Funktioner utan stöd | HTML5-arbetsyta

Animate omvandlar innehållstyper som inte stöds till standarder som stöds (eller tar bort dem med varningar) när du flyttar innehåll till HTML5 Canvas. Följande tabell visar alla sådan funktioner och effekten av att flytta innehåll till HTML5-dokumenttyp.

Funktion Underfunktion HTML5-arbetsyta
Linjestil    
  Tunt streck Ändras till heldragen
  Streckad Ändras till heldragen
  Prickad Ändras till heldragen
  Fransig Ändras till heldragen
  Stöpplad Ändras till heldragen
  Streckskuggad Ändras till heldragen
Skalläge   Ändras till Normal
  Vågrätt Ändras till Normal
  Lodrätt Ändras till Normal
Text    
  Static  Konverterad till dynamisk text
  Invärde  Konverterad till dynamisk text
  FontEmbed  Är borttaget
  LetterSpacing Är borttaget och har angetts till 0
  Autokern Är borttaget
  Kantutjämning  Är borttaget
  Valbar  Är borttaget
  RenderAsHtml  Är borttaget
  Kant  Är borttaget
  Upphöjd  Är borttaget
  Nedsänkt Är borttaget
  Marginaler Är borttaget
  Marginaljustera Ändras till vänsterjusterad
  Linetype Flera stöds inte, ändras till Flera rader utan kapsling
  TextLinkage Är borttaget
Komponent    Är borttaget
CompiledClip   Är borttaget
Video   Är borttaget
3D   Är borttaget
  Rotation Är borttaget
  Översätt Är borttaget
  Övergång Är borttaget
Radiell övertoning    
BlendMode    
  Lager  Är borttaget
  Mörkare  Är borttaget
  Multiplicera  Är borttaget
  Ljusare  Är borttaget
  Raster  Är borttaget
  Övertäckning  Är borttaget
  Skarpt ljus Är borttaget
  Subtrahera  Är borttaget
  Differens  Är borttaget
  Invertera  Är borttaget
  Alfa  Är borttaget
  Sudda  Är borttaget
RenderMode (ExportAsBitmap)   Är borttaget
RenderMode (CacheAsBitmap)    
  Opaque Ändras till transparent
Filter    
  Avfasning  Är borttaget
  Glödande övertoningar Är borttaget
  Övertoning av avfasning Är borttaget
  Skugga
  • Kvalitet – hög och medium ändras till låg
  • KnockOut – är borttaget
  • InnerShadow – är borttaget
  Glow
  • Kvalitet – hög och medium ändras till låg
  • KnockOut – är borttaget
  • InnerGlow – är borttaget
Ljud    
  Format  Endast mp3 och WAV stöds
  Effekt  Är borttaget
  Synkronisering – start Är borttaget och ändras till Händelse
  Synkronisering – stopp Är borttaget och ändras till Händelse
  Ström Är borttaget och ändras till Händelse
ActionScript länkas på en symbol   AS-länk med namn bibehållas 
Skript    
  ActionScript Kommenteras i panelen Åtgärder
Lager    
  Maskeringslager
 
  Stödlinjelager  
Importerade SWF-filer    
Knappar    
9-segmentsskalförändring   Är borttaget
Animering av penseldragparametrar    
     

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online