Flash Player | Acrobat, Acrobat Reader

Adobes stöd för Flash Player upphörde i slutet av 2020 och vi uppmuntrar innehållsskapare att migrera befintligt Flash-innehåll till nya öppna format, till exempel HTML5, WebGL och WebAssembly. Mer information finns i Slut på livscykeln för Flash Player.

Läs Adobes detaljerade tillkännagivande: Flash och framtiden för interaktivt innehåll.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto