Viktiga nya funktioner och ändringar i augustiversionen 2019 av Acrobat DC
Acrobat DC

Acrobat DC med Adobe Document Cloud är den fullständiga PDF-lösningen när du vill arbeta var som helst med viktiga dokument. I den senaste versionen har Acrobat DC försetts med en enkel och konsekvent användarupplevelse på både datorer, webben och mobiler, inklusive enheter med pekskärm.


Acrobat är helt kompatibelt med 64-bitars macOS

När du installerar eller startar tidigare versioner av Acrobat på macOS 10.14 (Mojave) visades följande varningsmeddelanden:

Varning – installationsprogrammet är inte optimerat för din Mac
Varning – Adobe Application Manager inte optimerat för din Mac

Kärnan i Acrobats kodbas migrerades till 64 bitar i och med Acrobat DC-utgåvan 2015. Delade komponenter migrerades dock inte och det gjorde att dessa varningsmeddelanden visades.

I den här utgåvan migreras alla delade komponenter till 64 bitar för alla Acrobat-versioner – DC, Classic 2017 och Classic 2015. Därför visas inga varningsdialoger längre under programinstallation och start.

Föråldrade Mac-API:er har tagits bort

I den här versionen av Acrobat ersätts många föråldrade Mac OS X-API:er, särskilt sådana relaterade till åtkomst till filsystemet, med nyare optimerade API:er i viktiga delar som läsaren, Distiller, synkroniseraren och plugin-program. Det har förkortat tiden för programstart med 70 % på alla Mac OS med APFS-filsystem som stöds. Det har också förbättrat programmets svarstider för olika funktioner och gjort det dubbelt så snabbt som förut.

Dessa förbättringar finns i både DC och Classic 2017.

Inställning för att dölja verktygsfältet med snabbåtgärder

När du markerar text eller bilder i Acrobat visas ett verktygsfält med snabbåtgärder. Nu kan du dölja verktygsfältet med en ny inställning. Som standard är verktygsfältet aktiverat.

Så här döljer du verktygsfältet:

 1. I Acrobat går du till Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat > Inställningar (Mac).

 2. I den vänstra rutan väljer du Allmänt och avmarkerar sedan kryssrutan Visa snabbåtgärder för textmarkering.

  Visa eller dölja verktygsfältet Snabbåtgärder
 3. Klicka på OK.

Mer information om inställningar finns i Visa PDF-filer och relaterade inställningar.

Inställning för att öppna PDF-filer från den senaste Acrobat-sessionen

Acrobat kan nu automatiskt öppna PDF-filer från den senaste sessionen vid start. En ny inställning har lagts till som aktiverar eller inaktiverar funktionen. Som standard är inställningen inaktiverad.

Aktivera inställningen:

 1. I Acrobat går du till Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat > Inställningar (Mac).

 2. Välj Allmänt i den vänstra rutan och markera sedan kryssrutan Öppna PDF-filer från den senaste Acrobat-sessionen.

  Anger att Acrobat ska öppna PDF-filer från den senaste sessionen vid start
 3. Klicka på OK.

Förbättrade meddelanden för gransknings- och delningsarbetsflöden

Alla strängar, inklusive etiketter, alternativ och meddelanden i användargränssnittet för delning har förenklats ytterligare.

Obs!

Adobe testar en ny funktion för PDF-delning i Acrobat DC. Därför är den nya upplevelsen kanske inte tillgänglig för alla Acrobat DC-användare.

Mer information finns i Dela och spåra PDF-filer online (Ny upplevelse | Föregående upplevelse).

Stöd för CTK-baserade smartcards på macOS

Du kan nu signera och certifiera PDF-filer i Acrobat DC och Acrobat Reader DC med CryptoTokenKit-baserade smartcards i macOS.

Tidigare versioner av Acrobat hade stöd för digitala signaturer med smartcards baserade på CDSA och TokenD-moduler. Stöd för CryptoTokenKit-baserade smartcards läggs till för både DC och Classic 2017 i den här utgåvan av Acrobat. Alternativet är tillgängligt i Program > Inställningar .

Aktivera stöd för CryptoTokenKit-ramverk

Förbättrad säkerhet, stabilitet och prestanda

 • Sex av de vanligaste problemen med svarstider har åtgärdats för att göra programstart och öppnandet av dokument snabbare i Windows och Mac.
 • Femton vanliga anledningar till att produkten kraschar som rapporterats av användare har korrigerats i Windows och Mac.
 • Sextio potentiella säkerhetsrisker har åtgärdats.

Mer information finns i Versionsinformation.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy