Pluginprogrammet AMPHTML Ad (Beta)

Vad är pluginprogrammet AMPHTML Ad?

Pluginprogrammet AMPHTML Ad för Animate är ett initiativ från Google i samarbete med Adobe. Det här pluginprogrammet omdefinierar och förbättrar det sätt på vilket annonser distribueras på webben. 

Med AMPHTML kan du skapa intressant och iögonfallande marknadsinnehåll som är kompatibelt med AMP4Ad-standarden. Dessa annonser är lättare, snabbare och säkrare.

Pluginprogrammet AMPHTML har skapats med hjälp av Adobe Animates anpassade plattforms-SDK-stöd. Det här plugin-programmet består av två huvudsakliga komponenter:

 • Dokumenttyp som ser till att byggprocessen uppfyller kraven för AMPHTML Ads prestanda.
 • Publiceringstyp som översätter ett Animate-dokument till ett fullständigt standardkompatibelt AMPHTML-dokument färdigt att använda.

De främsta fördelarna med AMPHTML-innehåll för annonser är:

● optimerat innehåll, speciellt för mobila användare

● förbättrade sidinläsningar och ökat engagemang

● sänker batterianvändningen på alla enheter

● förhindrar otrevliga upplevelser och är mer användarvänligt.

Pluginprogrammet AMPHTML Ad

Så här hämtar och installerar du pluginprogrammet AMPHTML Ad

Hämta och installera pluginprogrammet AMPHTML Ad genom att utföra följande steg:

 1. Installera pluginprogrammet AMPHTML Ad från Adobe Exchange.

 2. När installationen är klar får du ett meddelande från Creative Cloud-programmet som säger att AMPHTML Ad har installerats. Processen kan ta flera minuter.

 3. Stäng alla öppna dokument och starta om Adobe Animate när du tagit emot meddelandet.

 4. AMPHTML Ad har installerats, och du kan börja använda pluginprogrammet AMPHTML för att skapa snygga annonser.

Använda AMPHTML Ad

Du kommer igång med AMPHTML Ad genom att utföra följande steg:

 1. När installationen är klar  hittar du dokumenttypen AMPHTML Ad underCUSTOM PLATFORMS (EGNA PLATTFORMAR)  på fliken Advanced (Avancerat) antingen på startskärmen eller i dialogrutan New Document (Nytt dokument).

  AMPHTML Ad
  AMPHTML Ad

 2. Ange publiceringsinställningar med hjälp av dialogrutan  Publish Settings (Publiceringsinställningar)  för det här dokumentet.

  AMPHTML-publiceringsinställningar
  AMPHTML-publiceringsinställningar

 3. Förhandsvisa innehållet med hjälp av AMPHTML Ad Preview. Förhandsvisningspanelen finns i Windows > Tillägg > AMPHTML Ad Preview. Klicka på knappen Uppdatera i förhandsvisningspanelen om du vill öppna förhandsvisningsramen för AMPHTML Ad och läsa in innehållet.

  AMPHTML Ad Preview

 4. Spara filen innan du publicerar eller testar dokumentet för att få bättre resultat.

   Klicka här om du vill visa dokumentation om Adobe Animate-export av Google AMPHTML Ads.

  Klicka här om du vill hämta pluginprogrammet för Google AMPHTML Ad och exempelfilerna.

  • Välj AMPHTML Ads på fliken Nedladdningar
  • Välj SDK-version 2019
  • Välj Flera plattformar och 
  • Välj att ladda ned alternativ 1.0.36 (senaste).

   

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto