränsen har ingen utskriftsfunktion. )
  Tips: Dubbelklicka på popup-fönstret för kommentarer för att öppna kommentaren.

 6. Klicka på utskriftsikonen eller välj Arkiv > Skriv ut för att öppna utskriftsdialogrutan.

 7. I dialogrutan Skriv ut markerar du Dokument och markeringar i listrutan Kommentarer och formulär.
  Popup-kommentarerna syns nu i rutan Förhandsvisa.

  Acrobat 9, Reader 9 | Mac OS: Om du inte kan se menyn Kommentarer och formulär i Mac OS ska du kontrollera att dialogrutan Skriv ut är expanderad. Du expanderar dialogrutan genom att klicka på pilen bredvid skrivarens namn.

 8. Klicka på OK eller Skriv ut.

Skriv ut en kommentarssammanfattning (Acrobat X och 9, Reader X)

En kommentarsammanfattning innehåller en lista med alla kommentarer i dokumentet. Det är praktiskt att skriva ut en kommentarsammanfattning om dokumentet innehåller många kommentarer eller kommentarer som överlappar varandra på sidan.Acrobat X, Reader X 

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Klicka på knappen Sammanfatta kommentarer i dialogrutan Skriv ut.

 3. Klicka Ja när du blir tillfrågad om kommentarsammanfattningen ska ingå i dokumentet.
  I långa dokument kan det ta tid att sammanfatta kommentarerna.

 4. När dialogrutan Skriv ut visas igen klickar du på OK för att skriva ut kommentarerna.

  Layoutalternativ
  (Endast Acrobat, inte Adobe Reader): Om du vill skriva ut kommentarer med en annan layout ska du klicka i kommentarsrutan till höger i dokumentfönstret. Välj Skapa kommentarsammanfattning i menyn Alternativ. Välj Alternativ och klicka på knappen Skapa kommentarsammanfattning. Acrobat öppnar ett separat PDF-dokument för sidorna med sammanfattade kommentarer. Du kan sedan skriva ut den här PDF-filen.

Acrobat 9

Du kan inte skriva ut någon kommentarssammanfattning från Reader 9.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på knappen Sammanfatta kommentarer i dialogrutan Skriv ut.

 3. Välj en layout och andra alternativ efter behov.

 4. Klicka på Skapa kommentarsammanfattning.
 5. Klicka på OK eller Skriv ut i dialogrutan Skriv ut.

Tips! Om du vill förhandsgranska kommentarerna innan du skriver ut dem väljer du Kommentarer > Sammanfatta kommentarer.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto