Säkerhetsvarning och lita på en PDF-fil i Acrobat och Reader

Förbryllad?

Du kan ha visat denna sida för att du klickade på Hjälp-knappen i en säkerhetsvarning. Säkerhetsvarningar i PDF-filer kan se ut på många sett. Tre varianter visas nedan.

Vad innebär varningen?

Den här varningen innebär inte nödvändigtvis att sidan eller webbplatsen är skadlig. Vissa åtgärder utlöser automatiskt en varning. Precis som en brandvarnare kan Adobe Reader och Acrobat bara identifiera en potentiell risk. De kan inte avgöra om sidans eller webbplatsens innehåll faktiskt är skadligt.

Den vanligaste utlösaren för en varning är när du försöker öppna en webbplats. De flesta webbplatser är ofarliga, men varningen påminner dig om att granska webbplatsens URL (webbadress) för att kontrollera att den verkar korrekt.

Vad ska jag göra?

Om du känner till och litar på avsändaren

Om du befinner dig på en välbekant webbsida, som t.ex. tillhör din bank eller din skola, så känner du dig antagligen trygg på den sidan. För webbsidor som du litar på klickar du på knappen Alternativ, Tillåt eller Spela upp. (Knapparna varierar för olika varningar. Om du inte ser någon av dessa knappar kan du läsa Saknas knappen Alternativ, Tillåt eller Spela upp? nedan.)

Om du inte känner till eller litar på avsändaren

Om du inte vet vem som har skapat sidan eller var den kommer från så får du avgöra om du ska lita på sidan eller länken. Om du inte känner dig helt säker ska du inte klicka på knappen Alternativ, Tillåt eller Spela upp. Acrobat eller Adobe Reader fortsätter att blockera det misstänkta innehållet eller de misstänkta åtgärderna. Du kan dölja varningen genom att klicka på Stäng eller Avbryt. Om du klickar på någon del av det blockerade innehållet igen så visas varningen på nytt.

Saknas knappen Alternativ, Tillåt eller Spela upp?

Endast hjälpknappen visas

Om varningen inte innehåller knappen Alternativ, Tillåt eller Spela upp (visas nedan) kan du prova att stänga sidan och öppna den igen. 


Om knappen fortfarande inte visas kan din administratör ha inaktiverat den här funktionen. Du kan inte välja om du vill lita på eller tillåta det aktuella innehållet. Dölj varningen genom att klicka på Stäng eller Avbryt. Du kan visa sidan, men du har inte tillgång till något av det blockerade innehållet. Kontakta administratören för att få mer information.

Knapparna Ja och Nej visas

Skyddsinställningarna genererar en varning (visas nedan) som innehåller knapparna Ja och Nej. Reader och Acrobat använder säkerhetsinställningar för att verifiera digitala signaturer. Klicka på Ja för att uppdatera skyddsinställningarna. Mer information finns i artikeln Adobe Approved Trust List (AATL).

Vad utlöser varningen?

Endast vissa specifika åtgärder eller typer av innehåll utlöser en varning. Vanliga utlösare är om du klickar på en länk eller utför en åtgärd som kan ladda ned eller köra program, makron eller virus.

 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online