Varning när du klickar på Hämta eller Testa länkar | Creative Clouds webbplats

Problem

När du klickar på Hämta eller Testa ett datorprogram på Creative Clouds webbplats ser du en varning gällande Adobe Creative Cloud Client.

I Mozilla Firefox ser du en dialogruta som heter Starta program. I meddelandet anges att länken måste öppnas med ett program.

I Google Chrome ser du en dialogruta med namnet Extern protokollförfrågan. Meddelandet anger att Google Chrome måste starta ett externt program.

I Internet Explorer ser du en eller två dialogrutor som frågar om du vill tillåta webbplatsen att öppna ett program.

Lösning

Detta beteende är väntat. Det är en säkerhetsvarning från webbläsaren.

Gör något av följande:

Mozilla Firefox – Välj Kom ihåg min val för AAM-länkar. Klicka på OK.

Google Chrome – Välj Kom ihåg mitt val för alla länkar av denna typ. Klicka på Starta program.

Internet Explorer – Avmarkera Fråga alltid innan du öppnar denna adresstyp och klicka på Tillåt. Om du har aktiverat Skyddat läge ser du en andra dialogruta. Den kan visas före eller efter den andra. I dialogrutan från Skyddat läge med en gul banderoll väljer du Visa mig inte varningen för detta program igen. Klicka på Tillåt.

När du har slutfört dessa steg öppnas Creative Cloud-datorprogram direkt.

Ytterligare information

Creative Cloud-webbplatsen använder ett anpassat protokoll, aam://, för att öppna Creative Cloud-datorprogram på datorn. Att tillåta en webbplats att öppna ett program på datorn kan vara skadligt. Därför ber webbläsaren dig att bekräfta att du vill göra det.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto