Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Acrobat DC med Adobe Document Cloud är den fullständiga PDF-lösningen när du vill arbeta var som helst med viktiga dokument. I den senaste versionen har Acrobat DC försetts med en enkel och konsekvent användarupplevelse på både stationära datorer, webben och beröringsaktiverade enheter.


Globalt signeringsverktyg för snabbare åtkomst till signaturer med ett klick när du signerar dokument

Signeringsverktyget är nu alltid tillgängligt i verktygsfältet för enkel åtkomst. Det ger dig åtkomst med ett klick när du vill fylla i och signera dokument.

Globalt signeringsverktyg

Obs!

Om du har anpassat snabbverktygsfältet är det globala signeringsverktyget inte synligt. Högerklicka var som helst i verktygsfältet, välj Anpassa snabbverktyg > Fyll i, signera och spåra > Signera och klicka sedan på Spara om du vill lägga till verktyget.

Etiketter som skiljer filer åt i listan över senast använda filer

Filerna i listan över senast använda filer märks nu som delade, ej delade eller granskning beroende på åtgärden som vidtagits på filen. Du kan nu enkelt identifiera delade filer.

Etiketter som skiljer filer åt i listan över senast använda filer

En ny inställning som gör kryssrutan synlig för kommentarer

En ny inställning har lagts till som visar kryssrutor för kommentarer. Gör följande när du vill visa kryssrutor för kommentarer:

  1. Gå till Redigera > Inställningar (i Windows) eller Acrobat > Inställningar (i MacOS). Dialogrutan Inställningar visas.
  2. I kategorin Kommentarer väljer du Visa kryssruta under Göra kommentarer.
  3. Klicka på OK.
En ny inställning som visar kryssrutan för kommentarer

Obs!

Som standard är kryssrutan dold. Om du använder kryssrutor i flera dokument kommer du att uppmanas att aktivera kryssrutorna för alla dokument i Acrobat DC.

Dra och släpp filer i navigeringsrutan i en PDF-portfölj

Navigeringsrutan i PDF-portfölj har nu stöd för dra-och-släpp när du vill:

  • Ordna om filer i en mapp i PDF-portföljen.
  • Dra filer till mappar eller en mapp till en annan mapp, förutsatt att båda är på samma nivå eller i samma mapp.
Dra och släpp filer i navigeringsrutan i en PDF-portfölj
Dra och släpp filer till mappar eller en mapp till en annan mapp när du vill ändra om PDF-portföljen

Verktyg för att skapa, kombinera, exportera och jämföra verktyg för dokumentgranskning har aktiverats

Verktyg som Skapa PDF, Kombinera filer, Exportera PDF och Jämför filer är nu aktiverade i verktygscentrat och den högra rutan i dokument för granskning.

Verktyg för granskning av dokument

Initieraren eller avsändaren kan kopiera en delad länk eller granskningslänk

När du väljer filer som skickats för visning eller granskning i hemvyn kan du nu kopiera den delade länken eller granskningslänken i kontextrutan. Du kan också lägga till mottagare i en fil som redan delas med alternativet Lägg till mottagare i den högra rutan.

Kopiera delad länk
Kopiera delad länk
Kopiera granskningslänk
Kopiera granskningslänk

Dela ett granskningsdokument

Du kan dela ett granskningsdokumentet med ännu fler med knappen Dela. Om du initierar granskningen kan du lägga till fler granskare i ett granskningsdokument. Om du är mottagare eller granskare kan du kopiera granskningslänken och dela den med andra.

Lägg till fler granskare i ett granskningsdokument
Lägg till fler granskare i ett granskningsdokument
Kopiera granskningslänk när du vill dela ett granskningsdokument
Kopiera granskningslänk när du vill dela ett granskningsdokument

Öppna och slå samman senast använda filer via kontextrutan

När du väljer filer i hemvyn finns nu följande två nya funktioner i kontextrutan, i tillägg till alternativen Dela och Ta bort från senast använda:

  • Öppna: Använd det här alternativet när du vill öppna flera filer direkt från kontextrutan på en gång i stället för att öppna filerna individuellt.
  • Kombinera filer: Använd alternativet Kombinera filer i kontextrutan när du vill kombinera flera filer direkt i stället för att öppna verktyget och sedan markera filerna.
Kombinera filer från kontextrutan

Alternativ för att radera och hämta/spara en kopia av filer som slutat att delas i kontextrutan och den högra rutan

När du väljer en fil som slutat att delas i vyn över senast använda filer innehåller nu kontextrutan och den högra rutan samma alternativ som är tillgängliga för en delad fil – Ta bort delad fil och Hämta/Spara en kopia.

Alternativ för filer som slutat att delas i kontextrutan
Alternativ för filer som slutat att delas i kontextrutan
Alternativ för filer som slutat att delas i den högra rutan
Alternativ för filer som slutat att delas i den högra rutan

PDFMaker-stöd för AutoCAD 2018 och 2019

Acrobat DC har nu stöd för PDFMaker-arbetsflöden för AutoCAD 2018 och AutoCAD 2019.

Stöd för konvertering av SharePoint Word-filer till PDF på Mac

Du kan nu skapa PDF-filer av SharePoint online Word-filer med Acrobat DC. Funktionen använder Document Cloud för att skapa en PDF-tjänst som konverterar dokument till PDF.

Visa MIP-skyddade filer i Acrobat Reader DC och Acrobat DC

Nu kan du använda datorprogrammen Adobe Acrobat DC och Acrobat Reader DC när du vill öppna filer skyddade med MIP-lösningar (Microsoft Information Protection) inklusive Azure Information Protection (AIP) och informationsskydd i Office 365.

Acrobat Reader DC/Acrobat DC identifierar automatiskt en MIP-skyddad fil och uppmanar dig att ladda ned motsvarande plugin från hjälpsidan. Den skyddade filen öppnas precis som en vanlig PDF i Acrobat eller Reader när du hämtat och installerat plugin-programmet.

Ytterligare förbättringar

Beteende för vald anteckning

När du väljer en anteckning, ökar den valda anteckningen i storlek med en tjock blå kant som gör det lätt att skilja den från andra kommentarer.

Beteende hos föregående anteckningar
Före
Beteende hos nya anteckningar
Efter

Förbättrad @mention-funktion i granskningar

Användandet av @mention har nu förbättrats med automatisk ifyllnad av granskare. Du kan också använda @-symbolen i kommentarer.

Stöd för anteckningsarbetsflöden i Microsoft Office 2019

Arbetsflöden med anteckningar, till exempel export av kommentarer till MS Word och skicka e-post i Acrobat DC, stöds nu i MS Office 2019.

Förbättrad upplevelse för inloggning, utloggning och start av provperiod

Nya användare som loggar in eller ut från Acrobat kommer att se förändringen. Befintliga användare kan inte se någon ändring.

Dialogrutan Logga ut
Dialogrutan Logga ut
Dialogrutan Starta testversion
Dialogrutan Starta testversion
Dialogrutan Logga in
Dialogrutan Logga in

Sidindikatorer för att göra-kort

Att göra-korten på startsidan i Acrobat har nu en sidindikator som visar den aktuella sidan i förhållande till alla tillgängliga sidor.

Att göra-kort

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy