Fel: ”Du är inte berättigad att använda Creative Cloud-tjänsterna” | Creative Cloud-datorprogrammet

Problem

När du loggar in i Adobe Creative Cloud via Creative Cloud-datorprogrammet får du följande felmeddelande:

”Åtkomst nekad. Du är inte berättigad att använda Creative Cloud-tjänsterna på grund av behörighetskraven för tjänsten.”

Lösning

Uppdatera ditt Adobe ID. Ditt Adobe ID uppdaterades inte helt eller saknar nödvändig information, till exempel ditt födelsedatum.

  1. Logga in på https://www.adobe.com.

  2. Ange ditt födelsedatum när du uppmanas till det.

  3. Välj Uppdatera.

Mer information om behörighetskrav för tjänster finns i Adobes allmänna användningsvillkor.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?