Användarhandbok Avbryt

Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Ibland kan en varning visas när du öppnar en PDF-fil. Varningen finns i många former (tre av dem visas nedan).

Säkerhetsvarningar
Säkerhetsvarningar

Vad betyder varningen?

Varningen frågar om du litar på den person som skickade PDF-filen till dig eller den webbplats där PDF-filen visas. Varningen visas eftersom innehållet i PDF-filen eventuellt kan skada din dator. Varningen visas till exempel för PDF-filer som kan överföra eller köra program och makron. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att PDF-filerna är skadliga.

Vad bör man göra?

En del produktfunktioner tilldelar pålitlighet genom en egen inställningspanel. Pålitlighetshanteraren innehåller exempelvis alternativ för att hantera URL-åtkomst och Multimedia Trust (äldre) har alternativ för att spela upp inbäddad multimedia. För de funktioner som påverkas när de förbättrade skyddsinställningarna aktiveras, kan du välja att tillåta begränsade åtgärder genom att använda en metod som beskrivs i Åsidosätta begränsningar för förbättrade skyddsinställningar.

Obs!

Om du vill öppna Inställningar väljer du Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Adobe Acrobat Reader > Inställningar (Mac OS).

Om du känner och litar på avsändaren

Om du litar på PDF-filen eller på det företag eller den person som skickade den, klickar du på knappen Alternativ, Tillåt eller Spela upp. (Knapparna varierar beroende på varningen.) Nu kan du visa PDF-filen.

Om du inte känner till eller litar på avsändaren

Om du inte litar på PDF-filen eller inte känner till vem som skapade den eller var den kommer ifrån ska du inte klicka på knappen Alternativ, Tillåt eller Spela upp. Acrobat och Adobe Acrobat Reader fortsätter att blockera det misstänkta innehållet eller de misstänkta åtgärderna. Om du vill dölja varningen klickar du på knappen Stäng eller Avbryt. Om du klickar på något av det blockerade innehållet visas varningen igen.

Visas ingen knapp med namnet Alternativ, Tillåt eller Spela upp?

Om varningen inte innehåller någon knapp med namnet Alternativ, Tillåt eller Spela upp har administratören inaktiverat den här funktionen. Du kan inte välja att lita på eller tillåta det här innehållet. Klicka på knappen Stäng eller Avbryt så döljs varningen. Du kan visa PDF-filen, men du har inte tillgång till något av det blockerade innehållet. Kontakta administratören för mer information.

Obs!

Avsnittet Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer innehåller en fullständig lista över artiklar om säkerhet.

När visas säkerhetsvarningar?

Säkerhetsvarningen kan visas i följande situationer:

Svartlistad JavaScript

JavaScript är ett mycket utbrett datorspråk. JavaScript-kod kan vara sårbar för attacker och JavaScript kan användas för att öppna webbplatser. Adobe uppdaterar regelbundet den svarta listan över kända sårbarheter i JavaScript. Om ett PDF-dokument försöker komma åt svartlistad JavaScript-kod visas ett meddelande i det gula dokumentfältet högst upp.

För administratörer:

 

Uppdateringar av säkerhetsinställningar

Adobe skickar då och då ut certifikat i säkerhetssyfte. Dessa hämtningsbara filer bidrar till att säkerställa att digitalt undertecknade PDF-filer från pålitliga källor upprätthåller sin betrodda status. Om du får en uppdatering från en okänd källa, måste du verifiera att den är från en webbadress du anser pålitlig innan du fortsätter. Uppdateringar från ej betrodda webbplatser kan göra datorn sårbar.

 

Åtkomst till strömobjekt (XObjects)

Acrobat och Reader visar en varning när en PDF-fil försöker få åtkomst till externt innehåll som identifieras som ett strömobjekt. En URL kan t.ex. peka på en extern bild. Den tysta överföringen av data kan utgöra en säkerhetsrisk eftersom Acrobat och Reader kommunicerar med en extern källa.

 

Infoga data i PDF-filer och formulär

En varning visas när en källa som inte är betrodd försöker lägga till data i ett PDF-formulär. Även om denna datainjektionsfunktion kan anpassa arbetsflöden i en organisation, kan den även användas för att lägga till skadlig information i ett PDF-dokument.

 

Tyst utskrift

Tyst utskrift innebär att en utskrift till en fil eller skrivare startar utan att du har bekräftat det. Detta utgör en potentiell säkerhetsrisk, eftersom skadliga filer kan skrivas ut tyst flera gånger på din skrivare, vilket innebär att skrivarresurser används helt i onödan. Det kan även förhindra att andra dokument skrivs ut, genom att på detta sätt låta skrivaren arbeta i onödan.

Kontakta din systemadministratör och fastställ när tysta utskrifter ska tillåtas.

 

Webblänkar

Förutom synliga webblänkar i ett PDF-dokument kan formulärfält innehålla dold JavaScript-kod som öppnar en sida i en webbläsare eller i tysthet begär data från Internet.

Obs!

Acrobat och Reader X, 9.3 och 8.2 aktiverar förbättrade skyddsinställningar som standard. Adobe rekommenderar att du aktiverar förbättrat skydd om det inte redan har aktiverats, och åsidosätter begränsningar enbart för betrott innehåll.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online