Hämtningsfel 403 vid start av Creative Cloud-datorprogram

Lär dig vad du ska göra när du stöter på fel 403 när du startar Creative Cloud-datorprogram.

Åtgärda fel 403 i Creative Cloud-datorprogram

När du startar Creative Cloud-datorprogram kanske du får följande felmeddelande:

”Hämtningsfel. Tryck på Försök igen för att prova på nytt eller kontakta kundsupport. (403)”

Hämta den senaste versionen av Creative Cloud-datorprogram för att åtgärda felet.

  1. Hämta Creative Cloud-datorprogram.

  2. Kör den hämtade filen och följ anvisningarna på skärmen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?