Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas

Ibland kan en varning visas när du öppnar en PDF-fil. Varningen finns i många former (tre av dem visas nedan).

Säkerhetsvarningar
Säkerhetsvarningar

Vad betyder varningen?

Varningen frågar om du litar på den person som skickade PDF-filen till dig eller den webbplats där PDF-filen visas. Varningen visas eftersom innehållet i PDF-filen eventuellt kan skada din dator. Varningen visas till exempel för PDF-filer som kan överföra eller köra program och makron. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att PDF-filerna är skadliga.

Vad bör man göra?

En del produktfunktioner tilldelar pålitlighet genom en egen inställningspanel. Pålitlighetshanteraren innehåller exempelvis alternativ för att hantera URL-åtkomst och Multimedia Trust (äldre) har alternativ för att spela upp inbäddad multimedia. För de funktioner som påverkas när de förbättrade skyddsinställningarna aktiveras, kan du välja att tillåta begränsade åtgärder genom att använda en metod som beskrivs i Åsidosätta begränsningar för förbättrade skyddsinställningar.

Obs!

Om du vill öppna Inställningar väljer du Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat/Adobe Acrobat Reader > Inställningar (Mac OS).

Om du känner och litar på avsändaren

Om du litar på PDF-filen eller på det företag eller den person som skickade den, klickar du på knappen Alternativ, Tillåt eller Spela upp. (Knapparna varierar beroende på varningen.) Nu kan du visa PDF-filen.

Om du inte känner till eller litar på avsändaren

Om du inte litar på PDF-filen eller inte känner till vem som skapade den eller var den kommer ifrån ska du inte klicka på knappen Alternativ, Tillåt eller Spela upp. Acrobat och Adobe Acrobat Reader fortsätter att blockera det misstänkta innehållet eller de misstänkta åtgärderna. Om du vill dölja varningen klickar du på knappen Stäng eller Avbryt. Om du klickar på något av det blockerade innehållet visas varningen igen.

Visas ingen knapp med namnet Alternativ, Tillåt eller Spela upp?

Om varningen inte innehåller någon knapp med namnet Alternativ, Tillåt eller Spela upp har administratören inaktiverat den här funktionen. Du kan inte välja att lita på eller tillåta det här innehållet. Klicka på knappen Stäng eller Avbryt så döljs varningen. Du kan visa PDF-filen, men du har inte tillgång till något av det blockerade innehållet. Kontakta administratören för mer information.

Obs!

Avsnittet Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer innehåller en fullständig lista över artiklar om säkerhet.

När visas säkerhetsvarningar?

Säkerhetsvarningen kan visas i följande situationer:

Svartlistad JavaScript

JavaScript är ett mycket utbrett datorspråk. JavaScript-kod kan vara sårbar för attacker och JavaScript kan användas för att öppna webbplatser. Adobe uppdaterar regelbundet den svarta listan över kända sårbarheter i JavaScript. Om ett PDF-dokument försöker komma åt svartlistad JavaScript-kod visas ett meddelande i det gula dokumentfältet högst upp.

För administratörer:

 

Uppdateringar av säkerhetsinställningar

Adobe skickar då och då ut certifikat i säkerhetssyfte. Dessa hämtningsbara filer bidrar till att säkerställa att digitalt undertecknade PDF-filer från pålitliga källor upprätthåller sin betrodda status. Om du får en uppdatering från en okänd källa, måste du verifiera att den är från en webbadress du anser pålitlig innan du fortsätter. Uppdateringar från ej betrodda webbplatser kan göra datorn sårbar.

 

Åtkomst till strömobjekt (XObjects)

Acrobat och Reader visar en varning när en PDF-fil försöker få åtkomst till externt innehåll som identifieras som ett strömobjekt. En URL kan t.ex. peka på en extern bild. Den tysta överföringen av data kan utgöra en säkerhetsrisk eftersom Acrobat och Reader kommunicerar med en extern källa.

 

Infoga data i PDF-filer och formulär

En varning visas när en källa som inte är betrodd försöker lägga till data i ett PDF-formulär. Även om denna datainjektionsfunktion kan anpassa arbetsflöden i en organisation, kan den även användas för att lägga till skadlig information i ett PDF-dokument.

 

Tyst utskrift

Tyst utskrift innebär att en utskrift till en fil eller skrivare startar utan att du har bekräftat det. Detta utgör en potentiell säkerhetsrisk, eftersom skadliga filer kan skrivas ut tyst flera gånger på din skrivare, vilket innebär att skrivarresurser används helt i onödan. Det kan även förhindra att andra dokument skrivs ut, genom att på detta sätt låta skrivaren arbeta i onödan.

Kontakta din systemadministratör och fastställ när tysta utskrifter ska tillåtas.

 

Webblänkar

Förutom synliga webblänkar i ett PDF-dokument kan formulärfält innehålla dold JavaScript-kod som öppnar en sida i en webbläsare eller i tysthet begär data från Internet.

Obs!

Förbättrat skydd är som standard aktiverat i Acrobat och Reader X, 9.3 och 8.2. Du bör aktivera förbättrat skydd, om det inte redan har aktiverats, och åsidosätta begränsningar enbart för betrott innehåll.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto