Sammanfattning av nya funktioner | Februariversionen 2021 av Acrobat DC

Acrobat DC

Acrobat DC med Adobe Document Cloud-tjänster är den kompletta PDF-lösningen för att arbeta med dina viktigaste dokument på datorer, webben och mobila enheter. Uppdatera skrivbordsappen och mobilappen för Acrobat eller logga in på Acrobat Web för att uppleva de nya funktionerna och förbättringarna.

Skrivbordsappen för Acrobat DC

Februari 2021-utgåvan

En moderniserad begränsningsram: De fasta begränsningsramarna för redigeringen ersätts nu av streckade grå linjer som blir blå när de markeras. Du kan också använda rotationsverktyget högst upp för att rotera innehållet.

Ny redigeringsupplevelse
Ny redigeringsupplevelse

En moderniserad beskärningsupplevelse: De nya cirkulära beskärningsverktygen förbättrar läsbarheten för beskärning på pekenheter med hög upplösning och gör det enkelt att beskära innehållet i en PDF. När du beskär en bild markeras den fokuserade bilden och det beskurna innehållet skjuts till bakgrunden.

Beskära bild – Ny upplevelse
Ny beskärningsupplevelse

Verktygen Redigera och Signera i Chrome-tillägget

Förutom verktygen Konvertera, Komprimera och Exportera har tillägget nu även verktygen Redigera och Signera. Om du söker efter ett PDF-verktyg eller en åtgärd via Google och verktyget stöds av tillägget, uppmanar tillägget dig via ett popup-fönster, som visas i det övre högra hörnet av webbläsarens fönster, att använda det.

Acrobat-tillägg för Chrome

Obs!

Den här nya upplevelsen visas endast när antingen Acrobat Reader DC eller Chrome-tillägget är installerat på datorn och inte Acrobat DC. Adobe testar den nya upplevelsen i Acrobat Chrome-tillägget. Därför är upplevelsen kanske inte tillgänglig för alla användare.

Integrering av SharePoint i Chrome-tillägget (Windows)

När du öppnar en PDF-fil som finns på SharePoint i Google Chrome och klickar antingen på knappen Öppna i Acrobat eller Fyll i och signera identifierar Chrome-tillägget källplatsen och utlöser filens utcheckningsprocess i Acrobat.

PDF-fil som finns på SharePoint i Acrobat

Obs!

Adobe testar den nya upplevelsen i Acrobat Chrome-tillägget för Windows. Därför är tillägget kanske inte tillgängligt för alla användare.

Nu kan du skapa ett tomt PDF-dokument direkt från Arkiv-menyn. I Acrobat går du till Arkiv > Skapa > Tom sida.

Skapa ett tomt PDF-dokument från arkivmenyn

I Acrobat kan du nu navigera mellan formulärfält med hjälp av tabbtangenten i redigeringsläget. När du trycker på tabbtangenten flyttas den blåa markeringen till formulärfältet i fråga. Om du trycker på Retur visas dialogrutan Egenskaper för det markerade formulärfältet.

Tabba formulärfält medan du redigerar

När du ändrar storleken på Acrobat-fönstret visas verktygen Sidvisning, Markering och Zoomning i hud-displayen på sidan istället för i menyn alternativ (...) i verktygsfältet. Detta skapar plats för att visa de senaste använda verktygen och snabbverktygen i det övre verktygsfältet.

Om du vill flytta tillbaka verktygen till verktygsfältet klickar du på knappen Docka.

Hud-display

Obs!

Adobe testar denna nya upplevelse i Acrobat DC och Acrobat Reader DC. Därför är tillägget automatisk avdockning kanske inte tillgängligt för alla användare.

Dialogrutan vid krasch på Windows förbättras nu för effektiv logginsamling och kraschrapportering. Den nya dialogrutan visas för alla kraschproblem och scenarier där Acrobat tvingas att avslutas.

Dialogruta vid krasch på Windows
Dialogruta vid krasch på Windows

Eftersom Flash Player inte längre stöds tas motsvarande inställningar bort från Acrobat-inställningarna – Redigera > 3D och multimedia > Använd Flash Player för uppspelning av 3D- och multimedieinnehåll.

Om Flash Player är installerat på din dator och du öppnar en PDF-fil med Flash-innehåll i Acrobat, visas följande uppmaning:

Meddelande om Flash Player finns installerat

Om Flash Player inte är installerat på din datorn och du öppnar en PDF-fil med Flash-innehåll, visas någon av följande uppmaningar:

Varning om Flash Player inte finns installerat

Varning om Flash Player inte finns installerat

Flash-objekt såsom Rich Media Flash-innehållet och det äldre Multimedia-innehållet spelas inte upp i PDF-filen och du ser följande meddelande:

Meddelande för Rich Media Flash-innehåll

Du kan nu dela ett arkiverat avtal som en länk eller skicka en kopia till den avsedda mottagaren.

Dela arkiverade avtal

Nu finns Acrobat Reader DC 64-bitars för Windows i följande geografiska områden – Australien, Nya Zeeland och Storbritannien. Snabbare, rikare upplevelser körs tack vare de uppenbara fördelarna med en 64-bitarsprogramvara:

 • Arbeta effektivt med flera stora filer
 • Robust prestanda
 • Mer lyhörd

Det banar också väg för framtida innovation och ser till att du är utrustad för enheter som endast stöder 64-bitarshårdvara.

Om du har Acrobat Reader DC 64-bitars och köper en Acrobat-prenumeration uppgraderas programmet Reader 64-bitars för att bli ett komplett fungerande Acrobat DC 64-bitarsprogram.

Obs!

Adobe testar 64-bitarsprogramvaran av Acrobat Reader endast i de utvalda geografiska områdena. Gradvis kommer 64-bitarsprogramvaran att finnas tillgängligt i fler geografiska områden.

Förbättrad tillgänglighet – skärmläsare läser nu upp lösenordsstyrkan

När du ställer in ett lösenord på en PDF-fil med lösenordsdialogrutan Verktyg > Redigera PDF > Begränsa redigering kan skärmläsaren nu läsa lösenordsstyrkan och meddela den.

Dialogrutan Ange lösenord

Obs!
 • Den här funktionen fungerar för appen Narrator på Windows 10, version 2004 eller senare. 
 • Den här funktionen är inte tillämplig på skärmläsaren JAWS.

Ändra färg på kommentarer i det flytande verktygsfältet

Du kan nu välja färg för den markerade kommentaren i det flytande verktygsfältet utan att öppna kommentarverktyget. Den här funktionen är endast tillgänglig för kommentarer med markering, genomstrykning, understrykning och insättningstecken.

Ändra färg på kommentar

Förbättrad upplevelse för Exportera PDF

Flera förbättringar har gjorts på verktyget Exportera PDF vilket resulterar i förbättringar på följande områden:

 • Upptäckt av hybrida- och kantfria tabeller.
 • Hantering av roterade tabeller. 
 • Bearbetning av bakgrunder och överlappande objekt (Z-order) i Microsoft PowerPoint.
 • Identifiering av sidhuvud och nedsänkt text i Microsoft Word.

Stöd för långa sökvägsnamn i Windows 10

Nu kan Acrobat och Acrobat Reader läsa, skriva och spara en PDF-fil med ett långt sökvägsnamn på över 260 tecken i Windows 10 och senare versioner.

Hantering av förhandsgranskning av ifyllda formulär i Acrobat och Reader

När du fyller i ett PDF-formulär i appen Förhandsgranska på macOS ser det tomt ut när det öppnas i Acrobat eller Acrobat Reader. Problemet har korrigerats.


Hämta den senaste Acrobat-uppdateringen. Klicka på Sök efter uppdateringar i Hjälp-menyn och slutför uppdateringsprocessen genom att följa anvisningarna på skärmen. Ännu inte prenumerant? Starta en 7-dagars kostnadsfri demoversion idag.

Mobilappen för Acrobat Reader

Utgåvor under Januari 2021 och december 2020

iPhone och iPad

Du kan länka dina Microsoft Exchange-konton för att se de PDF-bilagor du har tagit emot via e-post. Bilagorna visas i platsernas UI.

Den nya upplevelsen med tabeller förhöjer den övergripande PDF-läsupplevelsen.

 • Fast återgivning av CJK-tecken (koreanska) i textens anteckningar med personliga kommentarer.
 • Åtgärdade krascher som rapporterats av användare i Google Play Butik.
 • IT-administratörer kan nu använda den nya konfigurationen för att begränsa social inloggning i programmet när det distribueras via MDM-miljön.
 • Företag kan nu aktivera inloggning med hjälp av en säkrad WebView som låter programmet få tillgång till enhetsidentifierarna för att auktorisera en begäran.


Hämta den senaste Acrobat Reader till din iPhone och iPad.
 

Android

 • Den nya upplevelsen med tabeller förhöjer den övergripande PDF-läsupplevelsen.
 • Liquid Mode har nu stöd för Talk-Back vilket möjliggör användare av tillgänglighetsverktyg.
 • Korrigerade problem med återgivning och starttid som har rapporterats av användare i Google Play Butik.
 • Korrigerade problem med att öppna Android 11-filer.

Den nya preferensen i appinställningen låter dig välja om du vill skicka kraschdata: skicka aldrig, skicka en gång eller skicka alltid.


Hämta den senaste Acrobat Reader till din Android-enhet.
 

Acrobat-webbtjänster

Januari 2021-utgåvan

Den nya tjänsten Dela PDF låter dig dela upp en PDF-fil i flera filer online.

Du kan lägga till lösenordssäkerhet på en PDF-fil online med den nya tjänsten Skydda PDF. När lösenordet har angetts måste användare ange lösenordet för att kunna se PDF-filen.

Du kan nu se användningsindikatorn för molnlagring och relaterade meddelanden för att vid behov vidta åtgärder. Indikatorn, meddelandet eller båda visas längst ned till vänster på fliken Dokument.

Användningsindikator för lagring

Ett lämpligt meddelande visas baserat på lagringsanvändningen:

När lagringsanvändningen är mellan 0 till 80 procent
När lagringsanvändningen är mellan 0 till 80 %

När lagringsanvändningen är mellan 0 till 80 procent
När lagringsanvändningen är mellan 81 till 99%

När lagringsanvändningen har nått 100 procent
När lagringsanvändningen når 100 %

 

När lagringsanvändningen har nått 100 % visas en varning för fler överföringar eller filspecifika åtgärder som kräver utrymme.

 

 


Logga in på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com och upplev de nya funktionerna och förbättringarna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto