God praxis – beteendekonventioner

Om beteendekonventioner

Beteenden är färdig ActionScript 2.0-kod som du kan lägga till i delar av en FLA-fil. Många utvecklare skriver ActionScript-kod i en eller flera bildrutor på huvudtidslinjen eller i externa ActionScript-filer. När du använder beteenden placeras ibland kod direkt på symbolinstanser (till exempel knappar, filmklipp eller komponenter) i stället för på tidslinjen.

Beteenden stöds inte av ActionScript 3.0.

Jämföra tidslinjekod med objektkod

Undvik problem med utspridd ActionScript 2.0-kod genom att planera dokument med beteenden noggrant. Många utvecklare placerar inte ActionScript-kod på symbolinstanser utan i stället på tidslinjen (tidslinjekod) eller i klasser. Eftersom beteenden lägger till kod på många ställen i en FLA-fil blir inte ActionScript-koden samlad och kan vara svår att hitta. När koden är utspridd är det svårt att förstå hur kodstyckena interagerar och det är omöjligt att skriva elegant kod. Utspridd kod kan leda till problem med felsökning och redigering.

Om du använder beteenden kan du underlätta arbetet med följande funktioner för beteenden och utspridd ActionScript:

Skriptnavigeraren

gör det lätt att hitta och redigera tidslinjekod eller kod i enskilda objekt på åtgärdspanelen.

Sök och ersätt

gör att du kan söka efter och ersätta strängar i en FLA-fil.

Fäst skript

använder du för att fästa flera skript från olika objekt och arbeta med dem samtidigt på åtgärdspanelen. Metoden fungerar bäst med skriptnavigeraren.

Filmutforskaren

gör att du kan visa och organisera innehållet i en FLA-fil och välja element (inklusive skript) att ändra ytterligare.

När beteenden ska användas

Den viktigaste skillnaden mellan en FLA-fil med beteenden och en FLA-fil utan beteenden är den arbetsgång du måste använda när du redigerar projektet. Om du använder beteenden måste du markera varje instans på scenen eller markera scenen och öppna åtgärdspanelen eller beteendepanelen och göra ändringarna. Om du skriver egen ActionScript-kod och lägger all kod på huvudtidslinjen måste du bara göra ändringarna på tidslinjen.

Om du har en FLA-fil med symboler kan du markera en av instanserna på scenen och använda menyn Lägg till på beteendepanelen för att lägga till beteende i den instansen. Beteendet du väljer lägger automatiskt till kod som bifogas i instansen med objektkod som on()-hanteraren Du kan även välja en bildruta på en tidslinje och lägga till olika beteenden i en bildruta på beteendepanelen.

Bestäm hur FLA-filen ska struktureras. Ta reda på var och hur beteenden och ActionScript ska användas i FLA-filen. Tänk på följande frågor:

  • Vilken kod finns i beteendena?

  • Kommer du att behöva ändra beteendekoden? I så fall hur mycket? Om du vill ändra beteendekoden i någon utsträckning ska du inte använda beteenden. Det går oftast inte att ändra beteenden på beteendepanelen om du gör ändringar i ActionScript-koden. Om du vill göra större ändringar i beteenden på åtgärdspanelen är det oftast lättare att skriva all ActionScript-kod själv på en central plats.

  • Vilken annan ActionScript-kod behöver du, och behöver annan ActionScript-kod kunna interagera med beteendekoden? Felsökning och ändring är lättare att göra på en central plats. Om koden på tidslinjen till exempel interagerar med beteenden som placerats i objekt, ska du undvika beteenden.

  • Hur många beteenden behöver du använda och var i FLA-filen planerar du att placera dem? Om alla dina beteenden placeras på en tidslinje kanske de fungerar bra i dokumentet. Arbetsgången kanske heller inte påverkas om du bara använder ett fåtal beteenden. Om du använder många beteenden i många objektinstanser kanske det däremot är effektivare att skriva egen kod på tidslinjen eller i externa ActionScript-filer.

Kom ihåg att beteenden inte stöds i ActionScript 3.0.

Använda beteenden konsekvent

Använd beteenden på ett konsekvent sätt i hela dokumentet om de är den huvudsakliga eller enda källan till ActionScript. Du bör endast använda beteenden om du har lite eller ingen annan kod i FLA-filen, eller har ett konsekvent system för hantering av de beteenden som används.

Om du lägger till ActionScript i en FLA-fil ska koden vara på samma platser som beteendena. Dokumentera hur och var du lägger till kod.

Om du till exempel placerar kod i instanser på scenen (objektkod), på huvudtidslinjen (bildruteskript) och dessutom i externa ActionScript-filer, bör du undersöka filstrukturen. Projektet kommer att bli svårhanterat om du har kod på alla dessa ställen. Om du använder beteenden logiskt och strukturerar koden så att den fungerar på ett visst sätt runt beteendena (placera allt i objektinstanser) är åtminstone arbetsgången konsekvent. Dokumentet blir då lättare att ändra senare.

Dela filer med beteenden

Om du planerar att dela FLA-filen med andra användare och du använder ActionScript som finns på eller i objekt (till exempel filmklipp) kan det vara svårt för dem att hitta koden även om de söker i dokumentet med Filmutforskaren.

Dokumentera hur beteenden används om du arbetar med ett komplicerat dokument. Beroende på programmets storlek kan du skapa ett flödesdiagram eller skriva dokumentationskommentarer på en central plats på huvudtidslinjen.

Om du skapar en FLA-fil med kod på många platser i dokumentet och planerar att dela filen skriver du en kommentar i bildruta 1 på huvudtidslinjen så att andra användare vet var koden finns och hur filen är strukturerad. I följande exempel visas en kommentar (i bildruta 1) som informerar användarna om var ActionScript-koden finns:

/* 
    ActionScript placeras på komponentinstanser och i filmklipp med hjälp av beteenden.    Använd filmutforskaren för att hitta ActionScript 
*/

 Den här tekniken är inte nödvändig om koden är lätt att hitta, dokumentet inte ska delas eller om all kod finns i bildrutor på huvudtidslinjen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?