Adobe Trust-tjänster

Adobe möjliggör tillförlitlig och säkert utbyte av elektroniska dokument och information genom tillitstjänster som gör det möjligt för individer, myndigheter och företag runt om i världen att driva sina affärer på ett säkert sätt, baserad på principer om säkerhet, tillgänglighet, äkthet, integritet, konfidentialitet och sekretess..

 

Adobe Authorized Trust List (AATL)

Adobe Approved Trust List (AATL) är den största förtroendetjänsten för elektroniska dokument i världen, vilket gör det möjligt för miljontals användare att skapa digitala signaturer som är tillförlitliga närhelst det signerade dokumentet öppnas i den allmänt använda Adobe Acrobat- eller Acrobat Reader-programvaran. Över 6 miljarder elektroniska och digitala signaturtransaktioner behandlas varje år via Adobe Document Cloud-lösningar.

Acrobat och Acrobat Reader har programmerats för att nå ut till en onlinetjänst som drivs av Adobe för att regelbundet ladda ner en lista över betrodda digitala certifikat från ledande leverantörer av förtroendetjänster.

Digitala signaturer som har skapats med ett digitalt id som har utfärdats under någon av de trovärdiga certifikaten som publiceras i AATL, visas som tillförlitligt i Acrobat och Acrobat Reader. Detta förenklar oerhört valideringen av dessa underskrifter utan att det kräver någon särskild programvara eller kundkonfiguration.

Gå till webbsidan Adobe Authorized Trust List för mer information om AATL-program och för att visa listan över partner som tillhandahåller betrodda digitala AATL-ID.

Adobe europeiska unionens Trust lista (EUTL)

EU-betrodda listor är viktiga faktorer för att bygga förtroende bland operatörer inom elektroniska marknader genom att tillåta användare att fastställa kvalificerad status och statushistorik för förtroendeleverantörer och deras tjänster.

Adobe European Union Trust List (EUTL) är en reducerad version av de kombinerade betrodda listorna från alla EU-medlemsstater och EES-länder som innehåller informationen som anges i artikel 1 i Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1505.

Vissa medlemsstater kan ingå i listan över betrodd information om listor på icke-kvalificerat förtroende, men de här tjänsterna exkluderas från Adobe EUTL. Vissa medlemsstater kan även ingå i listan över betrodd information om listor på nationellt definierat förtroende av andra typer än de som definieras nedan artikel 3(16) av EU-regleringen N. 2014/910. Eftersom dessa tjänster inte är kvalificerade enligt EU-förordningen n. 2014/910, är de också uteslutna från Adobe EUTL.

Acrobat och Acrobat Reader har programmerats för att nå ut till en onlinetjänst som drivs av Adobe för att periodiskt ladda ner listan över betrodda digitala certifikat från EU-kvalificerade tjänsteleverantörer som uppfyller kraven i artikel 1 i genomförandebeslutet (EU) 2015/1505.

Digitala signaturer skapade med ett digitalt ID som har utfärdats under något av de trovärdiga certifikaten som publicerats i EUTL kommer att visas som betrodda i Acrobat och Acrobat Reader. Detta förenklar oerhört valideringen av dessa underskrifter utan att det kräver någon särskild programvara eller kundkonfiguration.

Gå till webbsidan Adobes European Union Trust List (EUTL) för mer information om EUTL-programmet och visa en lista över leverantörer som utfärdar pålitliga EUTL-tjänster.

Adobes kvalificerade tidsstämpeltjänst

En kvalificerad tidstämpelstjänst ger juridiskt bindande datum- och tidsreferens för att bevisa existensen och integriteten av ett elektroniskt dokument.

Adobes kvalificerade tidsstämpeltjänst är en kvalificerad förtroendetjänst som uppfyller kraven i EU-förordningen nr 2014/910 (eIDAS). Den här tidsstämpeltjänsten har ändrats och certifierats för kompatibilitet med DNV-revisorer (certifikat nr 243347-2017-E-ITA-ACCREDIA) i enlighet med följande ETSI-standarder: EN 319 401, EN 319 411, EN 319 412, EN 319 421 och EN 319 422.

Förtroendetjänsten körs under överinseende av departementet för kommunikation, klimatåtgärder och miljö i Irland (DCCAE –https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-the-environment-climate-and-communications/).

Adobe kvalificerade tidsstämpeltjänst officiella dokument

Det här avsnittet innehåller alla officiella dokument som är relaterade till tidstämpelverkets aktiviteter.

Dessa dokument inkluderar verksamhetspolicy och uppgifter och ansvar för tidstämpelmyndigheten, för användarna och beroende parter som har åtkomst till de offentliga tidstämpelcertifikaten för att utföra verifiering.

CA X.509-certifikat för Adobes kvalificerade tidsstämpeltjänst
SHA-256-fingeravtryck: E8 98 CE 4D E8 86 FD 7E 49 D1 F3 9F B6 D6 15 74 41 5C A3 A7 8D 15 1E B6 44 AC 51 1E 60 C6 5A 85

Kundtjänstkontakter

Adobe kvalificerade tidsstämpeltjänst finns som en servicekomponent i Adobe Acrobat Sign-plattformen.

Gå till webbsidan för Adobe Acrobat Sign-support för att få hjälp med tidsstämpeltjänsten.

Adobe certifierade dokumenttjänster (CDS)

Certifierade dokumenttjänster (CDS) är en förtroendetjänst som aktiveras av Adobes rotcertifikatutfärdare.

CDS gör det möjligt för dokumentförfattare att underteckna PDF-filer med hjälp av vanliga digitala certifikat som automatiskt valideras när upphovsmän använder Adobe Acrobat eller Acrobat Reader-programvaran utan att behöva ytterligare klientprogramvara eller konfiguration.

CDS är utformat för att möjliggöra för organisationer och individer som publicerar värdefulla dokument till stora och olika mottagargrupper att öka den försäkringsnivån och att dokumentets integritet och äkthet bevaras. Genom att lägga till en CDS-signatur till en PDF-fil kan dokumentförfattare öka denna försäkringsnivå utan att kräva att mottagaren distribuerar ytterligare programvara eller antar komplexa konfigurationer.

Adobe CDS-certifikatpolicy etablerar kraven för hur CDS-certifikatutfärdare ska arbeta.

Gå till Certified Document Services om du vill veta mer om CDS förtroende program och se en lista med partner erbjuder pålitliga digitala CDS-ID:n.

CA G2 X.509-certifikat för Adobe Root

SHA-256-fingeravtryck: 45 8E 0E 21 96 98 B1 8D 2D 40 93 D6 33 6A 12 54 79 53 A5 4C 05 DD 96 7C 3A 5A 26 8B 77 2D 1B

CA X.509-certifikat för Adobe CDS

SHA-256-fingeravtryck: D4 88 79 19 64 49 AB D7 73 B7 E6 DC C1 FF FC 28 A8 4D 14 12 F3 94 2A 23 A1 88 34 0F 42 09 5B 42

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?