Lös problem som uppstår när du hämtar, installerar, uppdaterar eller startar Creative Cloud-appar.
 Den senaste versionen av Creative Cloud-programmen stöder inte vissa äldre versioner av Windows och Mac. Lär dig mer.

Problem med Creative Cloud-datorprogram

Adobe Creative Cloud-datorprogrammet tillåter dig hämta och installera Creative Cloud-produkter. Nedan följer lösningar på problem med Creative Cloud-datorprogram. 

Obs!

Här finns användbara länkar nederst på den här sidan, inklusive allmän information om hur man använder Creative Cloud-datorprogrammet, information om specifika felkoder och hjälp med Creative Suite and andra program som inte är Creative Cloud-program.

Fel Lösning
Fel 201, P201 Uppstår när hämtningen stoppas och när uppkopplingen till serven är dålig. Se Nätverks- och anslutningsproblem nedan.
Fel 204, P204
Inträffar när åtkomst till en kritisk fil/katalog misslyckas under nedladdning.
Fel 205, P205
Uppstår när det finns ett problem med den hämtade filen/filerna. Se Nätverks- och anslutningsproblem nedan.
Fel 206, P206 Inträffar när nätverksanslutningen inte är tillgänglig eller om servern inte kan nås. Se Nätverks- och anslutningsproblem nedan.
Fel 207, P207
Inträffar när servern inte svarar. Försök igen om en stund. Se Nätverks- och anslutningsproblem om problemet kvarstår.
Fel 403 Se Hämtningsfel 403 vid start av Adobe Creative Cloud.
Fel 1001 Se Lös installationsproblem | Skrivbordsprogrammet Adobe Creative Cloud.
Fel 1002 Gå till Fel 1002: Creative Cloud-datorprogrammet kunde inte uppdateras
Fel 1, P1 Se Lös installationsproblem | Skrivbordsprogrammet Adobe Creative Cloud.
Fel 2, P2 Se Felkod 2 eller 50: Datorprogrammet Creative Cloud kunde inte uppdateras.
Fel 50, P50 Se Felkod 2 eller 50: Datorprogrammet Creative Cloud kunde inte uppdateras.
Fel A12E1 Se Felkod A12E1 vid installation av Creative Cloud-produkter.
Du kan inte logga in på Creative Cloud men du kan logga in på ditt Adobe ID konto. Se Felsökning av anslutningsproblem.
Creative Cloud kan inte öppnas eller hänger sig under installationen
Se Programmet öppnas inte | Förloppshjulet snurrar kontinuerligt.
Installationer av Creative Cloud misslyckas eller hänger sig vid 42 % Se Lös installationsproblem | Fel på skrivbordsprogrammet Adobe Creative Cloud.

Nätverks- och anslutningsproblem

Problem

När du försöker hämta eller uppdatera ett Creative Cloud-program får du ett felmeddelande som anger att du har nätverksanslutnings- eller stabilitets problem. 

Lösningar

Prova följande lösningar i ordning.

1. Kontrollera din Internetanslutning.

Creative Cloud-datorprogrammet kräver internetanslutning för att hämta och uppdatera program. Kontrollera att du kan ansluta till Internet och tryck på Försök igen.

2. Konfigurera programbrandväggen.

Programbrandväggar begränsar åtkomsten till datorn. Vissa programbrandväggar meddelar dig när ett program försöker ansluta till Internet. Användare har rapporterat instanser där inställningar för program/hårdvarubrandväggen orsakade fel under hämtningar. Det vanligaste felet som är associerat med detta problem är Felmeddelandet 205. Andra fel kan ske på grund av brandväggens konfiguration.

 • Välj att tillåta åtkomst för Creative Clouds datorprogram till Internet om du uppmanas till detta.
 • Om du inte uppmanas till detta inaktiverar du programbrandväggarna tillfälligt för att avgöra om de blockerar Internetåtkomst. Se brandväggens programvaruinformation för att få hjälp.

Obs!

Om du inte kan hitta dokumentationen för att tillfälligt inaktivera programbrandväggar inaktiverar du självstartande program och tjänster. Detta inaktiverar de flesta programbrandväggar. Välj ditt operativsystem i listan nedan för specifika instruktioner om hur du inaktiverar självstartande program och tjänster.

Windows XP

Windows 8/7/Vista

Mac OS X

3. Inaktivera antivirusprogrammet tillfälligt

Inaktivera antivirusprogrammet tillfälligt. Se antivirusdokumentationen för information om hur man tillfälligt inaktiverar viruskontrollen.

4. Starta om datorn i felsäkert läge med nätverk

Starta om datorn i felsäkert läge med nätverk och försök sedan hämta Creative Cloud-programmet.

5. Verifiera din routerinstallation.

Routrar kan ha inbyggda maskinvarubrandväggar eller proxyservrar. För att avgöra om en router förhindrar Creative Clouds datorprogram från att komma åt Internet:

 1. Ta bort routern tillfälligt från nätverket.

 2. Anslut datorn direkt till en DSL eller ett kabelmodem.

  Om hämtningen fortsätter hindrar routern tillgång. 

 3. Mer information finns i routerdokumentationen för Instruktioner om hur du konfigurerar portspeditionen från datorn för att se till att din router tillåter åtkomst för framtida nedladdningar. Alternativt kan du kontakta din internettjänstförsäljare eller IT-avdelningen.

6. Konfigurera maskinvarubrandväggar eller proxyservrar.

Många organisationer använder en maskinvarubrandvägg och en proxyserver som ibland förhindrar programvara från att få åtkomst till en extern server. En maskinvarulösning gäller för alla datorer inom företagsnätverket. De flesta hemnätverk använder inte maskinvarubrandväggar eller proxyteknik.

 • Kontakta företagets IT-avdelning för att få information om brandväggar och proxy.
 • Konfigurera din webbläsare med proxy- eller brandväggsinformation.
 • Konfigurera din företagsbrandvägg att kringgå servrarna. Följande servrar finns:
  • ccmdl.adobe.com:80
  • swupmf.adobe.com:80
  • swupdl.adobe.com:80

7. Avancerade anslutningsproblem

Kontrollera om din dator har problem med anslutningen till Adobes aktiveringsservrar. För mer information om felsökning av problem med aktiveringsservrar, se Lös anslutningsfel.

8. Prova en annan hämtningslänk.

Om ingen av ovanstående lösningar löser problemet kan du försöka hämta programmet direkt. Du måste ange ditt Adobe-ID och lösenord för att få tillgång till webbplatsen.

Installationsproblem

Problem

Installationen av ditt Creative Cloud-program misslyckas och du får ett meddelande med en länk till Mer information eller Få hjälp.

Lösning

 1. Klicka på Mer information eller Få hjälp för att visa en informationsdialogruta.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att lösa installationsproblemet.

  Om du får en viss felkod medan du installerar ett program, se Fel vid hämtning eller uppdatering av Creative Cloud-program.

  Om detta inte åtgärdar installationsproblemet kan du söka igenom installationsloggen som Creative Cloud-program genererar. Ytterligare information finns på Felsök installationsproblem med loggfiler.

Startfel

Problem

Adobe Application Manager (AAM) hänger sig eller visar andra problem.

Lösning

Om du kör Mac OS X 10.5, Windows Vista eller ett tidigare operativsystem använder Creative Cloud ett hjälpprogram kallad Adobe Application Manager (AAM) för att hämta, installera och hantera dina Creative Cloud-program. Sök lösningar på möjliga problem när du använder AAM för att ladda ned och installera Creative Cloud-program här Felsök problem med hämtningar och installationer av Adobe Application Manager.

Problem

Programmet avslutas oväntat vid start.

Lösning

Problem

Ett program som är en del av ditt Creative Cloud-medlemskap startas i testläge.

Lösning

Liknande innehåll

VANLIGA FRÅGOR

Här finns svar till några vanliga frågor om nedladdning, installation och uppdateringsproblem.

Jag har inte något Adobe-ID eller är inte Creative Cloud-medlem ännu. Hur gör jag för att bli medlem?

Gå till Hämta dina Creative Cloud-program för att bli Creative Cloud-medlem

Jag har glömt mitt Adobe-ID eller mitt lösenord.

Information om hur du erhåller ditt Adobe ID eller lösenord finns på Felsökning för Adobe ID-konto och inloggning.

Min nerladdning är mycket långsam. Hur lång tid bör det ta?

Nedladdningshastigheten påverkas av en mängd olika faktorer, så som anslutningstyp och nätverkstrafik. Se Felsökning vid hämtningsproblem.

Behöver jag hämta alla produkter på en gång?

Nej. Du kan installera varje program för Creative Cloud individuellt som det passar dig bäst.

Programmet som jag vill hämta visas inte i Creative Clouds datorprogram.

Kontrollera att du inte har ett filter inställt i menyn Filter och versioner.

Ibland visar inte Creative Clouds datorprogram alla tillgängliga Creative Cloud-program. Detta beror oftast på ditt operativsystem och dator. För mer information, se Alla program visas inte för hämtning.

På hur många datorer kan jag installera ett program?

Du kan hämta och installera Creative Cloud-datorprogram på flera datorer, oberoende av operativsystemet. Förknippat med medlemskapet är aktivering dock begränsad till två datorer per person och du kan inte använda programmet på dessa enheter samtidigt.

För ytterligare information, se På hur många datorer kan jag använda mitt Creative Cloud-abonnemang?

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy