Lös problem som uppstår när du hämtar, installerar, uppdaterar eller startar Creative Cloud-appar.

Problem med Creative Clouds skrivbordsprogram

Adobe Creative Cloud-skrivbordsprogrammet tillåter dig hämta och installera Creative Cloud-produkter. Nedan följer lösningar på problem med Creative Clouds skrivbordsprogram. 

Obs!

Här finns användbara länkar nederst på den här sidan, inklusive allmän information om hur man använder Creative Cloud-skrivbordsprogrammet, information om specifika felkoder och hjälp med Creative Suite and andra program som inte är Creative Cloud-program.

Fel Lösning
Fel 201 Uppstår när hämtningen stoppas och när uppkopplingen till serven är dålig. Se Felsökning av Nätverk och anslutning nedan.
Fel 204 Inträffar när åtkomst till en kritisk fil/katalog misslyckas under nedladdning.
Fel 205 Om segmentvalideringen misslyckas gång på gång är filen troligtvis ogiltig. Se Felsökning av Nätverk och anslutning nedan.
Fel 206 Inträffar när nätverksanslutningen inte är tillgänglig eller om servern inte kan nås. Se Felsökning av Nätverk och anslutning nedan.
Fel 207 Inträffar när servern inte svarar (vid timeout), samt vid HTTP-intermittenta problem eller inaktiva anslutningar. Se Felsökning av Nätverk och anslutning nedan.
Fel 403 Se Hämtningsfel 403 vid start av Adobe Creative Cloud.
Fel 1001 Se Fel: "Failed to install" Creative Cloud desktop app.
Fel 1002 Gå till Fel 1002: Creative Clouds skrivbordsprogram kunde inte uppdateras
Fel 1 Se Fel: "Failed to install".
Fel 2 Se Kod 2 kunde inte uppdatera Creative Clouds datorprogram.
Fel 50 Se Avinstallera Creative Clouds datorprogram.
Fel A12E1 Se Felkod A12E1 vid installation av Creative Cloud-produkter.
Du kan inte logga in på Creative Cloud men du kan logga in på ditt Adobe ID konto. Se Felsökning av anslutningsproblem.
Creative Cloud kan inte öppnas eller hänger sig under installationen
Se Programmet öppnas inte | Förloppshjulet snurrar kontinuerligt.
Creative Cloud-installationer misslyckas eller hänger sig vid 42 % Se Fel: "Failed to install".

Nätverks- och anslutningsproblem

Problem

När du försöker hämta eller uppdatera ett Creative Cloud-program får du ett felmeddelande som anger att du har nätverksanslutnings- eller stabilitets problem. 

Lösningar

Prova följande lösningar i ordning.

1. Kontrollera din Internetanslutning.

Creative Clouds skrivbordsprogram kräver internetanslutning för att hämta och uppdatera program. Kontrollera att du kan ansluta till Internet och tryck på Försök igen.

2. Konfigurera din programvarubrandvägg.

Programvarubrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programbrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till Internet. Användare har rapporterat instanser där Program/hårdvarubrandvägginställningar orsakade felhämtningar. Det vanligaste felet som är associerat med detta problem är Felmeddelandet 205. Andra fel kan ske på grund av brandväggens konfiguration.

 • Välj att tillåta Creative Clouds skrivbordsprogram att komma åt internet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programbrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se brandväggens programvaruinformation för att få hjälp.

Obs!

Om du inte kan hitta dokumentationen för att tillfälligt inaktivera programbrandväggar inaktiverar du självstartande program och tjänster. Detta inaktiverar de flesta programbrandväggar. Välj ditt operativsystem i listan nedan för specifika instruktioner om hur du inaktiverar självstartande program och tjänster.

Windows XP

Windows 8/7/Vista

Mac OS X

3. Verifiera din routerinstallation.

Routrar kan ha inbyggda maskinvarubrandväggar eller proxyservrar. För att avgöra om en router förhindrar Creative Clouds skrivbordsprogram från att komma åt Internet:

 1. Ta bort routern tillfälligt från nätverket.

 2. Anslut datorn direkt till en DSL eller ett kabelmodem.

  Om hämtningen fortsätter hindrar routern tillgång. 

 3. Mer information finns i routerdokumentationen för Instruktioner om hur du konfigurerar portspeditionen från datorn för att se till att din router tillåter åtkomst för framtida nedladdningar. Alternativt kan du kontakta din internettjänstförsäljare eller IT-avdelningen.

4. Konfigurera maskinvarubrandväggar eller utkast.

Många organisationer använder en maskinvarubrandvägg och en proxyserver som ibland förhindrar programvara från att få åtkomst till en extern server. En maskinvarulösning gäller för alla datorer inom företagsnätverket. De flesta hemnätverk använder inte maskinvarubrandväggar eller proxyteknik.

 • Kontakta företagets IT-avdelning för att få information om brandväggar och proxy.
 • Konfigurera din webbläsare med proxy- eller brandväggsinformation.
 • Konfigurera din företagsbrandvägg att kringgå servrarna. Följande servrar finns:
  • ccmdl.adobe.com:80
  • swupmf.adobe.com:80
  • swupdl.adobe.com:80

5. Prova en annan hämtningslänk.

Om ingen av de ovanstående lösningarna löser problemet kan du försöka hämta programmet direkt. Du måste ange ditt Adobe-ID och lösenord för att få tillgång till webbplatsen.

Installationsproblem

Problem

Installationen av ditt Creative Cloud-program misslyckas och du får ett meddelande med en Mer information- eller Få Hjälp-länk.

Lösning

 1. Klicka på Mer information eller Få hjälp för att visa en informationsdialogruta.

  Installation misslyckades, få hjälp
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att lösa installationsproblemet.

  Om du får en viss felkod medan du installerar ett program, se Fel vid hämtning eller uppdatering av Creative Cloud-program.

  Om detta inte åtgärdar installationsproblemet kan du söka igenom installationsloggen som Creative Cloud-program genererar. Ytterligare information finns på Felsök installationsproblem med loggfiler.

Startfel

Problem

Adobe Application Manager (AAM) hänger sig eller visar andra problem.

Lösning

Om du kör Mac OS X 10.5, Windows Vista eller ett tidigare operativsystem använder Creative Cloud ett hjälpprogram kallad Adobe Application Manager (AAM) för att hämta, installera och hantera dina Creative Cloud-program. Sök lösningar på möjliga problem när du använder AAM för att ladda ned och installera Creative Cloud-program här Felsök problem med hämtningar och installationer av Adobe Application Manager.

Problem

Programmet avslutas oväntat vid start.

Lösning

Om programmet som avslutas är Illustrator CC eller InDesign CC, seIllustrator CC eller InDesign CC kraschar vid start med synkroniseringsinställningar aktiverade ellerIllustrator CC kraschar vid start | Mac OS X 10.9.

Om övriga program avslutas vid start går du till CC-program stängs direkt efter start.

Problem

Ett program som är en del av ditt Creative Cloud-medlemskap startas i testläge.

Lösning

VANLIGA FRÅGOR

Här finns svar till några vanliga frågor om nedladdning, installation och uppdateringsproblem.

Jag har inte något Adobe-ID eller är inte Creative Cloud-medlem ännu. Hur gör jag för att bli medlem?

För att bli en medlem i Creative Cloud, se Hämta och installera Creative Cloud-program.

Jag har glömt mitt Adobe-ID eller mitt lösenord.

Information om hur du erhåller ditt Adobe ID eller lösenord finns på Felsökning för Adobe ID-konto och inloggning.

Min nerladdning är mycket långsam. Hur lång tid bör det ta?

Nedladdningshastigheten påverkas av en mängd olika faktorer, så som anslutningstyp och nätverkstrafik. SeFelsökning vid hämtningsproblem.

Behöver jag hämta alla produkter på en gång?

Nej. Du kan installera varje program för Creative Cloud individuellt som det passar dig bäst.

Programmet som jag vill hämta listas inte i Creative Clouds skrivbordsprogram.

Kontrollera att du inte har ett filter inställt i menyn Filter och versioner.

Ibland visar inte Creative Clouds datorprogram alla tillgängliga Creative Cloud-program. Detta beror oftast på ditt operativsystem och dator. För mer information, seAlla program visas inte för hämtning.

På hur många datorer kan jag installera ett program?

Du kan installera ett Creative Cloud-program på högst två datorer. Om du vill installera det på en tredje dator måste du inaktivera din Creative Cloud-licens på en av dina tidigare datorer. För mer information, se Aktivera och inaktivera Adobe-produkter.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy