Hantera återförsäljare

Administratörer kan se medlemmarna i ditt återförsäljarteam på den här sidan. Den här sidan visar också status för de enskilda teammedlemmarna.

• Aktiv – dessa medlemmar har accepterat inbjudan att gå med och kan nu hantera kunder

• Väntande – dessa medlemmar har inte accepterat inbjudan att gå med i teamet

Lägg till en återförsäljare

Om du vill lägga till en ny medlem till ett återförsäljarteam skickar du en e-postinbjudan till dem. Om de godkänner inbjudan blir de medlemmar i återförsäljarteamet och får tillgång till Adobe Reseller Console.

  1. Klicka på Lägg till återförsäljare för att lägga till en medlem.
  2. Ange e-postadressen i dialogrutan Lägg till teammedlemmar.
  3. Klicka på Skicka inbjudan.

Ta bort en återförsäljare

Så här tar du bort en medlem i återförsäljarteamet:

  1. På sidan Återförsäljarteam klickar du på Ta bort utmed medlemmen du vill ta bort.
  2. Klicka på Ta bort i bekräftelsedialogrutan.

Behöver du mer hjälp?

Mer information om Adobe Value Incentive Program finns i Programguide för VIP.

Om du behöver mer hjälp kan du kontakta oss via chatt, telefon eller e-post.

Support för Adobes kanalpartner och återförsäljare

Hämta

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto