Felsökning av felmeddelanden i Bootstrapper CS5, CS5.5

Bootstrapper CS5 läser in installationsprogrammet för Adobe Creative Suite 5 eller CS5.5. Det upptäcker förutsättningar på datorn som kan orsaka installationsproblem eller fel och visar felmeddelanden för dem. Följ instruktionerna för att felsöka felen.

En omstart väntar (Windows)

Om du får felmeddelandet ”Installationsprogrammet har upptäckt att en omstart av datorn väntar. Det rekommenderas att du avslutar installationsprogrammet, startar om och försöker igen.” gör du följande:

 1. Starta om datorn och försök installera igen.
 2. Om installationen misslyckas raderar du registernyckeln InProgress:

Ansvarsfriskrivning: Den här proceduren omfattar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för redigering av registret. Det innehåller viktig system- och programinformation. Se till att du säkerhetskopierar registret innan du redigerar det. Mer information om registret finns i Information om Windows-registret för avancerade användare på Microsofts webbplats för support, eller så kontaktar du Microsoft. 

 1. Starta Registereditorn i Windows.
  • (Windows XP) Välj Start > Kör, skriv regedit i textrutan Öppna och klicka på OK.
  • (Windows Vista/Windows 7) Välj Start, skriv regedit i sökrutan och tryck på Retur.
 2. Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager. 
 3. Radera InProgress-nyckeln.

Otillräckligt hårddiskutrymme

Bootstrapper kräver minst 100 MB utrymme på startenheten. Ytterligare utrymme krävs för delade komponenter. Bootstrapper behöver utrymmet för att kopiera installationsfiler till en av följande tillfälliga mappar:

 • (Windows XP) \Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\OOBE
 • (Windows Vista/Windows 7) \Users\[användarnamn]\AppData\Local\Adobe\OOBE
 • (Mac OS X) ~/Applications/Adobe/OOBE
 1. Radera filer så att du har tillräckligt med hårddiskutrymme.
 2. Klicka på Försök igen.

Operativsystemet uppfyller inte de lägsta systemkraven

Du kan inte fortsätta med installationen om operativsystemet inte uppfyller de lägsta systemkraven för produkten.

 • Hitta de lägsta systemkraven för din produkt på Adobe.com.

Installationsprogrammet kunde inte initieras

Bootstrapper kräver att vissa installationskomponenter finns på plats för att kunna läsa in korrekt. Annars visas felet ”Installationsprogrammet kunde inte initieras. Filen hittades inte. Hämta Adobe Support Advisor för att identifiera problemet.”

Kör rensningsverktyget för Adobe CS5 och ta bort produkten som du ska installera. Se Lös installationsproblem med rensningsverktyget för CS5 | CS5.5, CS5, CS4, CS3 (cpsid_82947).

Du kör redan ett annat installationsprogram

Bara ett installationsprogram för Adobe Creative Suite 5 eller CS5.5 kan köras åt gången. Annars visas ett av följande felmeddelanden:

 • ”Du kör redan ett annat Adobe-installationsprogram. Stäng det andra installationsprogrammet och välj alternativet Försök igen.”
 • ”Andra instanser av Adobe Application Manager körs. Installationsprogrammet måste stänga dessa instanser för att kunna fortsätta. Vill du fortsätta?”
 1. Klicka på Avsluta (för det första meddelandet) eller Nej (för det andra meddelandet) för att avsluta installationsprogrammet.
 2. Stäng andra Adobe-installationer:

Windows

 1. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj Aktivitetshanteraren.
 2. Välj fliken Processer och markera Visa processer för alla användare.
 3. Välj en PDapp.exe-process eller setup.exe-process och klicka på Avsluta process.
 4. Upprepa för alla ytterligare instanser av PDapp.exe-processer eller setup.exe-processer.

Mac OS

 1. Tryck på Kommando + Alternativ + Esc.
 2. I fönstret Tvångsavsluta väljer du PDapp eller Adobe Setup och klickar på Tvångsavsluta.
 3. Upprepa för alla ytterligare instanser av programmen.
 4. Försök med installationsprogrammet igen.

Installation till skiftlägeskänsligt filsystem (Mac OS)

Adobe Creative Suite 5 och CS5.5 kan inte installeras i skiftlägeskänsliga filsystem. I produktens Viktigt-fil finns information om partitionstyper som stöds.

En Windows Update-installation pågår

Om du får felmeddelandet ”En Windows Update-installation pågår. Slutför Windows-uppdateringen för att kunna fortsätta med den här installationen.” gör följande:

 1. Klicka på Avsluta.
 2. Slutför eller avbryt Windows-uppdateringen.
 3. Starta om Windows.
 4. Försök med installationsprogrammet igen.

Administratörsbehörighet krävs för att fortsätta

Adobe Creative Suite 5 och CS5.5 kräver administratörsbehörighet för att kunna installeras. Logga in på ett konto med administratörsbehörighet för att fortsätta. Information om hur du skapar ett nytt lokalt administratörskonto finns i något av följande dokument på Microsofts och Apples webbplatser:

Behöver du mer hjälp?

Behöver du hjälp med problem eller fel som uppstår i samband med installation av Adobe Creative Suite 5 och CS5.5 kan du titta i Felsökning av installation | CS5, CS5.5 (cpsid_82827).

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?