Lagerdjup och z-djup för kamera

Skapa enkelt en parallaxeffekt med kameran i dina animeringar genom att använda lagerdjupsfunktionen.

I den här versionen kan du skapa animeringar som inbegriper flera objekt på olika djup. Lägg till en parallaxeffekt i animeringarna med kameraverktyget. Tidigare måste animatörer uppskatta storleken på föremål som befann sig långt bort från eller nära kameraverktyget för att skapa en parallaxeffekt. 

I juniversionen 2017 blev den här funktionen tillgänglig för ActionScript 3.0- och WebGL-plattformarna i Animate CC. 

Lagerdjup

En Animate-designer kan placera lager på olika nivåer för att skapa en illusion av djup. Tidigare fanns lagren i en Animate-komposition på samma plan. 

Du kan ändra djupet på lagren dynamiskt med panelen Lagerdjup. Klicka på Fönster > Lagerdjup när du vill använda lagerdjup.

Öppna lagerdjupspanelen
Öppna lagerdjupspanelen

Värdena för lagerdjup står bredvid varje lagernamn för respektive bildruta så som bilden ovan visar.

 • Håll musen över ett värde, klicka och dra skjutreglaget åt höger eller vänster.
 • Om du vill öka djupet drar du åt vänster och när du vill minska djupet drar du åt höger. 
 • Du kan använda negativa värden för objekt som är närmare och positiva värden för objekt som är längre bort.

Varje lager representeras med unika färgade linjer i dialogrutan för lagerdjup. Du kan se färgerna som representerar de olika lagren i fönstret för tidslinjen.

Du kan också öka eller minska djupet på objekten i varje lager genom att flytta de flerfärgade linjerna uppåt eller nedåt.

 • Flytta linjen uppåt om du vill öka djupet för objekten i ett lager.
 • Flytta linjen nedåt om du vill minska djupet för objekten i ett lager.

Du kan se effekten av lagerdjupsfunktionen i följande bild: 

Innehåll utan lagerdjup

Innehåll med lagerdjup

Bevara lagerdjupets storlek

Du kan ändra lagerdjupet för objekt utan att det påverkar storleken på objekt på scenen. Klicka på Bevara storlek i det övre högra hörnet på panelen Lagerdjup när du vill aktivera funktionen.

Du kan använda alternativet för att bevara storleken på två sätt:

 • Klicka på Bevara storlek och ändra lagerdjupet på det önskade lagret. Knappen Bevara storlek ändras automatiskt.
 • Håll alt-tangenten intryckt när du tillfälligt vill aktivera Bevara storlek samtidigt som du drar i värdena för lagerdjup.
Bevara lagerdjupets storlek
Bevara lagerdjupets storlek

Du kan ställa in minimi- och maximivärdena för lagerdjup inom intervallet –-5  000 till 10  000. 

Parallaxeffekt med z-djup för kameran

Du kan skapa en parallaxeffekt för objekt med hjälp av kameran och funktionen för lagerdjup.

 1. Skapa flera objekt på olika lager i Animate. 

 2. Lägg till olika lagerdjup på varje objekt.

 3. Klicka på kameraverktyget och panorera kameran på objekten.

Objekt nära kameran och objekt långt bakom den rör sig med olika hastighet, vilket skapar en parallaxeffekt.

Du kan se objektens djup och perspektiv med den här effekten.

 • Objekt närmare kameran rör sig snabbare än objekt långt ifrån kameran.
 • Objekt närmare kameran har höga negativa lagerdjupsvärden och objekt längre bort från kameran har höga positiva lagerdjupsvärden.
Obs!

Storleken på objektet ändras inte när djupet ändras. Med den här funktionen kan du placera objekten i rätt ordning och sedan panorera med kameran för att simulera en parallaxeffekt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto