Fel: ”Du är inte berättigad att använda Creative Cloud-tjänster” | Creative Cloud-datorprogram

Problem

När du loggar in på Adobe Creative Cloud via Creative Cloud-datorprogrammet får du följande fel:

”Åtkomst nekad. Du är inte kvalificerad att använda Creative Cloud-tjänsten enligt tjänstekriterierna.”

Lösning

Uppdatera ditt Adobe-id. Ditt Adobe-id har inte uppdaterats fullständigt eller saknar obligatorisk information, exempelvis ditt födelsedatum.

  1. Logga in på http://www.adobe.com/se.
  2. Ange ditt födelsedatum när du uppmanas till det.
  3. Klicka på Uppdatera.
Obs!

Om du angav ett födelsedatum som inte uppfyller ålderskraven, väntar du 24 timmar innan du anger ett nytt födelsedatum.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto