Nyheter i Acrobat DC

Acrobat DC

Acrobat DC med Adobe Document Cloud-tjänster är den kompletta PDF-lösningen för att arbeta med dina viktigaste dokument på datorer, webben och mobila enheter. Uppdatera skrivbords- och mobilapparna för Acrobat eller logga in på Acrobat Web för att uppleva de nya funktionerna och förbättringarna.

Skrivbordsappen för Acrobat DC

Marsversionen 2022

I och med versionerna av Adobe Acrobat och Acrobat Reader för mars 2022 uppdateras programvaruversionen från 21.xx till 22.xx. Den här ändringen gäller endast det kontinuerliga (DC) spåret i Adobe Acrobat och Acrobat Reader. Du hittar mer information i Kommande versionsändringar i Adobe Acrobat och Acrobat Reader.

Adobe Sign har nu bytt namn till Acrobat Sign. Adobe Sign-verktyget i den högra rutan har också bytt namn till Begär signaturer för enklare identifiering och inriktning till verktygets faktiska syfte.

Namnbyte av Acrobat Sign
Adobe Sign har bytt namn till Acrobat Sign

Adobe Sign har bytt namn till verktyget Begär signaturer
Adobe Sign har bytt namn till Begär signaturer i verktygen i den högra rutan

När du öppnar ett PDF-formulär identifieras osignerade formulärfält av Acrobat och en sammanhangsberoende uppmaning visas om att använda verktyget Fyll i och signera eller verktyget Begär signaturer.

Obs!

Adobe testar den här nya upplevelsen i Acrobat och den är kanske inte tillgänglig för alla användare. Dessutom visas verktygstipset bara tre gånger under en användarsession som varierar mellan 24 timmar och 72 timmar.

Om du startar verktyget Fyll i och signera för att fylla i ett PDF-formulär identifieras osignerade fält av Acrobat och ett verktygstips visas om att använda verktyget Begär signaturer.

Dialogrutan Begär signatur

När du fyller i PDF-formuläret och sparar det, identifieras osignerade fält i formuläret av Acrobat och du uppmanas att använda verktyget Begär signaturer.

Uppmaningen Begär signaturer när du sparar formuläret

Om du fyller i ett formulär med verktyget Fyll i och signera och avslutar verktyget efter att ha sparat ändringarna, identifieras de tomma signaturfälten av Acrobat och en uppmaning visas högst upp om att använda verktyget Begär signaturer.

Blått meddelandefält för Begär signaturer

När du försöker skriva ut ett PDF-formulär med utskriftsikonen, identifieras osignerade fält i formuläret av Acrobat och en uppmaning visas om att begära signaturer istället för att skriva ut eller att signera online istället för att skriva ut.

Variant 1
Uppmaning om att begära signatur istället för att skriva ut
Uppmaning om att begära signatur istället för att skriva ut

Variant 2
Uppmaning om att signera online istället för att skriva ut
Uppmaning om att signera online istället för att skriva ut

När du öppnar ett PDF-formulär identifieras osignerade formulärfält av Acrobat och en av följande uppmaningar visas om att använda verktyget Fyll i och signera eller verktyget Begär signaturer:

Variant 1
Uppmaning om att använda verktyget Fyll i och signera
Uppmaning om att använda verktyget Fyll i och signera

Variant 2
Uppmaning om att använda verktyget Fyll i och signera eller verktyget Begär signaturer
Uppmaning om att använda verktyget Fyll i och signera eller verktyget Begär signaturer

Variant 3
Uppmaning om att använda verktyget Fyll i och signera eller verktyget Begär signaturer
Uppmaning om att använda verktyget Fyll i och signera eller verktyget Begär signaturer

Den automatiska funktionen för att justera layouten har utökats till PDF-filer som innehåller ett sidhuvud och en sidfot, tillsammans med styckes-, list- och bildkonstruktioner som stöddes sedan tidigare. Nu fungerar ändringarna i sidhuvudet eller sidfoten på en PDF-fil på följande sätt:

  • Om du klickar i textrutan på sidhuvudet eller sidfoten är resten av PDF-dokumentet nedtonat.
  • Redigering är tillåten i textrutorna på sidhuvudet eller sidfoten. Redigering av ett sidhuvud eller en sidfot på en sida återspeglas dock inte på efterföljande sidor.
  • Sidhuvudet eller sidfoten från den föregående sidan kopieras när du infogar en ny sida i PDF-filen.
  • Du kan flytta textrutor från området för sidhuvudet eller sidfoten till området med huvudinnehållet och vice versa.

Acrobat PDF Maker har nu stöd för HCL Notes 11 (tidigare Lotus Notes).

PDFMaker för HCL Notes 11

Du kan nu sortera alla dina delade PDF-filer baserat på filens senaste aktivitet.

Sortera delade PDF-filer efter senaste aktivitet

Om du inte har angett standardbilden i ditt Adobe-konto och deltagit i arbetsflöden för filsamarbete använder Acrobat nu en av följande standardavatarer för ditt konto:

Standardavatar för samarbetspartner

Acrobat visar nu den senaste besökta sidan när du öppnar en delad fil. Det är användbart när du granskar en stor PDF-fil och inte kommer ihåg vilken sida du granskade förra gången.

Knapparna Klar eller Stäng i en granskningsfil som du kan använda när du är klar med granskningen av filen, har nu tagits bort för granskningsinitieraren. På samma sätt får granskarna en påminnelse i Acrobat om att inte ge feedback om den delade PDF-filen när de är klara med granskningen.

Apple har släppt förinstallationen av Python-ramverket tillsammans den senaste betaversionen av macOS Monterey 12.3. Ändringen resulterar i ett fel vid installationen av Acrobat och Reader på macOS. Installationsprogrammen för Acrobat- och Acrobat Reader har uppdaterats för att lösa problemet. Installationsprogrammen är nu kompatibla med betaversionen av macOS Monterey 12.3.

  • Förbättrad användarupplevelse med VoiceOver och dokumentnavigering och rullning: Nu fortsätter dokumentet att rulla i stället för att fastna efter att VoiceOver har läst upp till slutet av den synliga sidan.
  • Vissa visuellt dekorativa objekt som kantlinjer och skuggor på textrutor, stycken, understrukna hyperlänkar och bilder som markerats som dekorativa i Microsoft Word är nu taggade som artefakter i stället för att visas i dokumentets taggträd. Detta hjälper skärmläsarna att läsa upp relevant information.

När du klickar på Alla filer i Acrobat Home för att visa dina filer eller bläddra i en enorm fillista brukade Acrobat ta lång tid på sig att hämta metadata och annan information för att visa PDF-filerna. Nu är den övergripande upplevelsen optimerad och förbättrad genom att implementera rullningsbaserad sidnumrering.

När du öppnar en PDF-fil från en bifogad fil i ett e-postmeddelande och sparar en skrivskyddad kopia, kan du nu välja platsen där du vill spara filen i dialogrutan Spara som.

Dialogrutan Spara som

På samma sätt sparar Acrobat ändringarna i originalfilen i bakgrunden innan du stänger en PDF-fil som du har öppnat från skrivbordet, ditt Document Cloud-konto eller andra lagringsanslutningar som Google Drive eller OneDrive.

Mobilappen för Acrobat Reader

Uppdateringar från december 2021, januari 2022 och februari 2022

iPhone och iPad

Acrobat Reader-appen har nu stöd för iOS 14.0 och högre. Stöd för den äldre versionen av iOS 13.0 eller tidigare har nu upphört.

Acrobat-appen i iOS har nu stöd för Speak Selection, en hjälpmedelsfunktion i iOS, för både klassisk PDF-vy och vyn Liquid Mode. Med Speak Selection aktiverad kan du markera text och låta appen läsa upp den. Läs om hur du använder Speak Selection.

Du kan nu använda Acrobats nya verktyg Begär signaturer för att få dokument signerade av andra.

Hämta den senaste Acrobat Reader till din iPhone och iPad.

Android

Acrobat Reader-appen har nu stöd för Android OS version 12.

Uppdateringen innehåller prestanda- och stabilitetsförbättringar. Ett kritiskt fel som orsakar en forcerad utloggning eller appkrasch vid omstart när ett användarkonto tas bort från enhetsinställningarna är nu åtgärdat.

Hämta den senaste Acrobat Reader till din Android-enhet.

Acrobats onlinetjänster

Uppdateringar från december 2021, januari 2022 och februari 2022

Nu kan du enkelt lagra och komma åt filer från ditt OneDrive-lagringskonto när du arbetar i Acrobat online. Du kan utföra olika uppgifter i filerna och spara de ändrade filerna tillbaka till ditt OneDrive-konto:  

  • Bläddra bland och visa PDF-filer och andra filer i Acrobats onlinevisare.
  • Byt namn på, ta bort, hämta och flytta filer i OneDrive.
  • Använd Acrobats onlineverktyg på filerna för att utföra åtgärder.

Du hittar mer information i Komma åt dina OneDrive-filer från Acrobat online.

När du redigerar en PDF-fil har du nu möjlighet att lägga till en bild eller ersätta en befintlig bild i PDF-filen.

Lägg till bild
Lägg till bild

Ersätt bild
Ersätt bild

Nu kan du fylla i PDF-formulär i Acrobat online. För närvarande finns det stöd för grundläggande funktioner för formulärfyllning.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto