Felsöka hämtningar med Akamai Download Manager

Problemen med att hämta Adobes programvara med Akamai Download Manager (Akamai NetSession-gränssnittet) ingår ofta i någon av följande kategorier:

 • Akamai installeras inte.
 • Akamai installeras men hämtningen startar inte.
 • Akamai installeras och hämtningen startar, men sedan pausas den eller låser sig.
 • Akamai installeras och hämtningen slutförs, men den köpta produkten installeras inte automatiskt.

Om du stöter på något av dessa problem kan du försöka med följande lösningar i ordningsföljd.

1. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven för Akamai.

Akamai kan inte installeras om datorn använder ett operativsystem eller en webbläsare som inte stöds.

 • Operativsystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, WindowsServer 2003 och 2008; Mac OS X v 10.4 eller senare (inklusive Lion)
 • Webbläsare: Internet Explorer 7 eller senare, Firefox 4 eller senare, Safari 5 eller Chrome 12

Gör även följande för att lyckas med en hämtning:

 • Stäng av brandväggar, antivirusprogram och säkerhetsprogramvara från tredje part.
 • Du måste ha behörighet som administratör för det konto du använder.
 • Försök utföra hämtningen via ett fast anslutet nätverk (inte trådlöst).
 • Se Felsöka hämtningsproblem med ytterligare rekommendationer för lyckade hämtningar.

2. Starta om hämtningen.

Starta om hämtningen av Adobe-produkten.

3. Låt Akamai vara öppet.

Låt Akamai-fönstret i webbläsaren vara öppet tills hämtningen är slutförd. Om du stänger Akamais webbläsarfönster för tidigt så misslyckas hämtningen och du måste börja om från början.

Om du tror att hämtningen har avstannat ska du kontrollera om den inte bara har pausats. Om Akamais webbläsarfönster visar ordet Pausad klickar du på knappen Fortsätt Knappen Fortsätt.

En pausad hämtning från butiken

Om det ändå inte går att slutföra hämtningen med Akamai efter att du har utfört steg 1 till 3, kan du använda direktlänkarna för att hämta produkten.

Viktigt: Använd en webbläsare som inte begränsar storleken på filer som hämtas. Använd exempelvis Mozilla Firefox 3.x eller Internet Explorer 8.

Klicka på länken för att hämta produkten direkt i Akamai NetSession-gränssnittet.

Alternativ hämtningslänk i Akamai

5. Starta installationsprogrammet.

Som standard startas produktinstallationen automatiskt i Akamai så fort som hämtningen är slutförd. Gör följande om installationen inte startas automatiskt:

 1. Kontrollera att du har valt Öppna automatiskt när slutfört.
Öppna automatiskt

 1. Om det inte fungerar går du till Starta installationsprogrammet efter hämtning  för anvisningar om hur du startar installationen manuellt.

Kom ihåg:

 • En del Windows-hämtningar innehåller två filer: en 7z-fil och en exe-fil. Det är viktigt att båda filerna hämtas till samma mapp för att installationen av produkten ska starta. 
 • Om du ser några filer med tillägget .part på den plats där du sparar filerna har hämtningen inte slutförts. Filer som slutar med .part är temporära. De ersätts av .7z- och .exe-filer när hämtningen är slutförd.
 • Gå till Sök hämtade filer om du inte vet var de hämtade filerna sparades.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto