Ange ett lösenord med färre än sex tecken för en PDF

I juni 2021-versionen av Acrobat version 21.005.20048 måste säkerhetslösenordet för PDF-dokumentet vara minst sex tecken långt för båda sätten som du kan ange ett dokumentlösenord:

 • Fil > Egenskaper > Säkerhetsfliken.
 • Fil > Skydda med lösenord.
Obs!

Den här förbättringen gäller inte Acrobat 2020 och Acrobat 2017.

Vi rekommenderar av säkerhetsskäl att du anger lösenord som är minst sex tecken långa för att skydda dina PDF-dokument. Om du fortfarande vill använda ett lösenord med färre än sex tecken följer du någon av lösningarna nedan. 

Lösning 1: Uppdatera Acrobat till den senaste versionen och lägg till ett funktionsspecifikt register eller en plist-nyckel

I Acrobat går du till Hjälp > Om Adobe Acrobat och kontrollerar att din version är uppdaterad till den senaste versionen 21.005.20054Om den inte är det hämtar du och installerar uppdateringen manuellt härifrån.

När du har uppdaterat ditt program gör du följande:

I Windows

 1. Avsluta Acrobat om det redan körs.

 2. Öppna Registerredigeraren –  gå till Kör (Windows meny + R), skriv regedit.exe i Öppna-fältet och klicka på OK.

 3. I Registerredigeraren, baserat på din installerade version av produkten, går du till den versionsspecifika platsen som finns listad nedan och skapar nyckeln FeatureState på platsen. Nyckeln finns eventuellt inte som standard.

  • Plats för Acrobat 32-bitars:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Plats för Acrobat 64-bitars:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
 4. Under FeatureState skapar du en nyckel av typen DWORD och kallar den för bDisableMinPasswordLen. Ändra värdet till 1 (ett).

 5. Stäng registerredigeraren.

I macOS

 1. Avsluta Acrobat om det redan körs.

 2. Gå till mappen Bibliotek/Programsupport/Adobe/Acrobat/DC/Preferenser/.

 3. Öppna filen com.adobe.acrobat.FeatureState.plist i vilken plistredigerare som helst. Om du inte hittar plistfilen skapar du en fil av typen Egenskapslista med namnet ”com.adobe.acrobat.FeatureState” med hjälp av en plistredigerare.

  
  		
  	
  
  
  
  
  
  
 4. Skapa följande post i nyckeln FeatureLockDown:

  Nyckel: bDisableMinPasswordlen

  Låssökväg: FeatureLockdown

  Skriv: 0 (bool)

  Standardvärde: 1

  Skapa nyckeln bToggleUseEmbeddedIndex i Feature Lockdown

 5. Spara filen com.adobe.acrobat.FeatureState.plist.

Lösning 2: Skapa en åtgärd med åtgärdsguiden

Du kan ange ett dokumentlösenord som innehåller färre än sex tecken med hjälp av åtgärdsguiden. När du har skapat åtgärden kan du återanvända den för att ange ett kort lösenord för alla PDF-dokument.

 1. Öppna PDF-dokumentet som du vill ställa in lösenord för i Acrobat och gå till Verktyg > Åtgärdsguide.

 2. I verktygsfältet för åtgärdsguiden klickar du på Ny åtgärd.

 3. I dialogrutan Skapa ny åtgärd och kolumnen Välj verktyg att lägga till väljer du Skydd > Kryptera. Krypteringsverktyget läggs till i den högra kolumnen Åtgärdssteg att visa. Klicka på Kryptera > Ange inställningar.

  Skapa skyddsåtgärd för lösenord

  Obs!
  • Om du vill ange ett nytt lösenord varje gång du tillämpar åtgärden för ett dokument väljer du kryssrutan Uppmana användare.
  • Om du vill använda samma lösenord för alla dokument bockar du ur kryssrutan Uppmana användare.
 4. Välj säkerhetsmetoden Lösenordssäkerhet i dialogrutan Dokumentsäkerhet.

  Välj lösenordssäkerhet

 5. I dialogrutan Säkerhetsinställningar för lösenord markerar du kryssrutan Kräv lösenord för att öppna dokumentet och anger lösenordet i fältet Lösenord för att öppna dokument. Klicka på OK.

  Obs!

  Du kan ange önskat lösenord för båda alternativen – öppna dokumentet och begränsa redigering och utskrift.

  Ange lösenord för att öppna dokument

 6. Ange lösenordet igen när du uppmanas att bekräfta och klicka sedan på OK.

 7. Stäng dialogrutan Dokumentsäkerhet och Spara sedan åtgärden.

När du kör åtgärden i ett PDF-dokument tillåter Acrobat dig att använda lösenord med färre än sex tecken.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?