Dela biblioteksobjekt mellan filer

Dela biblioteksobjekt under körning

Om delade biblioteksobjekt vid körning

Med delade biblioteksobjekt kan du använda objekt från en FLA-fil i en annan FLA-fil. Det kan vara praktiskt i följande situationer:

 • När samma grafik eller andra objekt måste användas i fler än en FLA-fil.

 • När en designer och en utvecklare vill kunna redigera grafik och ActionScript-kod i separata FLA-filer för ett gemensamt projekt.

Det fungerar så här att dela biblioteksobjekt:

 • För objekt som delas vid körning är objekt från ett källdokument länkade som externa filer i ett måldokument. Objekt vid körning läses in i måldokumentet när dokumentet spelas upp, dvs. vid körning. Källdokumentet som innehåller det delade objektet behöver inte vara tillgängligt på ditt lokala nätverk när du redigerar måldokumentet. Källdokumentet måste vara registrerat på en URL-adress för att det delade objektet ska vara tillgängligt för måldokumentet vid körning.

Arbeta med objekt som delas vid körning

Två procedurer krävs vid körning av delade biblioteksobjekt: först måste den som redigerar källdokumentet definiera ett delat objekt i källdokumentet och ange en identifieringssträng för objektet samt en URL (endast HTTP eller HTTPS) som källdokumentet registreras på.

Därefter måste den som redigerar måldokumentet definiera ett delat objekt i måldokumentet och ange identifieringssträng samt URL som är identiska med de som används för det delade objektet i källdokumentet. Redigeraren av måldokumentet kan också dra de delade objekten från det registrerade källdokumentet till måldokumentbiblioteket. ActionScript-versionen i Publiceringsinställningar måste matcha källdokumentets version.

I båda fallen måste källdokumentet vara registrerat på en angiven URL om det delade objektet ska vara tillgängligt för måldokumentet.

Definiera objekt som delas vid körning i ett källdokument

Använd dialogrutan Egenskaper för teckensnittssymbol eller dialogrutan Länkningsegenskaper om du vill definiera delningsegenskaper för ett objekt i ett källdokument och göra objektet åtkomligt för länkning till måldokument.

 1. Välj Fönster > Bibliotek med källdokumentet öppet:
 2. Gör något av följande:
  • Markera symbolen för filmklipp, knapp eller grafik i panelen Bibliotek och välj egenskaper från bibliotekspanelmenyn. Klicka på Avancerat.

  • Markera en teckensnittssymbol, ljud eller bitmapp och välj Länkning från bibliotekspanelmenyn.

 3. På Länkning väljer du Exportera för körtidsdelning om du vill göra objektet tillgängligt för länkning till måldokumentet.
 4. Ange en identifierare för symbolen. Utan mellanslag. Det här namnet använder Animate för att identifiera objektet när det länkar till måldokumentet.

  Obs!

  Animate använder också länkningsidentifieraren för att identifiera ett filmklipp eller en knapp som används som objekt i ActionScript. 

 5. Ange den URL-adress som SWF-filen med det delade objektet kommer att postas på och klicka på OK.

  När du publicerar SWF-filen måste du posta SWF-filen på den URL-adress du angav, så att de delade objekten är tillgängliga för måldokumenten.

Du kan länka till ett delat objekt genom att ange objektets URL eller dra objektet till måldokumentet.

 1. Välj Fönster > Bibliotek i källdokumentet.
 2. Gör något av följande:
  • Markera symbolen för filmklipp, knapp eller grafik, bitmapp eller ljud i panelen Bibliotek och välj egenskaper på bibliotekspanelmenyn. Klicka på Avancerat.

  • Markera en teckensnittssymbol och välj Länkning på bibliotekspanelmenyn.

 3. På Länkning väljer du Importera för körtidsdelning om du vill länka till objektet i källdokumentet.
 4. Ange en identifierare för symbolen, bitmappen eller ljudet som är identisk med den identifierare som används för symbolen i källdokumentet. Utan mellanslag.
 5. Ange den URL-adress som SWF-källfilen med det delade objektet är registrerad på och klicka på OK.
 1. Gör något av följande i måldokumentet:
  • Välj Arkiv > Öppna.

  • Välj Arkiv > Importera > Öppna externt bibliotek.

 2. Markera källdokumentet och klicka på Öppna.
 3. Dra det delade objektet från källdokumentets bibliotekspanel till bibliotekspanelen eller scenen i måldokumentet.

Stänga av delning för en symbol i ett måldokument

 1. Markera den länkade symbolen i bibliotekspanelen i måldokumentet och gör något av följande:
  • Välj egenskaper från bibliotekspanelmenyn om objektet är en symbol för filmklipp, knapp eller grafik.

  • Välj Länkning från bibliotekspanelmenyn om objektet är en teckensnittssymbol.

 2. Avmarkera Importera för körtidsdelning och klicka på OK.

Dela biblioteksobjekt vid utveckling

Att dela resurser under utvecklingen har sina fördelar:

 • Du undviker behovet av onödiga resurskopior som används i flera FLA-filer. Om du till exempel distribuerar en FLA-fil för webbläsare, en annan för iOS och en tredje för Android, kan du dela resurserna mellan de tre filerna.

 • När du redigerar en delad resurs i en FLA-fil, kommer ändringarna att återspeglas i andra FLA-filer som använder resursen när de öppnas eller fokuseras.

Det finns två sätt att dela biblioteksresurser under utveckling:

 • Använda symboler från externa FLA-filer genom att länka dem från symboler i en annan FLA-fil.

 • Dela symboler mellan FLA-filer som ingår i samma Animate-projekt på panelen Projekt. Mer information om hur du använder panelen Projekt finns i Arbeta med Animate-projekt.

Så här fungerar delning genom att länka till symboler i olika FLA-filer:

 • För resurser som delas under utveckling kan du uppdatera eller ersätta en symbol i en FLA-fil som du skapar med alla symboler som finns tillgängliga i en annan FLA-fil i det lokala nätverket.

 • Uppdatera symbolen i måldokumentet samtidigt som du redigerar dokumentet.

 • Symbolen i måldokumentet behåller sitt urprungliga namn och urprungliga egenskaper, men dess innehåll uppdateras eller ersätts med det som tillhör symbolen du väljer.

Så här fungerar symboldelning på panelen Projekt:

 • Du skapar ett projekt på panelen Projekt och en FLA-fil i projektet.

 • I FLA-filen anger du vilka symboler som du vill dela genom att på panelen Bibliotek markera delningskryssrutan för respektive objekt.

 • Skapa ytterligare en FLA-fil i projektet.

 • Kopiera och klistra in lager, bildrutor eller objekt från den första FLA-filen till nästa.

 • I Animate flyttas de delade biblioteksobjekten i de inklistrade elementen till en separat fil, AuthortimeSharedAssets.FLA, i projektmappen.

Följande resurstyper är delbara i objekt:

Resurstyp

Är den delbar på egen hand?

Är den delbar om den finns i ett filmklipp?

Filmklippssymbol

Ja

Ja

Grafisk symbol

Ja

Ja

Knappsymbol

Ja

Ja

Teckensnittsymbol

Nej

Ja

FLV-video

Nej

Ja

Inbäddad video

Nej

Ja

Ljud (alla format)

Nej

Ja

Bitmapp (alla format)

Nej

Ja

Kompilerat klipp (SWC)

Nej

Ja

Komponent (symbolbaserad)

Ja

Ja

Uppdatera eller ersätta delade symboler

Det går att uppdatera eller ersätta en symbol för filmklipp, knapp eller grafik i ett dokument med en annan symbol i en FLA-fil som är tillgänglig på ditt lokala nätverk. Symbolens ursprungliga namn och egenskaper i måldokumentet bevaras men symbolens innehåll ersätts med innehållet för den symbol som du väljer. Alla objekt som den valda symbolen använder kopieras också in i måldokumentet.

 1. Medan dokumentet är öppet markerar du en filmklipps-, knapp- eller grafiksymbol och väljer sedan Egenskaper på menyn Alternativ.
 2. Klicka på Avancerat om områdena Länkning och Källa i dialogrutan för symbolegenskaper inte visas.
 3. Klicka på Bläddra om du vill välja en ny FLA-fil.
 4. Navigera till en FLA-fil som innehåller den symbol du vill använda för att uppdatera eller ersättare den markerade symbolen på bibliotekspanelen med, och klicka på Öppna.
 5. Navigera till en symbol och klicka på OK.
 6. Gör något av följande:
  • I dialogrutan Symbolegenskaper, under Källa väljer du Uppdatera alltid före publicering och klickar på OK.

  • : I dialogrutan Symbolegenskaper, under Redigeringsdelning väljer du Uppdatera automatiskt och klickar därefter på OK.

Definiera objekt för delning i ett projekt

Genom att dela resurser mellan FLA-filer i ett projekt kan du redigera resursen i en fil och se hur ändringarna återspeglas i de andra FLA-filerna som använder resursen.

 1. Skapa ett Animate-projekt. 

 2. Gör något av följande i en FLA-fil i projektet, för varje biblioteksresurs som du vill dela med andra FLA-filer i projektet:

  • Öppna panelen Bibliotek och markera kryssrutan Länk intill resursnamnet.

  • När resursen är markerad på panelen Bibliotek väljer du Egenskaper på alternativpanelens meny och klickar därefter på knappen Dela i projekt.

 3. Kopiera på tidslinjen eller på scenen lager, bildrutor eller scenobjekt som innehåller delade resurser.

 4. Klistra in i en separat FLA-fil i samma projekt lagren, bildrutorna eller scenobjekten i en separat FLA-behållare i samma projekt.

Videofilmer och självstudiekurser

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto