Scalable Vector Graphics (SVG) är ett XML-baserat vektorbildformat för tvådimensionella bilder med stöd för interaktivitet och animering.Du kan nu importera SVG-filer till Animate. Vissa av importalternativen fungerar på samma sätt som importalternativen för Adobe Illustrator-filer.

Du kan använda ett av följande alternativ för att importera SVG-filer till Animate:

  • Använda alternativet Filimport: Klicka på Arkiv > Importera > Importera till scenen eller Importera till biblioteket och markera SVG-filen.
  • Dra och släpp en SVG-fil direkt till scenen.
  • Med SVG-material som lagras i CC Library: Dra och släpp materialet från CC Library direkt till scenen eller dokumentbiblioteket.
  • Använda JSFL API:n för filimport: document.importFile()

Du kan välja att konvertera lagren i dina SVG-filer på följande sätt:

  • Importera alla banor till samma lager och bildruta: Välj det här alternativet om du vill importera alla lager i SVG-filen till ett enda Flash-lager.
  • Importera varje bana till ett annat lager: Välj det här alternativet om du vill importera varje lager i SVG-filen till ett separat Flash-lager.
  • Importera varje bana till en särskild nyckelbildruta: När SVG-lager konverteras till nyckelbildrutor importeras SVG-filen som ett filmklipp. När SVG-lagren konverteras till Flash-lager, eller ett enda Flash-lager, importeras SVG-filen som en grafisk symbol. Filmklippet eller den grafiska symbolen innehåller allt innehåll i SVG-filen som har importerats till tidslinjen, som om innehållet importerades till scenen.
  • Ändra scenstorlek efter bilden: Välj det här alternativet om du vill öka eller minska scenstorleken efter storleken på grafiken i SVG-filen som du importerar.
Importalternativ för SVG-filer