Få svar på vanliga frågor och problem med funktionen för automatisk uppdatering.

Automatisk uppdatering är inaktiverad i inställningarna

Inställningen för att aktivera automatisk uppdatering är inaktiverad i följande scenarier:

  • När det inte finns något program på datorn som stöder automatisk uppdatering.
  • När du har avinstallerat alla program på din dator som stöder automatisk uppdatering.

När du installerar ett program som stöder automatisk uppdatering är inställningen att automatiskt uppdatera aktiverad.

Automatisk uppdatering är inte tillgänglig för ett program

Alternativet att automatiskt uppdatera ett enskilt program är inte tillgängligt såvida du inte väljer Automatisk uppdatering eller  Aktivera automatisk uppdatering från Inställningar. När du har valt alternativet att aktivera automatisk uppdatering i inställningar blir alternativet att hantera detta för enskilda program tillgängligt.

Automatisk uppdatering stängs av när ett program installeras eller avinstalleras

Automatisk uppdatering förblir avstängd i följande scenarier för att förhindra att äldre versioner av dina program tas bort.

  • När du har två versioner av ett program installerade på din dator och du avinstallerar den nyare versionen

  • När du installerar en uppdatering för en äldre version av ett program

  • När du installerar den äldre versionen av ett program