Använd Mixamo för att överföra och rigga 3D-karaktärer från Adobe Fuse CC, anpassade 3D-karaktärer eller en karaktär från Mixamo-biblioteket.

Överför och rigga en Fuse CC-karaktär

Överför en Fuse CC-karaktär

 1. I Adobe Fuse CC klickar du på knappen Send to Mixamo (Skicka till Mixamo) i det övre högra hörnet av
  gränssnittet.

  Överför en Adobe Fuse CC-karaktär till Mixamo
 2. Ge karaktären ett namn.

 3. Välj knappen Save (Spara).

 4. En förloppsindikator visas när din fil förbereds för överföringen. Ett nytt webbläsarfönster öppnas när överföringen är klar.

Rigga en Fuse CC-karaktär

 1. Fuse CC-karaktärer riggas helt automatiskt när överföringen av en karaktär är slutförd.

  Karaktärer använder ett standardskelett och har blendshapes aktiverade så att ansiktsanimering kan göras i andra program.

  Bekräfta Mixamo-inställningar för riggning på en överförd Fuse CC-karaktär
 2. När den automatiska riggningen är slutförd kan du välja att ändra standardinställningarna och rigga om med de nya inställningarna om du vill.

  Annars kan du bekräfta inställningarna för automatisk riggning och fortsätta.

 3. Du dirigeras tillbaka till Mixamo-gränssnittet när riggningsprocessen är slutförd.

  Du kan ladda ned din riggade karaktär genom att välja knappen Download (Ladda ned) på kontrollpanelen eller tillämpa animeringar genom att välja knappen Find Animations (Hitta animeringar). 

Överför och rigga en anpassad karaktär

Överför en anpassad karaktär

Om du har en egen 3D-karaktär kan du överföra den för automatisk riggning. 

 1. Gå till Mixamo.com och logga in med ditt Adobe ID (vanligtvis din e-postadress) och ditt lösenord.

 2. På kontrollpanelen klickar du på knappen Upload Character (Överför karaktär) för att leta fram, välja och överföra en karaktär. 

  Obs!

  Mixamo stöder tre filformat för överföring: FBX, OBJ, ZIP. 

  • Kontrollera att ”embed media” (bädda in media) är aktiverat för FBX-filer så att dina texturer överförs.
  • OBJ-filer innehåller inte texturer, vilket gör att karaktärer visas som grå. Om du vill visa texturer för en OBJ-fil placerar du OBJ-, MTL- och texturer i en ZIP-fil och överför sedan hela ZIP-filen.

Rigga en anpassad karaktär

Din karaktär visas med markörer när överföringen är slutförd. 

 1. Placera markörerna på nyckelpunkter (handleder, armbågar, knän och ljumske) genom att följa instruktionerna på skärmen.

  Placera ut markörer på din karaktär
 2. Bekräfta placeringen av markörerna för att fortsätta. 

  Riggningsprocessen börjar när du har bekräftat. Den tar några minuter att slutföra.

 3. Du dirigeras tillbaka till Mixamo-gränssnittet när riggningsprocessen är slutförd.

  Du kan ladda ned din riggade karaktär genom att välja knappen Download (Ladda ned) på kontrollpanelen eller tillämpa animeringar genom att välja knappen Find Animations (Hitta animeringar). 

Överför och mappa en riggad karaktär

Överför en riggad karaktär

 1. Gå till Mixamo.com och logga in med ditt Adobe ID (vanligtvis din e-postadress) och ditt lösenord.

 2. På kontrollpanelen klickar du på knappen Upload Character (Överför karaktär) för att leta fram, välja och överföra en karaktär.

  Obs!

  Filen måste ha FBX-format. Se till att alternativet Embed media (Bädda in media) är aktiverat när FBX-filen skapas så att texturer bäddas in.

Mappa en riggad karaktär

Skeletten hos riggade karaktärer mappas automatiskt till Mixamo-systemet, så att animeringar kan tillämpas på ditt anpassade skelett.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy