Fel: "Det går inte att validera serienumret" | CS6

Problem

När du startar eller installerar en Creative Cloud- eller CS6-produkt får du följande fel:

"Vi kan inte validera det här serienumret för <produktnamn>.Kontakta kundsupport."

Lösning

Notering till Creative Cloud-medlemmar:
Creative Cloud använder inte serienummer, i stället loggar användarna in med sina Adobe ID.

1. Hämta ditt serienummer

Varje Adobe Creative Suite-produkt som du köper har ett serienummer. Du använder serienumret som bevis på att du är ägare till Adobe Creative Suite-produkten. Så här hittar du ditt serienummer:

 • Köpt DVD-skiva: Serienumret finns på baksidan av DVD-fodralet.
 • Köpt elektronisk nedladdning: Serienumret finns angivet i e-postbekräftelsen från Adobe Store. Adobe Store skickar kvittot till den e-postadress som du använde som Adobe-ID när du köpte produkten. Kunder som har köpt produkten via Internet hittar även serienumret på sitt Adobe.com-konto. Serienumret registreras automatiskt på ditt konto vid alla köp av nedladdningar i Online Store.
 • Registrerade serienummer: Om du har registrerat ditt serienummer med ett Adobe ID hittar du numret i Adobe.com-kontot under ditt Adobe ID.
 • Utbildningsversion: Lärare och studenter kan hämta sina serienummer på Adobes webbplats för utbildning.  Om du behöver hjälp med att hämta ditt serienummer till en utbildningsversion kan du använda någon av dessa webbplatser:
 • Volymlicens: Serienumret finns angivet på ditt licenscertifikat för Adobe Open Options/Adobe Volume Licensing. I vissa fall måste du kontakta din Adobe-återförsäljare eller företagets IT-avdelning för att få tillgång till uppgifterna. Serienumret visas även på licenswebbplatsen (LWS). Om du tappar bort ditt certifikat kan du logga in på licenskontot och hämta serienumret för din beställning. (Observera! Om du vill kunna se serienumren för din beställning måste du vara registrerad som kontaktperson för kontot i fråga.)
  Viktigt! När du köper programvara med Adobes volymlicens måste du hämta programmen från licenswebbplatsen (LWS). Du kan också installera programmen från den CD- eller DVD-skiva som medföljde din volymlicensbeställning.Om serienumret inte fungerar kan det bero på att du försöker använda det för att aktivera en köpt version eller en testversion av programmet.
 • Detaljhandel/återförsäljare (OEM): Tillverkaren för originalutrustningen tillhandahåller serienumret. OEM-produkter paketeras vanligtvis med maskinvara eller andra programvaror. (Ibland kan du till exempel köpa en dator med en förinstallerad Adobe-produkt.) Kontakta det företag som levererade produktpaketet.

2. Skriv in ditt serienummer för den Creative Suite-produkt som du installerar.

Titelfältet visar namnet på den produkt som installeras. Följande information hjälper dig att skriva in serienumret korrekt.

 • Installationsprogrammet är produkt-specifikt. Ett separat installationsprogram har skapats för varje Adobe Creative Suite-produkt. Du kan till exempel inte ange ditt Photoshop-serienummer för att installera en annan produkt i serien.
 • Installationsprogrammen är plattformsspecifika. Ett serienummer för Windows fungerar inte på Mac OS.
 • Serienummer är numeriska. Ange inte alfabetiska tecken.
 • Ignorera bindestrecken när du anger ditt serienummer. (Installations- och start-arbetsflödet accepterar serienummer med bindestreck, om du skriver dem oavsiktligt.)
 • Installationsprogrammet fungerar endast med en plattform (Mac OS, Windows), men fungerar för alla följande. (Installationsprogrammet fungerar för programvaror på alla språk.)
  • Alla språk
  • Serienummer för hela eller uppgradering
  • Affärsköpt, utbildning, volymlicens eller återförsäljning (som inte köpts direkt från Adobe)
  • Testversion

3. Ominstallera produkten med serienumret (starta).

Med installationsprogrammet för produkten kan du installera produkten som en försöksversion eller som en serialiserad produkt. Om du installerar en försöksversion ska du ange installationsspråket när du installerar.

 • Om ditt serienummer är för en annan språkversion än installationsspråket, får du följande felmeddelande. 
 • Den följande språkspecifika programvara installerar två språk. Varje linje representerar en ny språkgrupp. Du kan serialisera från vilket språk du vill av de som finns i paketet. Du får inte ett felmeddelande om ogiltigt serienummer om du installerar på ett språk och serialiserar på ett annat.
  • en_US (universell engelska)\en_GB (internationell engelska)
  • fr_FR (franska)\fr_CA (kanadensisk franska)
  • es_ES (spanska)\es_MX (latinamerikansk spanska)

Ominstallera produkten och ange serienumret när du uppmanas om detta.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto