Testa lösningarna på den här sidan om du får följande fel när du försöker installera ett program från Creative Cloud-datorprogrammet:

"Det gick inte att installera <produktnamn>."

Hitta din felkod

Hitta din felkod i felmeddelandet eller i installationsprogramloggarna.

Länken Mer information finns i felmeddelandet

När du klickar på länken Mer information i felmeddelandet får du felkoden som Creative Clouds datorprogram använder för att identifiera problemet. Du kan också se annan viktig information som t.ex. sökvägen för det berörda filnamnet eller registervärdet.

Mer felinformation
Ett exempel på information som länken Mer information ger.

Installationsloggar

Du kan också söka efter felkod i loggfilen som skapas av installationsprogrammet. Loggfilen innehåller också annan information som kan hjälpa dig i felsökningen. Sök efter Install.log-filen på följande plats:

  • Windows 7, 8, och 10 (64-bitars): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8, och 10 (32-bitars): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Obs!

Ser du inte någon install.log-fil?Produkten kan skapa en fil som heter log.gz istället. Mer information finns i Analysera den huvudsakliga installationsloggen för Creative Cloud-produkten.

Hitta lösningen för din felkod

Felkod Beskrivning
Lösning
101 Det går inte att installera produkten
Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
102 Det går inte att installera produkten
Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
107 Hämtningen är skadad
Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
108 En annan installationsprograminstans körs Vänta tills installationsprograminstansen har avslutats och försök igen.
113
Det går inte att nå Adobes servrar
Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. Mer information finns i Avancerad felsökning av anslutning.
116 Fel vid bearbetning av filen i filsystemet Starta om systemet och försök installera igen.
117 Nätverksanslutnings- eller stabilitetsproblem För mer information, se Felsökning av fel 117 medan du hämtar Creative Cloud-program.
119 Servern svarar inte Kontrollera Internetanslutningen och brandväggsinställningarna och försök sedan igen. Mer information finns i Avancerad felsökning av anslutning.
120 Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme Frigör något utrymme och klicka på Försök igen.
121 Det gick inte att skriva till den tillfälliga filplatsen Korrigera behörigheter för den tillfälliga platsen.
123 Felaktig behörighet på /tmp mapp Mer information finns i Installationen misslyckades | Avslutningskod 123.
126 Hämtningen är skadad Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
130
Det går inte att installera produkten Avinstallera den produkt som du försöker installera, genom att använda verktyget Creative Cloud Cleaner och försök sedan installera produkten igen.  
132
Det går inte att installera produkten i rotkatalogen Välj en annan plats för installation i inställningar och prova på nytt.
133 Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme Frigör utrymme och försök igen.
144 Hämtningen är skadad
Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
145 Filen finns vid installationens sökväg Byt namn på/radera filen och försök sedan igen. Ytterligare information om filen finns i Mer information.
146 Det gick inte att ta bort filen Mer information finns i Felkod 146 under installation av Creative Cloud-program.
160 Det gick inte att skapa registernyckel Kontrollera behörigheterna och försök igen. Mer information om registret finns i Mer information.
183 Det går inte att installera produkten Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
184 Filen är låst av en annan process Starta om systemet och försök installera igen.
189 Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme Frigör utrymme och försök igen.
190 Systemkraven uppfylls inte Se de lägsta systemkraven för mer information.
191 Det går inte att installera produkten Klicka på försök igen för att hämta och installera på nytt.
192 En nyare version av programmet har redan installerats Avinstallera versionen som är installerad på systemet och försök igen.
193 Installationen kan inte fortsätta Det går inte att installera en 64-bitarsversion av programmet på en 32-bitarsdator.
195 Systemkraven är inte uppfyllda
Uppgradera ditt system i enlighet med de minimikrav som krävs för att installera programmet. Mer information finns i Systemkrav | Creative Cloud.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy