Felsöka problem med plugin-program för Safari vid användning av Acrobat och Reader

Systemkrav

Acrobat X och Adobe Reader X har stöd för att öppna PDF-filer i webbläsaren Safari på Mac OS X. Det finns inte stöd för andra webbläsare, som Firefox eller Opera. Klicka på länkarna för mer information om systemkrav för din produkt: Acrobat X Pro, Acrobat X Standard, Adobe Reader X.

Följande systemkrav gäller för Adobe PDFViewer i Mac OS X:

  • Safari 4 för Mac OS X 10.5.8 och Mac OS X 10.6.4
  • Safari 5 för Mac OS 10.6.4
  • Acrobat och Reader via plugin-programmet AdobePDFViewer i Safari är 32/64-bitarsversioner (64-bitars i Safari 10.6)

Obs! Om du inte har Acrobat eller Reader, eller om du inte har installerat plugin-programmet PDFViewer kan Safari ändå öppna PDF-filer med det interna stödet som finns i Mac OS X. Det saknas dock stöd för många av Adobes PDF-arbetsflöden (som samarbetsfunktionen och vissa formulär- och säkerhetsfunktioner).

Konfigurera Acrobat så att PDF-filer kan öppnas i Safari

Acrobat och Reader öppnar PDF-filer i Safari med plugin-programmet AdobePDFViewer. Det här plugin-programmet ingår som en del av Acrobat X- eller Reader X-installationen. Sökvägen till plugin-programmet är:

 /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin

Kända problem

Inställningar för Reader > Internet > Visa PDF i webbläsaren är alltid nedtonad

  • Inaktivera integreringen med Safari genom att ta bort plugin-programmet AdobePDFViewer från /Library/Internet Plug-ins 
  • Om du senare vill återaktivera integreringen med Safari ska du köra installationsfilen igen, över den nuvarande installationen. Starta Acrobat/Reader X-installationen via det ursprungliga installationsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen.

Om du avinstallerar en tidigare version av Acrobat eller Reader efter att Acrobat X eller Reader X har installerats tas plugin-programmet PDFViewer bort.

Om Acrobat X eller Reader X installeras jämte en tidigare version av Acrobat eller Reader, tas den tidigare versionen av plugin-programmet AdobePDFViewer bort samtidigt som den äldre versionen tas bort.

Om du senare vill återaktivera integreringen med Safari ska du köra installationsfilen igen, över den nuvarande installationen. Starta Acrobat/Reader X-installationen via det ursprungliga installationsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen.

Det kan hända att tidigare versioner av plugin-programmet AdobePDFViewer skriver över senare versioner av plugin-programmet.

Om flera versioner av Acrobat eller Reader är installerade på samma system kan det orsaka motsättningar mellan plugin-programmen. Om du t.ex. har både Acrobat 9 och Acrobat X på ditt system och Acrobat 9 uppdateras kan det hända att Acrobat 9-versionen av AdobePDFViewer skriver över Acrobat X-versionen av plugin-programmet. Du kan lösa problemet genom att följa dessa anvisningar:

  1. Ta bort den tidigare versionen av Acrobat eller Reader.
  2. Installera om Acrobat X eller Reader X med det ursprungliga installationsprogrammet.  

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?