Fel: ”Licenseringen har slutat fungera” | Windows

   Var kreativ snabbt genom att uppgradera till de senaste versionerna av dina välbekanta appar.

Nyttja molnlagring, filsynkning mellan enheter, tillgång till Creative Cloud-tjänster och mycket mer.

Problem: Felet ”Licensieringen för den här produkten har slutat fungera”

Obs!

Den här artikeln gäller Creative Suite 5.5 och tidigare versioner.

Får du felmeddelandet ”Licenseringen för den här produkten har slutat fungera” när du försöker starta ett Adobe-program? Testa i så fall lösningarna på den här sidan för att lösa problemet.

Lösningar

Viktigt: Utför de olika lösningarna nedan i ordning. Fortsätt inte till nästa lösning om en tidigare lösning löser problemet. Efter att ha försökt med några av dessa lösningar kommer du ibland att behöva ange licensdata igen eller aktivera din produkt. Dessutom kan testversioner av Adobes programvara hindras från att starta.

Lösning 1: Tillämpa uppdateringen av licenstjänsten.

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Kör uppdateringen av licenstjänsten:

  1. Packa upp LicenseRecovery109.zip.

   Viktigt: Använd ett verktyg som WinZip för att packa upp innehållet i den zippade filen.
  2. Dubbelklicka på LicenseRecover.exe.
 3. Följ anvisningarna på skärmen.
 4. Starta Adobe-programmet.

  Viktigt: Korrigeringen gäller Creative Suite 3 eller 4-produkter, Acrobat 8 eller 9, Photoshop Elements 6, 7 eller 8, Director och Adobe Technical Communication Suite. Kör korrigeringen igen om problemet inte försvann efter det första försöket. Ange alternativ 0 när du uppmanas att göra det. Gå vidare till lösning 2 om problemet kvarstår efter att du kört korrigeringen en andra gång.

Lösning 2: Ställ in FLEXnet Licensing Service på manuellt och starta tjänsten.

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Administrationsverktyg.
 3. Dubbelklicka på Tjänster.
 4. Dubbelklicka på FLEXnet Licensing Service så att dialogrutan Egenskaper öppnas.
 5. Klicka på menyn Startmetod och välj Manuellt.
 6. Klicka på Verkställ.
 7. Klicka på Starta för att starta tjänsten i avsnittet Tjänststatus.
 8. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
 9. Stäng alla öppna dialogrutor.
 10. Starta Adobe-programmet.

Obs! Gör som följer om du får felmeddelandet ”Fel 5, åtkomst nekad” när du försöker starta FLEXnet Licensing Service:

 1. Välj Start > Kör och skriv services.msc.
 2. Dubbelklicka på FLEXnet Licensing Service.
 3. Klicka på fliken Inloggning och välj Logga in som: Det här kontot och ange ditt konto.
 4. Klicka på OK och stäng fönstret Tjänster.
 5. Starta om systemet och upprepa lösning 2.

Lösning 3: Byt namn på FLEXnet-mappen.

Byt namn på FLEXnet-mappen till FLEXnetgammal på följande plats:

 • I Windows XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet
 • I Windows Vista eller Windows 7:
  C:\ProgramData\FLEXnet folder

Viktigt: Om du raderar filen avbryts alla aktiva Adobe-testperioder och du förlorar alla återstående dagar. 

Lösning 4: Återställ dina behörigheter till FLEXnet-mappen.

Stäng alla Adobe-program. FLEXnet-mappen innehåller licensdata för de installerade Adobe-programmen. Om du ändrar filbehörigheterna för FLEXnet-mappen kanske licensinformationen kan sparas korrekt. Följ anvisningarna nedan för ditt operativsystem för att ändra behörigheterna till FLEXnet-mappen (som innehåller licenstjänstens data).

Obs! Den här lösningen kräver administrativa behörigheter på din dator. Logga in med ett administratörskonto i Windows XP. Ange en administratörs inloggningsuppgifter i Windows 7 och Vista.

I Windows XP Professional

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Mappalternativ och sedan på fliken Visa.
 3. Rulla längst ned i avsnittet Avancerade inställningar och avmarkera sedan alternativet Använd enkel fildelning (rekommenderas).
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på adressfältet i Kontrollpanelen, skriv %ALLUSERSPROFILE%\Programdata och tryck sedan på Retur.
 6. Högerklicka på FLEXnet-mappen och välj Egenskaper.
 7. Avmarkera Skrivskydd i avsnittet Attribut.
 8. Klicka på Verkställ och sedan på OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar.
 9. Klicka på fliken Säkerhet.
 10. Se till att Administratörer och System finns med och att säkerhetsbehörigheterna är inställda på Fullständig behörighet.
 11. Klicka på Avancerat.
 12. Välj alternativet Ersätt alla underordnade objektbehörighetsposter med behörighetsposter som kan ärvas från det här objektet.
 13. Klicka på fliken Ägare.
 14. Välj Administratörer.
 15. Välj alternativet Ersätt ägare av underbehållare och objekt.
 16. Klicka på OK och klicka sedan på Ja i dialogrutan Säkerhet.
 17. Stäng dialogrutan Inställningar för FLEXnet genom att klicka på OK.
 18. Starta Adobe-programmet.

I Windows XP Home

 1. Starta om i felsäkert läge.
  1. Starta om Windows.
  2. Tryck på F8 innan Windows startar (när du ser ett meddelande som Avancerade startalternativ).
  3. Välj Felsäkert läge i listan med startalternativ.

   • Om det inte står Felsäkert läge i hörnen på skrivbordet måste du upprepa steg 1.1 till 1.3.
   • Om det inte står Felsäkert läge i hörnen på skrivbordet måste du logga in som administratör för den lokala datorn.
  4. Klicka på OK om en dialogruta visar att Windows körs i felsäkert läge.
 2. Välj Start > Kontrollpanelen.
 3. Dubbelklicka på Mappalternativ och sedan på fliken Visa.
 4. Rulla längst ned i avsnittet Avancerade inställningar och avmarkera sedan alternativet Använd enkel fildelning (rekommenderas).
 5. Klicka på OK.
 6. Klicka på adressfältet i Kontrollpanelen, skriv %ALLUSERSPROFILE%\Programdata och tryck sedan på Retur.
 7. Högerklicka på FLEXnet-mappen och välj Egenskaper.
 8. Avmarkera Skrivskydd i avsnittet Attribut.
 9. Klicka på Verkställ och sedan på OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar.
 10. Klicka på fliken Säkerhet.
 11. Se till att Administratörer och System finns med och att säkerhetsbehörigheterna är inställda på Fullständig behörighet.
 12. Klicka på Avancerat.
 13. Klicka på fliken Ägare.
 14. Välj Administratörer.
 15. Välj alternativet Ersätt ägare av underbehållare och objekt.
 16. Klicka på Använd och välj fliken Behörigheter.
 17. Välj alternativet Ersätt alla underordnade objektbehörighetsposter med behörighetsposter som kan ärvas från det här objektet.
 18. Klicka på OK och klicka sedan på Ja i dialogrutan Säkerhet.
 19. Stäng dialogrutan Inställningar för FLEXnet genom att klicka på OK.
 20. Starta Adobe-programmet.

I Windows 7 och Windows Vista

 1. Välj Start > Dator.
 2. Välj Ordna > Mapp- och sökalternativ och klicka sedan på fliken Visa.
 3. Rulla längst ned i avsnittet Avancerade inställningar och avmarkera sedan alternativet Använd guiden Delning (rekommenderas).
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på adressfältet i Utforskaren, skriv %ALLUSERSPROFILE% och tryck sedan på Retur.
 6. Högerklicka på FLEXnet-mappen och välj sedan Egenskaper.
 7. Avmarkera Skrivskydd i avsnittet Attribut.
 8. Klicka på Verkställ och sedan på OK för att stänga dialogrutan Bekräfta attributändringar.
 9. Klicka på fliken Säkerhet.
 10. Se till att Administratörer och System finns med och att säkerhetsbehörigheterna är inställda på Fullständig behörighet. Gör annars så här:
  1. Klicka på Redigera.
  2. Följ anvisningarna om behörighetskontrollen User Account Control (UAC) visas.
  3. Gör de nödvändiga ändringarna.
 11. Klicka på Avancerat.
 12. Klicka på fliken Ägare.
 13. Klicka på Redigera och acceptera sedan behörighetskontrollen om den visas.
 14. Klicka på Administratörer i avsnittet Ändra ägare.
 15. Välj alternativet Ersätt ägare av underbehållare och objekt.
 16. Klicka på Verkställ och sedan på fliken Behörigheter.
 17. Klicka på Redigera och acceptera sedan behörighetskontrollen om den visas.
 18. Välj alternativet Ersätt alla underordnade objektbehörighetsposter med behörighetsposter som kan ärvas från det här objektet.
 19. Klicka på OK och sedan på Ja.
 20. Klicka på OK och sedan på OK i dialogrutan Windows-säkerhet.
 21. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Avancerade säkerhetsinställningar för FLEXnet.
 22. Stäng dialogrutan Inställningar för FLEXnet genom att klicka på OK.
 23. Starta Adobe-programmet.

Lösning 5: Återställ dina behörigheter till mappen Adobe PCD. 

Följ anvisningarna i Lösning 4 men använd följande mapp:

C:\Program\Common Files\Adobe PCD

Lösning 6: Ta bort SQLite-journalfilen.

Journalfilen existerar endast under vissa omständigheter då en klient ansluter till databasfilen med vissa aktiverade alternativ. Gå vidare till nästa lösning om filen inte finns.

 1. Gå till \Program\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache i Utforskaren.
 2. Radera cache.db-journal om filen finns.
 3. Starta Adobe-programmet.

Lösning 7: (endast Vista) Synka de virtualiserade och icke-virtualiserade PCD- och caps-filerna.

Att ha både Vista-medvetna och Vista-omedvetna program kan göra att filer inte synkas i C:\Program och i den virtuella butiken. Gör så här för att synka mapparna:

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Kopiera mappen Adobe PCD I C:\Program (x86)\Common Files\Adobe.
 3. Klistra in mappen i C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\VirtualStore\Program (x86)\Common Files\Adobe.
 4. Välj Ja när du får en fråga om du vill ersätta/sammanfoga befintliga filer. Välj Kopiera och ersätt för alla filer i följande dialogruta.
 5. Starta om programmet.
 6. Gör detsamma med mappen ”caps” om problemet kvarstår; den finns på samma plats och kopieras till samma ställe

Obs! Den här lösningen kan leda till att programmet och andra Adobe-program efterfrågar serienumret igen.

Alternativt kan du byta namn på eller radera mapparna i den virtuella butiken och starta om programmet:

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Gå till mappen i C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\VirtualStore\Program (x86)\Common Files\Adobe.
 3. Byt namn på mappen Adobe PCD till något annat, till exempel AdobeGammalPCD, eller radera den.
 4. Starta programmet.
 5. Gör detsamma med caps-mappen om problemet kvarstår.

Radera registernyckeln för den virtuella butiken\Adobe om förslagen ovan inte fungerar:

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Logga in i Windows som administratör.
 3. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Kör och skriv regedit.
 4. Klicka på Fortsätt i dialogrutan User Account Control.
 5. Säkerhetskopiera registret genom att välja Arkiv > Exportera. Ge säkerhetskopian ett namn och spara den på en plats du kommer ihåg.
 6. Högerklicka på HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Classes > VirtualStore > MACHINE > SOFTWARE > Adobe
 7. Välj Ta bort. Gå ur registret.
 8. Starta programmet.

Obs! Den här lösningen kan leda till att programmet och andra Adobe-program efterfrågar serienumret igen.

Lösning 8: Installera om.

VARNING! Denna process kräver att du helt avinstallerar och installerar om all programvara med märkningen Adobe CS3 och CS4, samt Acrobat 8 och 9. Administratörsrättigheter krävs för att installera Adobe-programvara. Logga in på ett administratörskonto för att utföra proceduren nedan. Mer informations finns i operativsystemets dokumentation.

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Funktioner och program (Windows 7/Vista) eller Lätt till eller ta bort program (XP).
 3. Välj din Adobe-produkt och klicka på Ändra/Ta bort.
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort programvaran.
 5. Upprepa steg 3 och 4 för dina återstående Adobe CS3/CS4 och Acrobat 8/9-produkter.
 6. Radera följande mappar:
  C:\Program\Common Files\Adobe\Adobe PCD
  C:\Program\Common Files\Adobe\caps
  C:\Program\Common Files\Adobe\backup

 7. Välj Start > Stäng av, välj Starta om och klicka på OK.
 8. Installera dina Adobe-produkter från originalmediet.
 9. Starta Adobe-programmen.

Ytterligare information

Olika problem kan orsaka detta fel, som dessa:

 • Om felet uppstår direkt efter installationen behöver en komponent ibland uppdateras för att vara kompatibel med operativsystemet. Komponenten kan dessutom behöva en något annorlunda konfiguration i ditt system.
 • Om programmet har gått att starta minst en gång förut, eller om det har använts mycket, beror problemet förmodligen på en systemresurs.  (Några orsaker är dåligt med minne, lite diskutrymme eller samtidig start av flera program.) Resultatet skulle kunna bli ett tillfälligt fel i licenssystemet eller att licensdata skadas permanent.
 • Om ett avbrott inträffade under installationsprocessen kan det hindra licenssystemet från att fungera korrekt.
 • Om du har deltagit i ett förhandsversionsprogram tidigare är det möjligt att du har ett tillfälligt serienummer som var inställt på att gå ut. Se i såna fall Felet ”Licensen för denna produkt har löpt ut” | CS4, CS5.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online