Avslutningskod 15 vid installation | Mac OS X | CCM, CS6

Problem

Avslutningskod 15 förekommer när du installerar en Creative Suite 6- eller Creative Cloud-produkt.  Det kan också hända att installationsprogrammets användargränssnittet inte visas när du klickar på Installera.

Lösningar

Adobe utreder detta problem. Vissa datorer allokerar tydligen inte resurser för att starta installationsprocessen, vilket orsakar felet.

Lösning 1: Starta om datorn och kör reparationsverktyget.

 1. Starta datorn i felsäkert läge.

  Obs! Säker start visas endast på startskärmen och inte i skrivbordets hörn, som i Windows.

  1. Starta om Macintosh. Tryck och håll ned Skift omedelbart efter att du hör startljudet.
  2. Släpp skifttangenten när Apple-logotypen visas. Säkert läge visas på startskärmen i Mac OS X.
 2. Information om hur du kör reparationsverktyget finns i Behörighet för reparationsskiva genom att köra Skivverktyg (Mac OS X).

 3. Kör installationen av produkten igen genom Creative Cloud-programmet (Adobe Application Manager).

 4. Starta om Macintosh utan att hålla ned några tangenter.

Lösning 2: Ta bort plist-filer tillfälligt.

Hämta

 1. Öppna filen plist.zip och extrahera sh-filerna.

 2. Gå till Program > Verktyg > Terminal.

 3. Skriv sh.
  Viktigt! Säkerställ att det finns ett blanksteg efter sh.

 4. Lämna terminalfönstret öppet och gå till den mapp där du laddade ned sh-filerna.

 5. Dra Clean Entries.sh till terminalfönstret.
  Obs! Säkerställ att filens sökväg följer omedelbart efter sh. Exempel: sh /Users//Desktop/Clean Entries.sh

 6. Tryck på Retur.

 7. Stäng alla fönster och installera på nytt.

 8. Gå till Program > Verktyg > Terminal.

 9. Skriv sh.
  Viktigt! Säkerställ att det finns ett blanksteg efter sh.

 10. Lämna terminalfönstret öppet och gå till den mapp där du laddade ned sh-filerna.

 11. Dra Restore Entries.sh till terminalfönstret.
  Obs! Säkerställ att filens sökväg följer omedelbart efter sh.

 12. Tryck på Retur.

Lösning 3: Kontakta Adobe Support.

Om stegen ovan inte löser problemet kan du få ytterligare hjälp genom att kontakta Adobe Support.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?