Fel: "Licensieringen har slutat fungera" | Windows

Problem: "Licensieringen för denna produkt har slutat fungera"

Obs!

Denna artikel kan användas för Creative Suite 5.5 och tidigare.

Får du felmeddelandet "Licensieringen för denna produkt har slutat att fungera" när du försöker starta ett Adobe-program? Prova i så fall lösningarna på den här sidan för att åtgärda problemet.

Lösningar

Viktigt: Utför de olika lösningarna nedan i ordning. Börja inte med nästa lösning om en tidigare lösning åtgärdat problemet. Efter att ha utfört vissa av dessa lösningar kan du ibland uppmanas att på nytt ange licensinformationen eller aktivera produkten. Dessutom kan det vara så att testversioner av Adobe-program kan vara förhindrade att starta.

Lösning 1: Använd Licensing Service Update.

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Kör uppdateringen av licenstjänsten:

  1. Extrahera LicenseRecovery109.zip.

   Viktigt: Använd ett verktyg som Winzip för att extrahera zip-filens innehåll
  2. Dubbelklicka på LicenseRecover.exe.
 3. Följ anvisningarna på skärmen.
 4. Starta Adobe-programmet.

  Viktigt! Korrigeringen gäller Creative Suite 3- eller 4-produkter, Acrobat 8 eller 9, Photoshop Elements 6, 7 eller 8, Director och Adobe Technical Communication Suite. Om ditt problem inte löstes på första försöket kör du korrigeringen på nytt och anger alternativ 0 när du uppmanas till det. Om problemet kvarstår efter att du kör korrigeringen en andra gång, går du vidare till lösning 2.

Lösning 2: Ställ in FLEXnet Licensing Service på Manuell och starta tjänsten.

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Administrationsverktyg.
 3. Dubbelklicka på Tjänster.
 4. Dubbelklicka på FLEXnet Licensing Service så att dialogrutan Egenskaper öppnas.
 5. Klicka på menyn Startmetod och välj där Manuell.
 6. Klicka på Använd.
 7. I avsnittet Servicestatus klickar du på Start för att starta tjänsten.
 8. Klicka på Använd och sedan OK.
 9. Stäng alla öppna dialogrutor.
 10. Öppna Adobe-programmet.

Notera: Om du får felet "Fel 5, åtkomst nekad" när du försöker starta FLEXnet Licensing Service, gör du följande:

 1. Välj Start > Kör och skriv services.msc.
 2. Dubbelklicka på FLEXnet Licensing Service.
 3. Klicka på fliken Logga in och markera Logga in som: Detta konto, och ange ditt konto.
 4. Klicka på OK och stäng fönstret Tjänster.
 5. Starta om systemet och gör om lösning 2.

Lösning 3: Byt namn på mappen FLEXnet.

Byt namn på mappen FLEXnet till FLEXnetold på följande plats:

 • Windows XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet
 • I Windows Vista eller Windows 7:
  mappen C:\ProgramData\FLEXnet

Viktigt: Att ta bort den här filen avbryter eventuella aktiva Adobe-testversioner och du förlorar eventuella kvarblivande dagar. 

Lösning 4: Återställ behörigheterna till mappen FLEXnet.

Stäng alla Adobe-program. Mappen FLEXnet innehåller licensieringsinformationen för de installerade Adobe-programmen. Justering av filbehörigheter för mappen FLEXnet kan medge att licensinformationen skrivs korrekt.Följ anvisningarna nedan för ditt operativsystem om du vill ändra behörigheten till FLEXnet-mappen (som innehåller tjänstedata för licensieringen).

Obs! Denna lösning kräver administratörsrättigheter på din dator. Logga in på Windows XP med ett administrativt konto. På Windows 7 och Vista lämnar du administrativa uppgifter.

Windows XP Professional

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Mappalternativ och klicka sedan på fliken Visa.
 3. Rulla längst ner till avsnittet Avancerade inställningar och avmarkera alternativet Använd enkel fildelning (rekommenderas).
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på adressfältet i utforskarfönstret i Kontrollpanelen och skriv %ALLUSERSPROFILE%\Application Data och tryck på returtangenten.
 6. Högerklicka på mappen FLEXnet och välj Egenskaper.
 7. I avdelningen Egenskaper avmarkerar du Skrivskyddad.
 8. Klicka Använd och klicka sedan OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar.
 9. Klicka på fliken Säkerhet.
 10. Kontrollera att Administratörer och SYSTEM finns i listan och att behörigheter för säkerhet är inställt på Full kontroll.
 11. Klicka på Avancerat.
 12. Markera alternativet Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt med de poster som visas här och som är tillämpliga för underordnade objekt.
 13. Klicka på fliken Ägare.
 14. Välj Administratörer.
 15. Markera alternativet Ersätt ägare av undermappar och objekt.
 16. Klicka på OK och klicka sedan Ja i dialogrutan Säkerhet.
 17. Klicka på OK för att stänga dialogrutan FLEXnet egenskaper.
 18. Öppna Adobe-programmet.

Windows XP Home

 1. Starta om i säkert läge.
  1. Starta om Windows.
  2. Tryck F8 innan Windows startar (när du får meddelandet typ För avancerade startalternativ).
  3. Välj Säkert läge i listan med startalternativ.

   • Om Säkert läge inte visas i alla hörnen på skrivbordet upprepar du steg 1.1 till 1.3.
   • Om Säkert läge visas i alla hörnen på skrivbordet loggar du in som administratör på den lokala datorn.
  4. Om det visas en dialogruta som indikation på att Windows körs i Säkert läge klickar du OK.
 2. Välj Start > Kontrollpanelen.
 3. Dubbelklicka på Mappalternativ och klicka sedan på fliken Visa.
 4. Rulla längst ner till avsnittet Avancerade inställningar och avmarkera alternativet Använd enkel fildelning (rekommenderas).
 5. Klicka på OK.
 6. Klicka på adressfältet i utforskarfönstret i Kontrollpanelen och skriv %ALLUSERSPROFILE%\Application Data och tryck på returtangenten.
 7. Högerklicka på mappen FLEXnet och välj Egenskaper.
 8. I avdelningen Egenskaper avmarkerar du Skrivskyddad.
 9. Klicka Använd och klicka sedan OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar.
 10. Klicka på fliken Säkerhet.
 11. Kontrollera att Administratörer och SYSTEM finns i listan och att behörigheter för säkerhet är inställt på Full kontroll.
 12. Klicka på Avancerat.
 13. Klicka på fliken Ägare.
 14. Välj Administratörer.
 15. Markera alternativet Ersätt ägare av undermappar och objekt.
 16. Klicka Använd och välj fliken Behörigheter.
 17. Markera alternativet Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt med de poster som visas här och som är tillämpliga för underordnade objekt.
 18. Klicka på OK och klicka sedan Ja i dialogrutan Säkerhet.
 19. Klicka på OK för att stänga dialogrutan FLEXnet egenskaper.
 20. Öppna Adobe-programmet.

Windows 7 eller Windows Vista

 1. Välj Start > Datorn.
 2. Välj Organisera > Mapp- och sökalternativ och klicka sedan på fliken Visa.
 3. Rulla längst ner till avsnittet Avancerade inställningar och avmarkera alternativet Använd guiden Dela (rekommenderas).
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på adressfältet i utforskarfönstret och skriv %ALLUSERSPROFILE% och tryck på returtangenten.
 6. Högerklicka på mappen FLEXnet och välj sedan Egenskaper.
 7. I avdelningen Egenskaper avmarkerar du Skrivskyddad.
 8. Klicka Använd och klicka sedan OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar.
 9. Klicka på fliken Säkerhet.
 10. Kontrollera att Administratörer och SYSTEM finns i listan och att behörigheter för säkerhet är inställt på Full kontroll. Om inte gör du som följer:
  1. Klicka på Redigera.
  2. Om uppmaningen Användarkontokontroll (UAC) visas, följer du instruktionerna för att acceptera.
  3. Gör de ändringar som behövs.
 11. Klicka på Avancerat.
 12. Klicka på fliken Ägare.
 13. Klicka på Redigera och acceptera aviseringsmeddelandet UAC om det visas.
 14. I avsnittet Ändra ägare klickar du på Administratörer.
 15. Markera alternativet Ersätt ägare av undermappar och objekt.
 16. Klicka Använd och klicka på fliken Behörigheter.
 17. Klicka på Redigera och acceptera aviseringsmeddelandet UAC om det visas.
 18. Markera alternativet Ersätt behörighetsposter för alla underordnade objekt med de poster som visas här och som är tillämpliga för underordnade objekt.
 19. Klicka på OK och sedan på Ja.
 20. Klicka på OK och klicka sedan Ja i dialogrutan Windows-säkerhet.
 21. Klicka på OK för att stänga dialogrutan för Avancerade säkerhetsinställningar för FLEXnet.
 22. Klicka på OK för att stänga dialogrutan FLEXnet egenskaper.
 23. Öppna Adobe-programmet.

Lösning 5: Återställ dina behörigheter på Adobe PCD-mappen. 

Följ instruktionerna i Lösning 4, men använd dem på följande mapp:

C:/Program/Delade filer/Adobe PCD

Lösning 6: Ta bort SQLite-journalfilen.

Journalfilen finns bara vid speciella förutsättningar då en klient försöket komma åt databasfilen med vissa alternativ aktiverade. Fortsätt till nästa lösning om filen inte finns.

 1. Använd Explorer och navigera till \Program\Delade filer\Adobe\Adobe PCD\cache.
 2. Radera cache.db-journal om den finns där.
 3. Öppna Adobe-programmet.

Lösning 7: (Enbart Vista) Synkronisera de virtualiserade och icke-virtualiserade PCD- och caps-filerna.

Om du har både Vista-medvetna och Vista-omedvetna program kan det hända att filer inte synkroniseras i C:\Program och på den virtuella lagringsplatsen. Gör så här för att synkronisera mapparna:

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Kopiera mappen "Adobe PCD" från C:\Program (x86)\Common Files\Adobe.
 3. Klistra in den här mappen i C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Common Files\Adobe.
 4. Välj Ja när du uppmanas att ersätta/slå samman de befintliga filerna. I dialogrutan som visas väljer du Kopiera och ersätt för alla filer.
 5. Starta programmet på nytt.
 6. Om problemet kvarstår gör du likadant med mappen "caps" på samma plats och kopierad till samma nya plats.

Obs! Denna lösning kan göra att programmet med problemet, likväl som andra Adobe-program, kan be om serienumret på nytt.

Ett annat alternativ är att byta namn eller ta bort mapparna från deras virtuella plats och starta programmet på nytt:

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Bläddra till C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Common Files\Adobe.
 3. Ändra namn på mappen Adobe PCD, t.ex. AdobeoldPCD, eller ta bort mappen.
 4. Öppna programmet.
 5. Om problemet kvarstår gör du likadant med mappen caps.

Om ingen av ovanstående lösningar fungerar tar du bort den virtuella store\Adobe-registernyckeln:

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Logga in på Windows som administratör.
 3. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Kör och skriv in regedit.
 4. Klicka på Fortsätt i dialogrutan Användarkontokontroll.
 5. Gör en säkerhetskopia av registret genom att välja Fil > Export. Namnge säkerhetskopian och spara den på en plats som du kommer ihåg.
 6. Högerklicka på HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Classes > VirtualStore > MACHINE > SOFTWARE > Adobe
 7. Välj Ta bort. Avsluta registret.
 8. Öppna programmet.

Obs! Denna lösning kan göra att programmet med problemet, likväl som andra Adobe-program, kan be om serienumret på nytt.

Lösning 8: Ominstallera.

VARNING! Processen kräver att du fullständigt avinstallerar och ominstallerar samtliga programvaror i Adobe CS3 och CS4 likväl som Acrobat 8 och 9. Det krävs administratörsbehörighet för att installera Adobe-program Logga in på ett administratörskonto för att utföra stegen nedan. Mer information finns i operativsystemets dokumentation.

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Funktioner och program (Windows 7/Vista) eller Lägg till eller ta bort program (XP).
 3. Markera Adobe-produkten och klicka på Ändra/Ta bort.
 4. Ta bort programvaran genom att följa anvisningarna på skärmen.
 5. Upprepa steg 3 och 4 för övriga Adobe CS3/CS4- och Acrobat 8/9-produkter.
 6. Ta bort de följande mapparna:
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\caps
  C:\Program Files\Common Files\Adobe\backup

 7. Välj Start > Stäng av, välj sedan Omstart och klicka på OK.
 8. Installera Adobe-produkterna från sitt originalmedia.
 9. Starta dina Adobe-produkter.

Ytterligare information

Felet kan ha flera orsaker, exempelvis:

 • Om felet uppkommer direkt efter installationen är det troligt att en komponent behöver uppdateras för att vara kompatibel med operativsystemet. Eller så kräver komponenten en något annorlunda konfiguration för ditt system.
 • Om programmet förut kunde starta minst en gång, eller om det har använts kraftigt, har problemet förmodligen att göra med en systemresurs.  (Orsaker kan vara ont om minne, ont om diskutrymme eller samtidig start av många program.) Det kan leda till ett tillfälligt fel i licenseringssystemet eller till att permanent licenseringsinformation skadas.
 • Om det blev ett avbrott i installationsprocessen kan det leda till att licenssystemet inte fungerar.
 • Har du tidigare använt ett förlicensprogram är det möjligt att du har ett temporärt serienummer som har ställts in på ett visst utgångsdatum. Se Fel "Licensieringen för den här produkten har gått ut" | CS4, CS5.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto