Fel: ”Kan inte validera serienummer” | CS6

Problem

När du startar eller installerar en Creative Cloud- eller CS6-produkt får du följande felmeddelande:

”Vi kan inte validera serienumret för <produktnamn>. Kontakta kundsupporten.”

Lösning

För Creative Cloud-medlemmar:
Creative Cloud använder inte serienummer, i stället loggar användarna in med sitt Adobe ID.

1. Skaffa serienumret

Alla Adobe Creative Suite-produkter du köper har ett serienummer. Använd serienumret för att visa att du äger Adobe Creative Suite-produkten. Här hittar du ditt serienummer:

 • DVD från återförsäljare: Serienumret finns på baksidan av DVD-fodralet.
 • Elektronisk hämtning från återförsäljare: Serienumret finns i e-postkvittot från Adobe Store. Adobe Store skickar kvittot till den e-postadress du använde som Adobe ID när du köpte produkten. Detaljhandelskunder kan också få sitt serienummer via sitt Adobe.com-konto. Under hämtningsbeställningen från Online Store registreras serienumret automatiskt på ditt konto.
 • Registrerade serienummer: Om du har registrerat ditt serienummer med ett Adobe ID finns serienumret på ditt Adobe.com-konto under Adobe ID:t.
 • Utbildning: Lärare och elever kan få sitt serienummer från Adobes webbplats för utbildning.  Besök någon av dessa webbplatser för att få hjälp och få serienummer för utbildning: 
 • Volymlicensiering: Serienumret finns på ditt licenscertifikat för Adobe Open Options/Adobe Volume Licensing. I vissa fall måste du kontakta din Adobe-återförsäljare eller IT-avdelning för att få den här informationen. Serienumret finns också på licensieringswebbplatsen (LWS). Om du tappar bort ditt certifikat kan du logga in på kontot och få serienumret för din beställning. (Obs! Du måste vara listad som kontakt för konto-ID-numret för att se serienumren på beställningen.)
  Viktigt! När du köper programvara genom Adobe Volume Licensing måste du hämta det från licensieringswebbplatsen (LWS). Du kan också installera programvaran med hjälp av CD- eller DVD-skivan som följde med din volymlicensbeställning. Om ditt serienummer inte fungerar kan du försöka använda det för att aktivera en återförsäljarversion eller testversion av produkten.
 • Återförsäljare (OEM): Tillverkaren av originalutrustningen tillhandahåller serienumret. OEM-produkter levereras tillsammans med maskinvara eller annan programvara. (Du kan till exempel köpa en dator med en Adobe-produkt redan installerad.) Kontakta företaget som levererade produkten.

2. Ange serienumret på Creative Suite-produkten som du installerar igen.

Titelraden visar namnet på produkten som installeras. Följande information kan hjälpa dig att ange serienumret korrekt.

 • Installationsprogrammet är produktspecifikt. Ett separat installationsprogram har skapats för varje Adobe Creative Suite-produkt. Du kan till exempel inte ange ditt Photoshop-serienummer för att installera en annan produkt i programsviten.
 • Installationsprogrammet är plattformsspecifikt. Serienumret för Windows fungerar inte för Mac OS.
 • Serienummer är numeriska. Ange inte alfabetiska tecken.
 • Ignorera bindestrecken när du anger serienumret. (Installationsprogrammet och startarbetsflödet accepterar serienummer med bindestreck om du anger dem av misstag.)
 • Installationsprogrammet fungerar bara för en plattform (Mac OS, Windows), men fungerar för alla följande. (Installationsprogrammet fungerar för programvara på alla språk.)
  • Alla språk
  • Fullständiga serienummer eller serienummer för uppgradering
  • Detaljhandel, utbildning, volymlicens eller återförsäljare (inte köpt direkt från Adobe)
  • Testversion

3. (Start) Installera om produkten med serienumret.

Produktens installationsprogram låter dig installera en testversion eller en serialiserad produkt. Om du installerar en testversion anger du installationsspråket vid installationen.

 • Om ditt serienummer är för ett annat språk än installationsspråket får du det här felmeddelandet. 
 • Följande språkspecifik programvara installerar två språkpaket. Varje rad representerar en ny språkgrupp. Du kan serialisera från båda språken i paketet. Du får inget felmeddelande om ogiltigt serienummer om du installerar på ett språk och serialiserar på ett annat.
  • en_US (Amerikansk engelska)\en_GB (Brittisk engelska)
  • fr_FR (Franska)\fr_CA (Kanadensisk franska)
  • es_ES (Spanska)\es_MX (Latinamerikansk spanska)

Installera om produkten och ange serienumret när du uppmanas göra det.

Obs!

 Uppstår det problem när du aktiverar eller installerar om äldre Adobe-program? Lär dig hur du får åtkomst till eller installerar om dem.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?