Så här inaktiverar du säkerhetsvarningsdialogen innan postskript till PDF-filkonvertering

Steg för att inaktivera säkerhetsvarningsdialogen innan postskript till PDF-filkonvertering.

Med Acrobat-utgåvan i april 2019, om du konverterar ps-, eps- eller prn- filer till PDF-filer med Acrobat eller Acrobat Distiller, ser du en säkerhetsvarningsdialog som frågar om du litar på källan till filen och vill konvertera den.

Säkerhetsvarningsmeddelande

Påverkade versioner

Produkt

Version

Acrobat

2019.010.20099

Acrobat 2017

2017. 011.30138

Acrobat 2015 Classic

2015. 006.30493

Inställningar för att inaktivera säkerhetsvarningsdialogrutan i Acrobat

Tillgängligt i: Acrobat, Acrobat 2017, Acrobat 2015 (Classic)

Obs!

Uppdatera Acrobat till den senaste versionen om du inte ser inställningen. Välj Hjälp > Sök efter uppdateringar för att automatiskt uppdatera från Acrobat. Följ stegen i uppdateringsfönstret för att hämta och installera de senaste uppdateringarna.

 1. I Acrobat, gå till Redigera > Inställnigar (Windows), eller Acrobat > Inställningar (Mac)

 2. I den vänstra panelen väljer du Konvertera till PDF. I avsnittet Konvertera till PDF, väljer du Postscript/EPS och klickar på Redigera inställningar.

  Obs!

  Uppdatera Acrobat till den senaste versionen om du inte ser inställningen. Välj Hjälp > Sök efter uppdateringar för att automatiskt uppdatera från Acrobat. Följ stegen i uppdateringsfönstret för att hämta och installera de senaste uppdateringarna.

  Inställningar för postskript till PDF-konvertering

 3. I dialogrutan Inställningar för Adobe PDF avmarkerar du alternativet Visa alltid dialogrutan lita på fil innan konvertering och klickar på OK.

  Avmarkera för att inaktivera säkerhetsdialogrutan

 4. Klicka på OK.

Inställningar för att inaktivera säkerhetsvarningsdialogrutan i Distiller

Tillgängligt i: Acrobat, Acrobat 2017, Acrobat 2015 (Classic)

Obs!

Uppdatera Acrobat till den senaste versionen om du inte ser inställningen. Välj Hjälp > Sök efter uppdateringar för att automatiskt uppdatera från Acrobat. Följ stegen i uppdateringsfönstret för att hämta och installera de senaste uppdateringarna.

 1. Öppna Adobe Acrobat Distiller.

 2. Gå till Arkiv > Inställningar (Windows) eller Distiller > Inställningar (Mac).

 3. I sektionen Säkerhet i dialogrutan Inställningar väljer du alternativet Lita på alla filer som öppnas via Acrobat Distiller.

  Obs!

  Uppdatera Acrobat till den senaste versionen om du inte ser inställningen. Välj Hjälp > Sök efter uppdateringar för att automatiskt uppdatera från Acrobat. Följ stegen i uppdateringsfönstret för att hämta och installera de senaste uppdateringarna.

  Välj alla filer du litar på som öppnas via Acrobat Distiller

 4. Klicka på OK.

Konfigurera plist-filen för att inaktivera säkerhetsvarningsdialogrutan för Acrobat och Acrobat Distiller på macOS

För att inaktivera säkerhetsvarningsdialogen på Mac, uppdatera com.adobe.Acrobat.Pro. plist -filen som nämns nedan:

 1. Avsluta programmet Acrobat om det redan körs.

 2. Navigera till mappen /Library/Application Support/Adobe/(product name)/(version)/Preferences.

  Vägen för Acrobat är till exempel /Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Preferences.

 3. Öppna filen FeatureLockDown.plist i vilken redigerare som helst.

 4. Skapa följande post i filen FeatureLockDown:

  Nyckel: EnableTrustedConversion

  Låssökväg: FeatureLockdown

  Typ: Boolesk

  Standardvärde: 0

  Obs!

  Den inbäddade säkerhetsvarningsdialogen visas inte när standardvärdet för nyckeln är  0.

  För att aktivera säkerhetsvarningsdialoger, ställ in nyckelvärdet till 1.

 5. Spara filen FeatureLockDown.plist.

För att inaktivera säkerhetsvarningsdialogen på Mac, uppdatera com.adobe.Acrobat.Pro. plist -filen som nämns nedan:

 1. Avsluta programmet Acrobat om det redan körs.

 2. Navigera till mappen /Bibliotek/Inställningar.

 3. Öppna filen com.adobe.Acrobat.Pro.plist i vilken redigerare som helst.

 4. Skapa följande post i filen

  Nyckel: EnableTrustedConversion

  Typ: Boolesk

  Standardvärde: JA

  Ange JA på EnableTrustedConversion i filen com.adobe.Acrobat.Pro.plist

 5. Spara filen com.adobe.Acrobat.Pro.plist.

Registeråtgärd för att inaktivera säkerhetsvarningsdialoger för Acrobat och Acrobat Distiller på Windows

För att inaktivera säkerhetsvarningsdialogen, skapa en registernyckel (Windows) enligt nedan.

 1. Avsluta Acrobat-programmet om det redan körs.

 2. Öppna Registereditorn -  gå till Kör (Windows meny + R), skriv regedit.exe i Öppna-fältet och klicka på OK.

 3. I Registereditorn, baserat på din installerade version av produkten, går du till den versionsspecifika platsen som finns listad nedan och skapar nyckeln FeatureState på platsen. Nyckeln finns eventuellt inte som standard.

  För Acrobat (fortlöpande):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState

  För Acrobat (klassisk - Acrobat 2017):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2017\FeatureState

  För Acrobat (klassisk - Acrobat 2015):

  • Plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\Adobe\Adobe Acrobat\2015\FeatureState
 4. Under FeatureState, skapar du en nyckel av typen DWORD och ger den namnet BlockDistillerConversion. Ändra dess värde till 0 (noll).

  Obs!

  När värdet för BlockDistillerConversion är:

  • 0: Säkerhetsvarningsdialog är inaktiverat i Acrobat
  • 1: Säkerhetsvarningsdialogen är aktiverad i Acrobat
 5. Stäng registerredigeraren.

 1. Avsluta programmet Acrobat Distiller om det redan körs.

 2. Öppna Registerredigeraren –  gå till Kör (Windows meny + R), skriv regedit.exe i Öppna-fältet och klicka på OK.

 3. I registreringsredigeraren ska du gå till platsen som listats nedan och skapa den binära nyckeln bEnableTrustedConversion. Ändra dess värde till 1. För Acrobat Distiller:

  För Acrobat (fortlöpande):

  • Plats: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Distiller\DC\Preferences

  För Acrobat (klassisk – Acrobat 2017):

  • Plats: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Distiller\2017\Preferences

  För Acrobat (klassisk - Acrobat 2015):

  • Plats: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Distiller\2015\Preferences
  Obs!

  När värdet för bEnableTrustedConversion är:

  • 0: Säkerhetsvarningsdialogen är aktiverad i Acrobat
  • 1: Säkerhetsvarningsdialogen är inaktiverad i Acrobat
 4. Stäng registerredigeraren.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online