Nyheter i Acrobat DC

Acrobat DC

Acrobat DC med onlinetjänster är den kompletta PDF-lösningen för att arbeta med dina viktigaste dokument på datorer, webben och mobila enheter. Uppdatera skrivbords- och mobilapparna för Acrobat eller logga in på Acrobat web för att uppleva de nya funktionerna och förbättringarna.

Skrivbordsappen för Acrobat DC

Juniversionen 2022

Adobe lanserar den här versionen stegvis. Om du vill uppleva de nya funktionerna direkt ska du uppdatera Acrobat – klicka på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra uppdateringsprocessen.

Följande nya funktioner introduceras i denna version. Klicka på > om du vill veta mer om funktionen.

Acrobat visar nu ett kort med Nyheter för att informera dig om de nya funktionerna när du har installerat en uppdatering och startar Acrobat för första gången.

Kortet Nyheter visas när du gör något av följande:

 • Starta Acrobat och gå till vyn Hem.

  Kortet Nyheter

 • Öppna en PDF-fil i Acrobat. Ett blått kontextuellt tips uppmanar dig att se nyheterna.

  Uppmaning med nyheter

Alternativt kan du se de nya funktionerna när som helst genom att gå till Hjälp > Se nyheter.

Se nyheter

Obs!

Den här funktionen distribueras som ett experiment och är kanske inte tillgänglig för alla användare.

Vid den första starten av Acrobat informerar registreringsguiden dig om Acrobats verktyg och arbetsflöden. Alternativet att starta om verktygens registreringsguid finns även för vissa utvalda Acrobat-verktyg såsom Redigera PDF, Organisera sidor, Redigera, Fyll och signera och Förbered formulär. Starta guiden genom att klicka på något av alternativen nedan:

 • Öppna registreringsguiden från hjälpmenyn

  Medan du använder valfritt valt Acrobat-verktyg, kan du gå till Hjälp-menyn och välja Öppna guiden för <verktygsnamn>.

  Öppna registreringsguiden från hjälpmenyn

 • Öppna registreringsguiden genom att högerklicka på verktyget

  Högerklicka på verktyget i den högra rutan och välj Öppna guiden.

  Öppna registreringsguiden genom att högerklicka på verktyget

Obs!

Den här funktionen distribueras som ett experiment och är kanske inte tillgänglig för alla användare.

När du loggar in på Acrobat visas en lista över appar som du kan installera i den vänstra rutan i Acrobat Home. Detta hjälper till att visa Acrobat-erbjudanden på ett gemensamt ramverk och komponenter över alla plattformar – dator, webb och mobil. Du kan installera följande appar:

 • Mobilappen för Acrobat Reader
 • Mobilappen för Adobe Scan
 • Acrobat-tillägg för webbläsaren Chrome/Edge
 • Acrobat Online
Obs!

Acrobat-tillägget för din standardwebbläsare visas i apparna. Om Chrome/Edge inte är din standardwebbläsare visar Acrobat inget webbläsartillägg.

Appar som visas i den vänstra rutan i Acrobat Home

På samma sätt kan du klicka på våffelmenyn längst upp till höger i det globala fältet för att se de appar du kan installera.

Klicka på våffelmenyn

Obs!

Den här funktionen distribueras som ett experiment och är kanske inte tillgänglig för alla användare.

Installera mobilapparna

 1. Gör något av följande:

  • Öppna Acrobat Home och klicka, i det vänstra fönstret, på mobilappen för Acrobat Reader eller Adobe Scan för att installera.
  • Klicka på våffelmenyn längst upp till höger i det globala fältet och sedan på knappen Hämta app för att installera mobilappen för Acrobat Reader eller Adobe Scan.
  Installera mobilappar från det vänstra fönstret
  Installera mobilapparna från det vänstra fönstret

  Installera mobilappar från våffelmenyn
  Installera mobilappar från våffelmenyn

 2. Acrobat visar QR-koden. Skanna QR-koden med din mobiltelefons kamera för att installera appen från App Store eller Google Play.

  Mobilappen för Acrobat Reader
  Mobilappen för Acrobat Reader

  Mobilappen för Adobe Scan
  Mobilappen för Adobe Scan

Aktivera Acrobat-tillägget i webbläsaren

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på alternativet Acrobat för Microsoft Edge eller Acrobat för Chrome i det vänstra fönstret i Acrobat Home.
  • Klicka på våffelmenyn längst upp till höger i det globala fältet och sedan på knappen Aktivera för alternativen Acrobat för Microsoft Edge eller Acrobat för Chrome.
  Acrobat-tillägg för webbläsare
  Appar i det vänstra fönstret

  Aktivera webbläsartillägget
  Appar från Våffelmenyn

 2. Chrome- eller Edge-butiken öppnas. Klicka på Lägg till i Chrome om du använder Chrome. Klicka på knappen Hämta om du använder Edge.

  Acrobat-tillägg för Chrome
  Acrobat-tillägg för Chrome

  Acrobat-tillägg för Edge
  Acrobat-tillägg för Edge

När du försöker skriva ut en PDF-fil identifierar Acrobat de osignerade fälten i PDF-filen och frågar om du vill skicka dokumentet för att erhålla signaturer.

Variant 1: en blå banderoll längst ned i utskriftsdialogrutan frågar om du vill begära e-signaturer

Uppmaning till att signera när du skriver ut ett PDF-formulär med osignerat fält

Variant 2: en blå banderoll längst ned i utskriftsdialogrutan frågar om du vill signera dokumentet eller begära e-signaturer

Uppmaning till att signera när du skriver ut ett PDF-formulär med osignerat fält

Obs!

Den här funktionen distribueras som ett experiment och är kanske inte tillgänglig för alla användare.

När du klickar på Begär signaturer i verktyget Fyll i och signera visar Acrobat en kort video som informerar dig om de viktigaste värdena för verktygen såsom hur mottagarens e-signering fungerar och säkerhetsaspekten av e-signaturer. Du kan stänga videon genom att klicka på knappen x. I annat fall stängs videon när den är klar.

Ny video som informerar om fördelarna med att använda e-signaturer

Obs!

Den här funktionen distribueras som ett experiment och är kanske inte tillgänglig för alla användare.

I Acrobat Home visas verktygen Fyll i och signera och Begär e-signaturer tydligt i följande avsnitt, om du är en befintlig användare av Fyll i och signera och sextio procent av dina senaste dokument har osignerade fält:

 • Rekommenderade verktyg
 • Menyval
 • Höger verktygsfält
 • Verktygscenter
Obs!

Den här funktionen distribueras som ett experiment och är kanske inte tillgänglig för alla användare.

Funktionen automatisk justering av layout utökas nu till PDF-filer som innehåller tabeller. Flera förbättringar har gjorts för att redigera tabeller i en PDF- fil:

 • Det är tillåtet att flytta eller ändra storlek på tabellen som helhet, men inte rad för rad inom sidmarginalerna.

  Flytta eller ändra storlek på tabellen som helhet
  Markera tabellen och öka eller minska tabellstorleken

 • Du kan nu redigera texten i de inre textrutorna i tabellen. Tabellstorleken ökar eller minskar i enlighet med den angivna texten.

  Textmarkering och -redigering inuti tabellen
  Textmarkering och -redigering inuti tabellen

 • Flytande textrutor kan flyttas inuti tabellen och tabellrutorna kan flyttas utanför.

  Flytande textrutor kan flyttas inuti/utanför tabellen
  Flytta de flytande textrutorna utanför tabellen

  Flytta de flytande textrutorna inuti tabellen
  Flytta de flytande textrutorna inuti tabellen

 • Det är tillåtet att lägga till text eller bilder i tabellen.

  Lägga till text eller bild i en tabell
  Lägga till text eller bild i en tabell

 • Att klippa ut eller kopiera tabellen som helhet eller dess inre rutor tillåts med den aktiva eller inaktiva markören.

Obs!

Den här funktionen distribueras som ett experiment och är kanske inte tillgänglig för alla användare.

Filöverföringarna till Adobe Cloud Storage går nu mycket snabbare på grund av ändringar på serverinfrastrukturen. Klientprogrammen kan ladda upp filen i flera delar via parallella HTTP-anrop. Därför leder större filuppladdningar – större än 5 MB – inte längre till problem med timeout.

Acrobat har migrerat från Shared Cloud till Adobe Cloud Platform som sin fillagringsmodell. Flera infrastrukturändringar och optimeringar görs på servern för att effektivisera åtgärder på filer som lagras på dessa plattformar. Detta för att ingen negativ inverkan ska observeras på Acrobats prestanda.

När en stor lista med filer (högst tusen) hämtades i Acrobat i de tidigare versionerna, släpade de efter och tog för lång tid att hämta. Acrobat använder nu en mekanism med filcache och har stöd för sidnumrering för den fullständiga listan över filer (över tusen). Detta resulterar i en smidigare upplevelse, snabbare filsökning och förbättrad prestanda utan fördröjningar för filer som listas i Delas av dig och Delas av andra i Acrobat.

Dialogrutorna för medgivande i Acrobat är nu enhetliga över olika arbetsflöden.

 • Dialogrutan Samtycke för att öppna en delad fil

  Dialogrutan Samtycke för att öppna en delad fil

 • Dialogrutan Samtycke för filer som delas för visning

  Dialogrutan Samtycke för filer som delas för visning

 • Dialogrutan Samtycke för filer som delas för granskning

  Dialogrutan Samtycke för filer som delas för granskning
  När samtycket ges

  Dialogrutan Samtycke för filer som delas för granskning
  När samtycket inte ges

 • Dialogrutan Samtycke för granskning av filer i skyddad vy

  Dialogrutan Samtycke för granskning av filer i skyddad vy
  När samtycket ges

  Dialogrutan Samtycke för granskning av filer i skyddad vy
  När samtycket inte ges

I den tidigare versionen av Acrobat var en stor del av navigeringsfönstret inte tillgänglig med VoiceOver, såsom taggarna i fönstret Taggar och Hjälpmedelsrapport i fönstret Hjälpmedel. Nu har VoiceOver stöd för alla sådana vyer i navigeringsfönstret.

I den här versionen åtgärdas felaktig taggning av bilder med tillhörande text, grupperade bilder och tabellrubrikceller för PDF-filer som har skapats med PDFMaker.

Acrobat-programmet (64-bitars) stöder nu virtualiserade miljöer.

Adobe Document Cloud har nu bytt namn till Adobe Cloud Storage. Alla filer har bytt namn till Dina filer och Den här datorn har nu bytt namn till Din dator.

Listan över delade filer som visas på fliken Delas av dig/Delas av andra är inte längre begränsad till 1000 filer. Listan visar nu alla delade filer.

Du kan nu ta bort delade filer från listan över senaste filer.

Du kan nu sortera de filer du har delat med andra per Senaste aktivitet på de delade filerna.

Mobilappen för Acrobat Reader

Uppdateringar från mars 2022, april 2022 och maj 2022

iPhone och iPad

Nu kan du komma åt redigeringsverktyget från menyvalet Hem och verktyget Ordna sidor från den flytande åtgärdsknappen. Designen och färgtemat på kortet Hem har också uppdaterats för att ge det ett nytt och renare utseende.

 • Nu kan du ange egenskapen Senaste aktivitet i listorna Delade av dig vid tidpunkten för delningen, ändra mottagarlistan, lägga till kommentarer och ändra granskningsstatusen.
 • Tidsstämplar på menyvalet Delad av dig uppdateras och alternativet Ta bort tas nu bort för sammansatta molnfiler.

Du kan nu inte längre se uppmaningen att använda Liquid Mode när du öppnar en PDF.

Problemet med fel vid utloggning i Intune har nu åtgärdats. Dessutom har Intune SDK nu uppdaterats för att förhindra att Intune kraschar vid start.

Nya aviseringar kan nu meddelas. Problemen med VoiceOver på prenumerationsskärmen är åtgärdade.

Funktionen Begär signaturer är nu tillgänglig för företagsanvändare.

 • Uppdateringen innehåller stöd för SWIFT Package Manager. 
 • XCode 13.3-kompilatorfel är nu åtgärdade.
 • Uppdateringen innehåller prestanda- och stabilitetsförbättringar. Flera problem som gör att appen kraschade är nu åtgärdade.

Hämta den senaste Acrobat Reader till din iPhone och iPad.

Android

Acrobat-appen detekterar nu flera markeringar med begränsningsramen i visningsprogrammet, vilket förbättrar upplevelsen då flera stycken markeras.

Adobe Document Cloud har nu bytt namn till Adobe Cloud Storage.

Acrobat-appen öppnar nu PDF-filer automatiskt i Liquid Mode på Android-surfplattor.
 • Du kan nu sortera de filer du har delat med andra per Senaste aktivitet på de delade filerna.
 • Du kan nu byta namn på de lokala filerna och Document Cloud-filerna från listan Senaste och listan med Stjärnmärkta filer.

Du kan nu använda Acrobats nya verktyg Begär e-signaturer för att få dokument signerade av andra.

Nya användare har nu bättre tillgång till de prenumerationsrelaterade användarvillkoren och sekretesspolicyn. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom våra prenumerationsvillkor och -policyer innan du gör något köp. Läs mer om hur du prenumererar på tjänster.

Du kan nu enkelt byta namn på de delade, molnbaserade och lokala filerna i listan Senaste eller Stjärnmärkta filer med alternativet Byt namn. Se hur du Byter namn på filer.

 • Acrobat-appen respekterar Intunes policyer att blockera/tillåta tjänstbaserade åtgärder för hanterade icke-PDF-filer från fliken Stjärnmärkt och åtgärden Spara en kopia.
 • Versionen på C++-kompilatorn har uppgraderats till C++17 för appen. 
 • De viktigaste tillgänglighetsrelaterade buggarna och kritiska buggar relaterade till prestanda och testning över flera regioner har nu åtgärdats.
 • Förutom prestanda- och stabilitetsförbättringar innehåller den här versionen en uppgradering av molnlagringen: Document Cloud är nu Adobe Cloud Storage.

Hämta den senaste Acrobat Reader till din Android-enhet.

Acrobats onlinetjänster

Uppdateringar från mars 2022, april 2022 och maj 2022

Adobe introducerar en helt ny upplevelse för användare av Acrobat online. Den nya upplevelsen syftar till att erbjuda en intuitiv och sömlös upplevelse för att visa innehåll och utföra alla åtgärder på PDF-filen. Några av de viktigaste nya upplevelserna är:

 • Strömlinjeformad upplevelse för visning, redigering och samarbete i dokument.
 • Upptäck panelen för att hjälpa användare att hitta verktyg lättare.
 • Verktygsfältet Snabbåtgärder för enkel identifiering och snabb åtkomst till de mest använda funktionerna.
 • Nya fönster till vänster för redigering, konvertering och signering som omorganiserar verktyg i tre syftesdrivna kategorier.
Obs!

Den här funktionen distribueras som ett experiment och är kanske inte tillgänglig för alla användare.

Den här uppdateringen innehåller stöd för stora filer för Delad PDF-fil (upp till 1 GB per fil) och PDF till Word/PowerPoint-konvertering (upp till 200 MB per fil).

När du öppnar en PDF-fil detekterar Acrobat-appen om PDF-filen har ett osignerat fält och visar verktyget Begär signatur i banderollen Hem.

Du kan nu använda Googles inloggning med ett tryck (YOLO) för Merge PDF friktionsfritt verktyg.

Obs!

Den här funktionen distribueras som ett experiment för utvalda användare på engelska och kanske inte är tillgänglig för alla användare.

Logga in på Acrobat online via https://acrobat.adobe.com och upplev de nya funktionerna och förbättringarna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto

[Feedback V2 Badge]