Felsökning av felmeddelanden i Bootstrapper CS5, CS5.5

Startprogrammet för CS5 startar installationsprogrammet för Adobe Creative Suite 5- eller CS5.5-produkten. Startprogrammet upptäcker förhållanden på datorn som kan orsaka installationsproblem eller fel och visar felmeddelanden om dessa. Följ anvisningarna för att felsöka problemen.

En omstart väntar (Windows)

Om du får felmeddelandet "Installationsprogrammet har upptäckt att en omstart väntar. Du rekommenderas att avbryta installationsprogrammet, starta om datorn och försöka igen" gör du följande:

 1. Starta om datorn och försök att installera igen.
 2. Om installationen misslyckas tar du bort registernyckeln för InProgress:

Friskrivningsklausul: Denna procedur innefattar redigering av Windows-registret. Adobe tillhandahåller inte support för att redigera registret, som innehåller viktig system- och programinformation. Se till att säkerhetskopiera registret innan det redigeras. Mer information om registret finns i artikeln Windows-registret för avancerade användare på Microsofts supportwebbplats. Du kan även kontakta Microsoft för information. 

 1. Starta Registereditorn i Windows.
  • (Windows XP) Välj Start > Kör, skriv regedit i textrutan Öppna och klicka sedan på OK.
  • (Windows Vista/ Windows 7) Välj Start > Kör, skriv regedit i rutan Sök och tryck sedan på Enter.
 2. Gå till nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager. 
 3. Ta bort nyckeln för InProgress.

Otillräckligt med hårddiskutrymme

Startprogrammet kräver minst 100 MB ledigt utrymme på startenheten. Ytterligare utrymme krävs för delade komponenter. Startprogrammet behöver detta utrymme för att kopiera installationsfilerna till någon av följande tillfälliga mappar:

 • (Windows XP) \Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\OOBE
 • (Windows Vista/Windows 7) \Users\[användarnamn]\AppData\Local\Adobe\OOBE
 • (Mac OS X)  ~/Program/Adobe/OOBE
 1. Ta bort filer så att du har tillräckligt med hårddiskutrymme.
 2. Klicka på Försök igen.

Operativsystemet uppfyller inte det lägsta systemkravet

Du kan inte fortsätta med installationen om ditt operativsystem inte uppfyller produktens minimikrav.

 • Du hittar de lägsta systemkraven för din produkt på Adobe.com.

Installationsprogrammet kunde inte initieras

Startprogrammet kräver vissa installationskomponenter för att det ska laddas korrekt. Annars visas felet "Installationsprogrammet kunde inte initieras. Det gick inte att hitta filen. Hämta Adobe Support Advisor för att hitta problemet."

Kör rensningsverktyget för Adobe CS5 och ta bort den produkt du ska installera. Se Lös installationsproblem med rensningsverktyget för CS5 | CS5.5, CS5, CS4, CS3 (cpsid_82947).

Du kör redan ett annat installationsprogram

Endast en Adobe Creative Suite 5- eller CS5.5-produkt kan installeras åt gången. Annars kommer något av följande felmeddelanden att visas:

 • ”Du kör redan ett annat installationsprogram. Stäng det andra installationsprogrammet och välj Försök igen.”
 • ”Andra instanser av Adobe Application Manager körs. För att fortsätta måste installationsprogrammet stänga dessa instanser. Vill du fortsätta?”
 1. Klicka på Avbryt (för det första meddelandet) eller Nej (för det andra meddelandet) för att avsluta installationsprogrammet.
 2. Stäng andra Adobe-konfigurationer:

Windows

 1. Högerklicka på aktivitetsfältet och välj Aktivitetshanteraren.
 2. Välj fliken Processer och markera Visa processer för alla användare.
 3. Välj en process för PDapp.exe eller setup.exe och klicka på Avsluta processen.
 4. Upprepa alla ytterligare instanser av PDapp.exe eller setup.exe.

Mac OS

 1. Tryck på Kommando + Alternativ + Esc.
 2. I fönstret Tvångsavsluta väljer du PDapp eller Adobe Setup och klickar på Tvångsavsluta.
 3. Upprepa för eventuella ytterligare instanser av programmet.
 4. Försök att installera igen.

Installation till skiftlägeskänsligt filsystem (Mac OS)

Adobe Creative Suite 5 och CS5.5 kan inte installeras i skiftlägeskänsliga filsystem. Läs produktens Viktigt-fil för information om vilka partitionstyper som stöds.

En Windows Update-installation pågår

Om du får felet "En Windows Update-installation pågår. Avsluta Windows Update för att kunna fortsätta med denna installation" gör du följande:

 1. Klicka på Avbryt.
 2. Avsluta eller avbryt Windows Update.
 3. Starta om Windows.
 4. Försök att installera igen.

Det krävs administratörsbehörighet för att fortsätta

Det krävs administratörsbehörighet för att installera Adobe Creative Suite 5 eller CS5.5. Logga in på ett konto med administratörsbehörighet för att fortsätta. Information om hur du skapar ett nytt konto med administratörsbehörighet hittar du i något av följande dokument på Microsofts och Apples webbsidor:

Behöver du fortfarande hjälp?

Om du behöver hjälp med problem eller fel som uppstår vid installation av Adobe Creative Suite 5 och CS5.5 kan du läsa Felsökning av installation | CS5, CS5.5(cpsid_82827).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto