Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner för Acrobat DC och Acrobat 2017. Gå till hjälpen för Acrobat XI om du använder Acrobat XI.

Grunderna för lösenordsskydd

Du kan begränsa åtkomsten till en PDF genom att ställa in lösenord och begränsa vissa funktioner, t.ex. utskrift och redigering. Du kan dock inte förhindra att kopior av PDF-filer sparas. Kopiorna har samma begränsning som det ursprungliga PDF-dokumentet. Det finns två typer av tillgängliga lösenord:

Lösenord för att öppna dokument

Med ett lösenord för att öppna dokument (kallas även användarlösenord) måste användaren skriva ett lösenord för att kunna öppna PDF-filen.

Lösenord för behörighet

Med lösenord för behörighet (kallas även huvudlösenord) krävs ett lösenord innan du kan ändra behörighetsinställningarna. Med ett lösenord för behörighet kan du begränsa möjligheten att skriva ut, redigera och kopiera innehållet i en PDF-fil. Mottagare behöver inte något lösenord för att öppna dokumentet i Reader eller Acrobat. Men de behöver ett lösenord för att ändra begränsningar som du har ställt in.

Om PDF-filen är skyddad med båda typerna av lösenord kan den öppnas med endera lösenordet. Det är dock bara genom att ange behörighetslösenordet som en användare kan ändra begränsningsfunktionerna. På grund av det extra skyddet är det ofta en bra idé att använda båda typerna av lösenord.

Obs!

Du kan inte lägga till lösenord i ett signerat eller certifierat dokument.

Lägga till ett lösenord i en PDF-fil

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat DC.

 2. Välj Arkiv > Skydda med lösenord. Alternativt kan du välja Verktyg > Skydda > Skydda med lösenord.  

 3. Välj om du vill konfigurera lösenordet för visning eller redigering av PDF-filen.

  Skydda med lösenord
 4. Skriv lösenordet och skriv det sedan igen. Lösenordsstyrkan visas bredvid ditt lösenord för att indikera om det valda lösenordet är svagt, medelstarkt eller starkt.

 5. Klicka på Använd. Acrobat visar ett bekräftelsemeddelande om att filen har skyddats med hjälp av lösenord.

  Bekräftelsemeddelande för skydd

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat DC och gör något av följande:

  • Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Kryptera med lösenord.
  • Välj Arkiv > Skydda med lösenord. Därefter väljer du Avancerat lösenordsskydd från Fler alternativ.
 2. Om du får en fråga klickar du på Ja för att ändra säkerheten.

 3. Markera Kräv ett lösenord för att öppna dokumentet och skriv lösenordet i motsvarande fält. För varje tangenttryckning du gör utvärderas lösenordet och dess styrka indikeras.

  Välj Kräv ett lösenord för att öppna dokumentet
  Lösenordsskydd – Med inställningar kan du ange ett lösenord för att öppna en PDF-fil.

 4. Välj en Acrobat-version på menyn Kompatibilitet. Välj en version som motsvarar eller är lägre än mottagarnas version av Acrobat eller Reader.

  Alternativ för att kontrollera kompatibilitet med tidigare version och typ av kryptering
  Alternativ för att kontrollera kompatibilitet med tidigare version och typ av kryptering

  Det alternativ du väljer under Kompatibilitet avgör vilken typ av kryptering som används. Det är viktigt att välja en version som är kompatibel med mottagarens version av Acrobat eller Reader. En PDF-fil som är krypterad för Acrobat X och senare kan t.ex. inte öppnas i Acrobat 7.

  • Acrobat 6.0 och senare (PDF 1.5) krypterar dokumentet med 128-bitars RC4.
  • Acrobat 7.0 och senare (PDF 1.6) krypterar dokumentet med AES-krypteringsalgoritmen med en 128-bitars nyckel.
  • Acrobat X och senare (PDF 1.7) krypterar dokumentet med 256-bitars AES. Välj Acrobat X och senare om du vill använda 256-bitars AES-kryptering på dokument som skapats i Acrobat 8 och 9.
 5. Välj ett alternativ för kryptering:

  Kryptera allt innehåll i dokumentet

  Krypterar dokumentet och dess metadata. När det här alternativet har aktiverats går det inte att komma åt dokumentets metadata med hjälp av sökmotorer.

  Kryptera allt innehåll i dokumentet utom metadata

  Krypterar dokumentets innehåll, men tillåter att sökmotorer får tillgång till dokumentets metadata.

  Obs!

  Med kommandona iFilter, Sök och Avancerad sökning i Acrobat går det inte att söka i PDF-filens metadata även om du har valt alternativet Kryptera allt innehåll i dokumentet utom metadata. Du kan använda sökverktyget som kan hantera XMP-metadata.

  Kryptera bara bifogade filer

  Kräver ett lösenord för att öppna bifogade filer. Användare kan öppna dokumentet utan ett lösenord. Använd det här alternativet om du vill skapa ett skyddskuvert.

 6. Klicka på OK. När du ombeds bekräfta lösenordet skriver du lösenordet på nytt i rutan och klickar på OK.

Begränsa redigering av en PDF-fil

Du kan hindra användare från att ändra PDF-filer. Alternativet Begränsa redigering hindrar användare från att redigera text, flytta objekt eller lägga till formulärfält. En användare kan fortfarande fylla i formulärfält, underteckna och lägga till kommentarer.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat DC och gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Skydda med lösenord.
  • Välj Verktyg > Skydda > Skydda med lösenord.
 2. Om du får en fråga klickar du på Ja för att ändra säkerheten.

 3. Välj Redigering och skriv lösenordet och skriv det sedan igen. Lösenordsstyrkan visas bredvid ditt lösenord för att indikera om det valda lösenordet är svagt, medelstarkt eller starkt.

  Begränsa redigering
 4. Klicka på Använd. Acrobat visar ett bekräftelsemeddelande om att filen har skyddats med hjälp av lösenord.

  Bekräftelsemeddelande för redigeringsbegränsning

Begränsa redigering, kopiering och utskrift

Du kan hindra användare från skriva ut, redigera eller kopiera innehållet i en PDF-fil. Du kan ställa in de begränsningar du vill använda för PDF-filen. Användarna kan inte ändra dessa begränsningar, såvida du inte ger dem lösenord.

Illustrator, Photoshop och InDesign har inte något läge för att bara visa dokumentet. Om du vill öppna en begränsad PDF i dessa program, måste du ange lösenordet för behörighet.

Obs!

Om du glömmer ett lösenord kan du inte återställa det från PDF-dokumentet. Ta en säkerhetskopia på den PDF-fil som inte är lösenordsskyddad.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat DC och gör något av följande:

  • Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Kryptera med lösenord.
  • Välj Arkiv > Skydda med lösenord. Därefter väljer du Avancerat lösenordsskydd från Fler alternativ.
 2. Om du får en fråga klickar du på Ja för att ändra säkerheten.

 3. Välj Begränsa redigering och utskrift av dokumentet.

  Alla Adobe-produkter tillämpar de begränsningar som gäller för behörighetslösenordet. Om produkter från tredje part inte stöder dessa inställningar kan mottagarna av dokumentet kringgå vissa eller alla de begränsningar som du ställer in.

 4. Skriv lösenordet i motsvarande fält. För varje tangenttryckning du gör utvärderas lösenordet och dess styrka indikeras.

  Alternativ för lösenordsskydd
  Lösenordsskydd – Med inställningar kan du begränsa utskrift, redigering och kopiering

 5. På menyn Tillåtna utskrifter markerar du vad användaren kan skriva ut:

  Inga

  Hindrar användare från att skriva ut dokumentet.

  Låg upplösning (150 dpi)

  Tillåter användare att skriva ut dokumentet med en upplösning på högst 150 dpi. Utskriften kan ta längre tid eftersom alla sidor skrivs ut som bitmappsbilder. Det här alternativet är bara tillgängligt om du väljer kompatibiliteten Acrobat 5 (PDF 1.4) eller senare.

  Hög upplösning

  Användare tillåts att skriva ut med valfri upplösning. Högkvalitativ vektorgrafik genereras vid utskrift till PostScript-skrivare och andra skrivare som stöder avancerade, högkvalitativa utskriftsfunktioner.

 6. Välj vad användaren kan ändra på menyn Tillåtna ändringar:

  Inga

  Hindrar användare från att göra några av de ändringar som räknas upp i menyn Tillåtna ändringar, t.ex. fylla i formulärfält och lägga till kommentarer.

  Infoga, ta bort och rotera sidor

  Tillåter användare att infoga, ta bort och rotera sidor samt skapa bokmärken och miniatyrer. Det här alternativet är bara tillgängligt för hög krypteringsnivå (128-bitars RC4 eller AES).

  Fylla i formulärfält och underteckna befintliga signaturfält

  Tillåter användare att fylla i formulär och lägga till elektroniska underskrifter. Det här alternativet tillåter inte användare att lägga till kommentarer eller skapa formulärfält. Det här alternativet är bara tillgängligt för hög krypteringsnivå (128-bitars RC4 eller AES).

  Kommentera, fylla i formulärfält och underteckna befintliga signaturfält

  Tillåter användare att lägga till kommentarer och elektroniska underskrifter samt fylla i formulär. Det här alternativet tillåter inte användare att flytta sidobjekt eller skapa formulärfält.

  Allt utom hämtning av sidor

  Tillåter användare att redigera dokumentet, skapa och fylla i formulärfält, lägga till kommentarer och lägga till digitala signaturer.

 7. Välj ett av följande alternativ:

  Aktivera kopiering av text, bilder och annat innehåll

  Tillåter användare att markera och kopiera innehållet i en PDF.

  Aktivera texttillgänglighet för skärmläsarenheter för användare med nedsatt syn

  Tillåter användare med nedsatt syn att läsa dokumentet med skärmläsare, men tillåter dem inte att kopiera eller extrahera dokumentets innehåll. Det här alternativet är tillgängligt bara för hög krypteringsnivå (128-bitars RC4 eller AES).

 8. Välj en Acrobat-version på menyn Kompatibilitet. Välj en version som motsvarar eller är lägre än mottagarnas version av Acrobat eller Reader. Det alternativ du väljer under Kompatibilitet avgör vilken typ av kryptering som används. Det är viktigt att välja en version som är kompatibel med mottagarens version av Acrobat eller Reader. En PDF-fil som är krypterad för Acrobat X och senare kan t.ex. inte öppnas i Acrobat 7.

  Alternativ för PDF-kompatibilitet
  • Acrobat 6.0 och senare (PDF 1.5) krypterar dokumentet med 128-bitars RC4.
  • Acrobat 7.0 och senare (PDF 1.6) krypterar dokumentet med AES-krypteringsalgoritmen med en 128-bitars nyckel.
  • Acrobat X och senare (PDF 1.7) krypterar dokumentet med 256-bitars AES. Välj Acrobat X och senare om du vill använda 256-bitars AES-kryptering på dokument som skapats i Acrobat 8 och 9.
 9. Välj vad du vill kryptera:

  Kryptera allt innehåll i dokumentet

  Krypterar dokumentet och dess metadata. När det här alternativet har aktiverats går det inte att komma åt dokumentets metadata med hjälp av sökmotorer.

  Kryptera allt innehåll i dokumentet utom metadata

  Krypterar dokumentets innehåll, men tillåter att sökmotorer får tillgång till dokumentets metadata.

  Obs!

  Med kommandona iFilter, Sök och Avancerad sökning i Acrobat går det inte att söka i PDF-filens metadata även om du har valt alternativet Kryptera allt innehåll i dokumentet utom metadata. Du kan använda sökverktyget som kan hantera XMP-metadata.

  Kryptera bara bifogade filer

  Kräver ett lösenord för att öppna bifogade filer. Användare kan öppna dokumentet utan ett lösenord. Använd det här alternativet om du vill skapa ett skyddskuvert.

 10. Klicka på OK. När du ombeds bekräfta lösenordet skriver du lösenordet på nytt i rutan och klickar på OK.

Ta bort lösenordsskydd

Du kan ta bort skyddet från en öppen PDF-fil om du har behörighet till detta. Om PDF-filen är skyddad med en serverbaserad skyddsprofil kan bara profilförfattaren eller en serveradministratör ändra den.

 1. Öppna PDF-filen och välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Ta bort skydd.

 2. Dina alternativ varierar beroende på vilken typ av lösenord som kopplats till dokumentet:

  • Om dokumentet bara har ett Lösenord för att öppna dokument tar du bort det genom att klicka på OK.
  • Om dokumentet har ett behörighetslösenord skriver du det i rutan Ange lösenord och klickar på OK. Bekräfta åtgärden genom att klicka på OK igen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy