Användarhandbok Avbryt

Skydda PDF-dokument med lösenord

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Grunderna för lösenordsskydd

Du kan begränsa åtkomsten till en PDF genom att ställa in lösenord och begränsa vissa funktioner, t.ex. utskrift och redigering. Du kan dock inte förhindra att kopior av PDF-filer sparas. Kopiorna har samma begränsning som det ursprungliga PDF-dokumentet. Det finns två typer av tillgängliga lösenord:

Lösenord för att öppna dokument

Med ett lösenord för dokumentöppning (kallas även användarlösenord) måste användaren skriva ett lösenord för att kunna öppna PDF-filen.

Lösenord för behörighet

Med lösenord för behörighet (kallas även huvudlösenord) krävs ett lösenord innan du kan ändra behörighetsinställningarna. Med ett lösenord för behörighet kan du begränsa möjligheten att skriva ut, redigera och kopiera innehållet i en PDF-fil. Mottagare behöver inte något lösenord för att öppna dokumentet i Reader eller Acrobat. Men de behöver ett lösenord för att ändra begränsningar som du har ställt in.

Om PDF-filen är skyddad med båda typerna av lösenord kan den öppnas med endera lösenordet. Det är dock bara genom att ange behörighetslösenordet som en användare kan ändra begränsningsfunktionerna. På grund av det extra skyddet är det ofta en bra idé att använda båda typerna av lösenord.

Obs!

Du kan inte lägga till lösenord i ett undertecknat eller certifierat dokument.

Lägga till ett lösenord i en PDF-fil

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat.

 2. Välj Arkiv > Skydda med lösenord. Alternativt kan du välja Verktyg > Skydda > Skydda med lösenord.  

 3. Välj om du vill konfigurera lösenordet för visning eller redigering av PDF-filen.

  Skydda med lösenord

 4. Skriv lösenordet och skriv det sedan igen. Lösenordet måste innehålla minst sex tecken. Lösenordsstyrkan visas bredvid ditt lösenord för att indikera om det valda lösenordet är svagt, medelstarkt, starkt eller mycket starkt.

 5. Klicka på Använd. Acrobat visar ett bekräftelsemeddelande om att filen har skyddats med hjälp av lösenord.

  Bekräftelsemeddelande för skydd

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och gör något av följande:

  • Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Kryptera med lösenord.
  • Välj Arkiv > Skydda med lösenord. Därefter väljer du Avancerat lösenordsskydd från Fler alternativ.
 2. Om du får en fråga klickar du på Ja för att ändra säkerheten.

 3. Markera Kräv ett lösenord för att öppna dokumentet och skriv lösenordet i motsvarande fält. Lösenordet måste innehålla minst sex tecken. För varje tangenttryckning du gör utvärderas lösenordet och dess styrka indikeras.

  Välj Kräv ett lösenord för att öppna dokumentet
  Lösenordsskydd – Med inställningar kan du ange ett lösenord för att öppna en PDF-fil.

 4. Välj en Acrobat-version på menyn Kompatibilitet. Välj en version som motsvarar eller är lägre än mottagarnas version av Acrobat eller Reader.

  Alternativ för att kontrollera kompatibilitet med tidigare version och typ av kryptering
  Alternativ för att kontrollera kompatibilitet med tidigare version och typ av kryptering

  Det alternativ du väljer under Kompatibilitet avgör vilken typ av kryptering som används. Det är viktigt att välja en version som är kompatibel med mottagarens version av Acrobat eller Reader. En PDF-fil som är krypterad för Acrobat X och senare kan t.ex. inte öppnas i Acrobat 7.

  • Acrobat 6.0 och senare (PDF 1.5) krypterar dokumentet med 128-bitars RC4.
  • Acrobat 7.0 och senare (PDF 1.6) krypterar dokumentet med AES-krypteringsalgoritmen med en 128-bitars nyckel.
  • Acrobat X och senare (PDF 1.7) krypterar dokumentet med 256-bitars AES. Välj Acrobat X och senare om du vill använda 256-bitars AES-kryptering på dokument som skapats i Acrobat 8 och 9.
 5. Välj ett alternativ för kryptering:

  Kryptera allt innehåll i dokumentet

  Krypterar dokumentet och dess metadata. När det här alternativet har aktiverats går det inte att komma åt dokumentets metadata med hjälp av sökmotorer.

  Kryptera allt innehåll i dokumentet utom metadata

  Krypterar dokumentets innehåll men tillåter att sökmotorer får åtkomst till dokumentets metadata.

  Obs!

  Med kommandona iFilter, Sök och Avancerad sökning i Acrobat går det inte att söka i PDF-filens metadata även om du har valt alternativet Kryptera allt innehåll i dokumentet utom metadata. Du kan använda sökverktyget som kan hantera XMP-metadata.

  Kryptera bara bifogade filer

  Kräver ett lösenord för att öppna bifogade filer. Användare kan öppna dokumentet utan ett lösenord. Använd det här alternativet om du vill skapa ett skyddskuvert.

 6. Klicka på OK. När du ombeds bekräfta lösenordet skriver du lösenordet på nytt i rutan och klickar på OK.

Begränsa redigering av en PDF-fil

Du kan hindra användare från att ändra PDF-filer. Alternativet Begränsa redigering hindrar användare från att redigera text, flytta objekt eller lägga till formulärfält. En användare kan fortfarande fylla i formulärfält, underteckna och lägga till kommentarer.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Skydda med lösenord.
  • Välj Verktyg > Skydda > Skydda med lösenord.
 2. Om du får en fråga klickar du på Ja för att ändra säkerheten.

 3. Välj Redigering och skriv lösenordet och skriv det sedan igen. Lösenordet måste innehålla minst sex tecken. Lösenordsstyrkan visas bredvid ditt lösenord för att indikera om det valda lösenordet är svagt, medelstarkt eller starkt.

  Begränsa redigering

 4. Klicka på Använd. Acrobat visar ett bekräftelsemeddelande om att filen har skyddats med hjälp av lösenord.

  Bekräftelsemeddelande för redigeringsbegränsning

Begränsa redigering, kopiering och utskrift

Du kan hindra användare från skriva ut, redigera eller kopiera innehållet i en PDF-fil. Du kan ställa in de begränsningar du vill använda för PDF-filen. Användarna kan inte ändra dessa begränsningar, såvida du inte ger dem lösenord.

Illustrator, Photoshop och InDesign har inte något läge för att bara visa dokumentet. Om du vill öppna en begränsad PDF i dessa program, måste du ange lösenordet för behörighet.

Obs!

Om du glömmer ett lösenord kan du inte återställa det från PDF-dokumentet. Ta en säkerhetskopia på den PDF-fil som inte är lösenordsskyddad.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och gör något av följande:

  • Välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Kryptera med lösenord.
  • Välj Arkiv > Skydda med lösenord. Därefter väljer du Avancerat lösenordsskydd från Fler alternativ.
 2. Om du får en fråga klickar du på Ja för att ändra säkerheten.

 3. Välj Begränsa redigering och utskrift av dokumentet.

  Alla Adobe-produkter tillämpar de begränsningar som gäller för behörighetslösenordet. Om produkter från tredje part inte stöder dessa inställningar kan mottagarna av dokumentet kringgå vissa eller alla de begränsningar som du ställer in.

 4. Skriv lösenordet i motsvarande fält. Lösenordet måste innehålla minst sex tecken. För varje tangenttryckning du gör utvärderas lösenordet och dess styrka indikeras.

  Alternativ för lösenordsskydd
  Lösenordsskydd – Med inställningar kan du begränsa utskrift, redigering och kopiering

 5. På menyn Tillåtna utskrifter markerar du vad användaren kan skriva ut:

  Inga

  Användare tillåts inte att skriva ut dokumentet.

  Låg upplösning (150 dpi)

  Tillåter användare att skriva ut dokumentet med en upplösning på högst 150 dpi. Utskriften kan ta längre tid eftersom alla sidor skrivs ut som bitmappsbilder. Det här alternativet är bara tillgängligt om du väljer kompatibiliteten Acrobat 5 (PDF 1.4) eller senare.

  Hög upplösning

  Användare tillåts att skriva ut med valfri upplösning. Högkvalitativ vektorgrafik genereras vid utskrift till PostScript-skrivare och andra skrivare som stöder avancerade, högkvalitativa utskriftsfunktioner.

 6. Välj vad användaren kan ändras från Tillåtna ändringar som menyn:

  Inga

  Hindrar användare från att göra några av de ändringar som räknas upp i menyn Tillåtna ändringar, t.ex. fylla i formulärfält och lägga till kommentarer.

  Infoga, ta bort och rotera sidor

  Tillåter användare att infoga, ta bort och rotera sidor samt skapa bokmärken och miniatyrer. Det här alternativet är bara tillgängligt för hög krypteringsnivå (128-bitars RC4 eller AES).

  Fylla i formulärfält och underteckna befintliga signaturfält

  Tillåter användare att fylla i formulär och lägga till elektroniska underskrifter. Det här alternativet tillåter inte användare att lägga till kommentarer eller skapa formulärfält. Det här alternativet är bara tillgängligt för hög krypteringsnivå (128-bitars RC4 eller AES).

  Kommentera, fylla i formulärfält och underteckna befintliga signaturfält

  Tillåter användare att lägga till kommentarer och elektroniska underskrifter samt fylla i formulär. Det här alternativet tillåter inte användare att flytta sidobjekt eller skapa formulärfält.

  Allt utom hämtning av sidor

  Tillåter användare att redigera dokumentet, skapa och fylla i formulärfält, lägga till kommentarer och lägga till elektroniska underskrifter.

 7. Välj ett av följande alternativ:

  Aktivera kopiering av text, bilder och annat innehåll

  Tillåter användare att markera och kopiera innehållet i en PDF.

  Aktivera tillgänglighet av text för skärmläsarenheter för användare med nedsatt syn

  Tillåter användare med nedsatt syn att läsa dokumentet med skärmläsare, men tillåter dem inte att kopiera eller extrahera dokumentets innehåll. Det här alternativet är tillgängligt bara för hög krypteringsnivå (128-bitars RC4 eller AES).

 8. Välj en Acrobat-version på Kompatibilitet-menyn. Välj en version som motsvarar eller är lägre än mottagarnas version av Acrobat eller Reader. Det alternativ du väljer under Kompatibilitet avgör vilken typ av kryptering som används. Det är viktigt att välja en version som är kompatibel med mottagarens version av Acrobat eller Reader. En PDF-fil som är krypterad för Acrobat X och senare kan t.ex. inte öppnas i Acrobat 7.

  Alternativ för PDF-kompatibilitet

  • Acrobat 6.0 och senare (PDF 1.5) krypterar dokumentet med 128-bitars RC4.
  • Acrobat 7.0 och senare (PDF 1.6) krypterar dokumentet med AES-krypteringsalgoritmen med en 128-bitars nyckel.
  • Acrobat X och senare (PDF 1.7) krypterar dokumentet med 256-bitars AES. Välj Acrobat X och senare om du vill använda 256-bitars AES-kryptering på dokument som skapats i Acrobat 8 och 9.
 9. Välj vad du vill kryptera:

  Kryptera allt innehåll i dokumentet

  Krypterar dokumentet och dess metadata. När det här alternativet har aktiverats går det inte att komma åt dokumentets metadata med hjälp av sökmotorer.

  Kryptera allt innehåll i dokumentet utom metadata

  Krypterar dokumentets innehåll men tillåter att sökmotorer får åtkomst till dokumentets metadata.

  Obs!

  Med kommandona iFilter, Sök och Avancerad sökning i Acrobat går det inte att söka i PDF-filens metadata även om du har valt alternativet Kryptera allt innehåll i dokumentet utom metadata. Du kan använda sökverktyget som kan hantera XMP-metadata.

  Kryptera bara bifogade filer

  Kräver ett lösenord för att öppna bifogade filer. Användare kan öppna dokumentet utan ett lösenord. Använd det här alternativet om du vill skapa ett skyddskuvert.

 10. Klicka på OK. När du ombeds bekräfta lösenordet skriver du lösenordet på nytt i rutan och klickar på OK.

Ta bort lösenordsskydd

Du kan ta bort skyddet från en öppen PDF-fil om du har behörighet till detta. Om PDF-filen är skyddad med en serverbaserad skyddsprofil kan bara profilförfattaren eller en serveradministratör ändra den.

 1. Öppna PDF-filen och välj Verktyg > Skydda > Fler alternativ > Ta bort skydd.

 2. Dina alternativ varierar beroende på vilken typ av lösenord som kopplats till dokumentet:

  • Om dokumentet bara har ett Lösenord för att öppna dokument tar du bort det genom att klicka på OK.
  • Om dokumentet har ett behörighetslösenord skriver du det i rutan Ange lösenord och klickar på OK. Bekräfta åtgärden genom att klicka på OK igen.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto