Den här uppdateringen är en snabbkorrigering som åtgärdar regressioner som introducerades i februariversionen 2018 av följande produkter och versioner:

 • Acrobat DC och Acrobat Reader DC
 • Acrobat DC Classic 2015 och Acrobat Reader DC Classic 2015
 • Acrobat 2017 och Acrobat Reader 2017

Tillgängliga installationsprogram

Installationsprogram för Windows

Produkt Typ Installationsprogram Storlek Språk Installera över
Acrobat DC Classic 2015 Korrigering Acrobat2015Upd1500630417.msp 143 MB Alla DC Classic 2015 basversion
Acrobat 2017 Korrigering Acrobat2017Upd1701130079.msp 114 MB Alla Acrobat 2017 basversion
Acrobat DC Korrigering AcrobatDCUpd1801120038.msp 243 MB Alla DC-bas
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Korrigering AcroRdr2015Upd1500630417_MUI.msp 39.6 MB Alla DC Classic 2015 basversion MUI
Acrobat Reader 2017 Korrigering AcroRdr2017Upd1701130079_MUI.msp 42.9 MB Alla Acrobat Reader 2017 basversion
Acrobat Reader DC Korrigering AcroRdrDCUpd1801120038.msp 98.5 MB Alla DC-bas
Acrobat Reader DC MUI Korrigering AcroRdrDCUpd1801120038_MUI.msp 65 MB Alla DC-bas MUI

Installationsprogram för Macintosh

 Produkt Typ Installationsprogram Storlek Språk Installera över
Acrobat DC Classic 2015 Korrigering Acrobat2015Upd1500630417.dmg 254.9 MB Alla DC Classic 2015 basversion
Acrobat 2017 Korrigering Acrobat2017Upd1701130079.dmg 354.9 MB Alla Acrobat 2017 basversion
Acrobat DC Korrigering AcrobatDCUpd1801120038.dmg 368.2 MB Alla DC-bas
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Korrigering AcroRdr2015Upd1500630417_MUI.dmg 96.4 MB Alla DC Classic 2015 basversion
Acrobat Reader 2017 Korrigering AcroRdr2017Upd1701130079_MUI.dmg 119.1 MB Alla Acrobat Reader 2017 basversion
Acrobat Reader DC Korrigering AcroRdrDCUpd1801120038_MUI.dmg 121.3 MB Alla DC-bas

Felkorrigeringar

Anteckningar

 • 4239247: Acrobat kraschar i arbetsflöden om snabbverktyg är dolda.

Behörighet

 • 4238720: Dokument som skyddas av behörighet ber om ett lösenord för att öppna dokument.

Återgivning

 • 4238710: Följande fel/problem uppstår när du öppnar ett PDF-dokument.
  • Fel: Otillräckliga data för bild.
  • Ett ritfel uppstod.
  • Okänt fel.
  • Inget meddelande visas och sidan blir vit.
  • Inget meddelande visas och sidan blir grå.
 • 4238998: Dialogrutan med felet 109 visas när du har öppnat några filer.

 

Kända problem

En lista med kända fel finns i Kända fel | Acrobat DC, Reader DC.

Teknisk information

Gå till startsidan med versionsinformation för information om följande:

 • Så här uppdaterar du
 • Uppdateringsordning
 • Definition av versionstyper
 • Systemkrav
 • Språkstöd
 • Kompatibilitet
 • Schema för produktlivslängd